A cikk szerzője:

Szemerey Ádám diagnosztikai mérnök
MÁV Zrt.

Mozdonyfedélzeti berendezés adatainak felhasználhatósága a pályafenntartásban

Magyarországon a MÁV Zrt. kezelésében lévő vasútvonalak közel felén van állandó sebességkorlátozás, ezért az ebből adódó gyorsítási többletköltségekkel, illetve azok meg­határozásával, a csökkentés lehetőségeivel foglalkozni kell. Dolgozatom célja a vontatójárművek sebességkorlátozások miatti energiatöbblet-felhasználásának meghatározása volt. Az előzmények feldolgozása során két olyan tanulmányt [1], [2] találtam, melyek részletesen tárgyalják a témakört, és azon belül meg is határozzák a szükséges energiatöbbletet, valamint – az aktuális energiaárak segítségével – a fajlagos, és az éves költségeket is. E dolgozatok tanulmányozása után úgy döntöttem, hogy a magyarországi vasúthálózat műszaki jellemzői alapján választok ahhoz rendelhető vontatójármű-típust, és ennek segítségével az adott járműtípusra határozom meg e jellemző értékeket.

 

Az MFB adatok további felhasználása 

Az adatfeldolgozás melléktermékeként többször felmerült a GPS adatok pontossága. A programgazda tájékoztatása szerint a beépített műszer pontossága 2-3 m, míg a gépész kollégáktól hallani lehetett 20 m-es értékekről is… A kérdés eldöntését segítheti, hogy grafikonon ábrázoltam a 117 sz. vonalon vizsgált menetek megállási helyeit. Minden egyes ábrán a megállóhely peronjának hosszában berajzoltam a forgalmi vágányt is. A koordinátatengelyek az átszámított EOV koordi­nátákat (X; Y) mutatják. Az alábbiakban két példát mutatok be (6., 7. ábra).

6. ábra. A megállások helye Görögszállás állomáson

7. ábra. A megállások helye Tiszalök állomáson

A peronok eltérő hossza miatt az ábrák léptéke nem egységes, de jól láthatók az eltérések. Míg Görögszállás állomáson a vágányokon, illetve azoktól alig 1-2 m-re láthatók a megállások jelei, addig Tiszalök esetében a 8 m-t is eléri egy-egy jel távolsága a vágánytól. Ehhez hasonló értékek figyelhetők meg a többi meg­állóhelyen is. 

Pályafenntartási szakértőknek bemutatva az MFB-t és az általa szolgáltatott adatokat – függetlenül az előbb említett pontosságtól – azonnal hasznosíthatók len­nének: 

  • minden egyes menet vizsgálata a sebességkorlátozások betartásának tükrében; 
  • mivel a villamos vontatást nem terheli a mérési módszer pontatlansága, ezért a fogyasztási adatok jelenleg is jól számíthatók bármilyen időtartamra, illetve azok esetleges változása a sebességkorlátozások bevezetése, avagy megszüntetése hatására;
  • a sebességlépcsőkhöz köthető gyor­sí­tá­si­energia-többlet a villamos vontatás mellett, vélhetően a nagy fogyasztású dízelüzemű vontatójárműveknél is használható eredményt adna. 

A menetrendszerkesztésnél sok gondot jelent az állásidők, gyorsítások és fékezések bedolgozása. A MÁV-on keresztül állami tulajdonban lévő összes vontatójármű, valamint motorkocsi és motorvonat fel van szerelve az MFB-vel, és 2008 óta rendelkezésre állnak ezek az adatsorok. Ebből minden vonalra, járatra és járműtípusra, sőt minden egyes megállásra (megállóhelyre) megadhatók a valós értékek, melyek segítségével még jobb menetrendek szerkeszthetők, figyelembe véve az esetleg egymástól, akár járatonként lényegesen eltérő állásidőket – például dolgozókat, tanulókat szállító járat, szemben a délelőtti, esti vonatokkal.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Dr. Fischer Szabolcs – dr. Horvát Ferenc – dr. Kiss Ferenc: Villamos vontatással üzemeltetett vasúti pályákon a sebességkorlátozások okozta többletköltségek csökkentési lehetőségeinek komplex vizsgálata. Zárójelentés. Széchenyi István Egyetem Győr, 2012. 10. 31.
  • [2] Dr. Ercsey Zoltán – Kisteleki Mihály – Vincze Tamás: Lassújelek, és ami mögöttük van. (Lassújelek hatásai a vasúti közlekedés költségeire.) Közlekedéstudományi Szemle, LXII. évf. 4. sz. 4. o.; Vasútgépészet, 2012/2–3 sz. 11. és 16. o.; Sínek Világa, LV. évf. 1. sz. 19. o.
  • [3] MFB felszerelése Bz sorozatú motorkocsira. Jóváhagyási típusterv. Műszaki leírás. Prolan-Alfa Kft.
  • [4] http://www.lococlub.hu/Leirat/seb./seb.html
  • [5] Országos Közforgalmú Vasutak Pá­lya­tervezési Szabályzata. KÖZDOK, Bp., 1983, 117. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©