A cikk szerzője:

Bobály János minőségvédelmi vezető
KŐKA Kő- és Kavics­bányászati Kft.

Dr. habil. Gálos Miklós nyugalmazott egyetemi tanár
BME

Szemalak hatása a vasúti Los Angeles- és a vasúti mikro-Deval vizsgálatok eredményeire

A vasúti pálya ágyazati kőanyagának tulajdonságai meghatározóak a pályaszerkezet viselkedése szempontjából. A kőzetanyag szilárdsági tulajdonságainak megítélésére a Los Angeles-vizsgálat, a hatásállóság megítélésére a vasúti mikro-Deval szolgál. A vizsgálatokra vonatkozó szabványok nem foglalkoznak a vizsgálati minták kőzetanyagának szemalak-tulajdonságainak hatásával. A vizsgálati tapasztalatok azt mutatják, hogy mindkét vizsgálat eredményeit befolyásolja a vizsgálati minták szemalakja. A szemalak függvényében 15–20%-os eltérés mutat­ható ki a vizsgálati eredmények terjedelmében.


A vasúti ágyazati kőanyagokra vonatkozó termékszabványban 200 mm átmérőjű és 400 mm hosszúságú acéldobba 5000–5000 g 31,5–40 és 40–50 mm szem­nagy­sá­ghatárú részhalmazból 10 000 ± 100 g össztömegű vizsgálati próbahalmaz hoz 2,0 ± 0,05 l víz hozzáadásával kell a vizsgálatot végezni. A dobot 14 000 ± 10 fordulattal kell megforgatni. A vizsgálat eredménye a vasúti mikro-Deval aprózódás (MDERB), amely az 1,6 mm alá aprózódott szemek tömegének és a próbahalmaz kezdeti tömegének hányadosaként tömeg%-ban adja meg a vizsgált minta kopásállóságát:

(tömeg%),
ahol
m az 1,6 mm-es szitán fennmaradt anyag tömege grammban.
A 31,5/50 mm szemnagyságú ágyazati kőanyagok vizsgálatát ezért a termék­szabvány, az MSZ EN 13450:2003 számú szabványban adott vizsgálattechnikai utasítás szerint kell végezni, ahol a szemnagysághatárú mintán belül csak a részhalmazok arányára van előírás. Fontos megjegyezni, hogy ezt a vizsgálatot nem „mikro-Deval”, hanem „vasúti mikro-De­val” megnevezésű vizsgálatként kell kezelni.

A kőzetfizikai vizsgálatok eredményei

Mindkét forgódobos aprózódási vizsgálatnál a vizsgálattechnikai kérdések elemzésénél a figyelem a vizsgálati minták szemalakjának hatására terelődött. Ugyanis a szabványokban megfogalmazott előírások a vizsgálati minták kialakításánál a halmazt alkotó szemcsék szemalakjával nem foglalkoznak. A termékállandósági vizsgálatok eredményeinek érékelése azonban ráirányította a figyelmet a vasúti ágyazati kőanyagoknál is a szemalakra.

8. ábra. Összefüggés a lemezességi szám és a Los Angeles aprózódási veszteség között9. ábra. Összefüggés a szemalaktényező és a Los Angeles aprózódási veszteség között

10. ábra. Összefüggés a lemezességi szám és a mikro-Deval aprózódási veszteség között11. ábra. Összefüggés a szemalaktényező és a mikro-Deval aprózódási veszteség között
Egy-egy bányahely vasúti ágyazati kőzetanyagának rendszeres alkalmassági vizs­­gálata azt az eredményt mutatta, hogy mind a Los Angeles-vizsgálattal meghatározott szilárdsági, mind pedig a vasúti mik­ro-Deval vizsgálattal meghatározott hatásállósági tulajdonságjellemző a vizsgálati minta szemalakjának függvénye. Kimutatható, hogy:  
LARB = f (FI)
LARB = f (SI)
MDERB = f (FI)
MDERB = f (SI)

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

  • Árpás E. – Emszt Gy. – Gálos M. (2001): Mikro-Deval vizsgálat az európai szabványosítás rendszerében. Építőanyag,
  • 53. évf. 1. sz. 18–21.
  • Árpás E. – Emszt Gy. – Gálos M. – Kárpáti L. (2002): Los Angeles-vizsgálat az európai szabványosítás rendszerében. Építőanyag, 54. évf. 4. sz. 106–111.
  • Árpás E. – Emszt Gy. – Gálos M. – Kárpáti L. (2006): Zúzottkövek kőzetfizikai tulajdonságai a minősítés gyakorlatában. Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Kiskönyvtár 2. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1–12.
  • Bobály J. (2015): Összefüggés a zúzottkő szemalakja és a vasúti Los Angeles-vizsgálat eredményei között. Kő és Kavics­bányász Napok 2015. Velence.
  • Gálos M. – Kausay T. – Kertész P. – Marek I. (1984): Zúzottkövek mikro-Deval aprózódási vizsgálata. Építőanyag, XXXVI. évf. 9. sz. 279–287.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©