A cikk szerzője:

Borbély László ügyvezető
FORMEN Plus Bt.

Új eszköz a vasúti járművek mérésére és műszaki állapotuk ellenőrzésére

A vasúton történő nagy tömegű áruszállítás mind belföldön, mind külföldön egyre inkább előtérbe kerül a közúti áruszállítással szemben. Ennek legfőbb oka a kisebb környezetszennyezés és az energiahordozókkal való jobb gazdálkodás. E szállítási mód további növelésének fontos feltétele a szállítási költségek csökkentése és a szállítási idők rövidítése. Ez csak nagyobb sebességű forgalom lebonyolítására alkalmas vasúti pályákon lehetséges, ezért jelentős hazai és uniós forrásokat fektetnek a nagysebességű pályák fejlesztésébe. A fejlesztés csak akkor lesz hosszú távon gazdaságos, ha a pályák és a járművek állapotának romlását a lehető legkisebb mértékűre csökkentjük. Ezt segíti a cikkben bemutatott mérőberendezés.

A vasúti közlekedésről szóló törvény kimondja, hogy a pályahálózat működtetője a vasúti pályát, annak tartozékait és a vasúti üzemi létesítményeket, a vállalkozó vasúti társaságok pedig az általuk üzemben tartott vasúti járműveket kötelesek üzembiztos állapotban tartani.
Az utóbbi években emelkedett a hibás futóművel és/vagy szabálytalanul rakott járművek közlekedése miatti kisiklásos balesetek száma. Ennek szomorú példái a 2012. február 25-én Rácalmásnál kisiklott, vasércet szállító, 40 kocsiból álló szerelvény vagy a 2012. május 12-én Máriabesnyő és Bag között kisiklott, 42 kocsiból álló, veszélyes anyagot szállító szerelvény (1. és 2. ábra).

1. ábra. Kisiklott, vasércet szállító tehervagonok 2. ábra. Kisiklott, veszélyes árut szállító szerelvény
A kisiklásos balesetek száma jelentősen csökkenthető lenne, ha rendelkezésre állna megfelelő számú eszköz, amely időben érzékeli a vasúti pálya állapotának romlását előidéző okokat (hibás futóművel és/vagy szabálytalanul rakott járművekkel való közlekedést), és ezen információk alapján időben lehetne intézkedni.
A hazai közforgalmú vasúti pályaháló­zaton igen kevés olyan üzemelő berendezés van, amellyel – a forgalom lassítása nélkül – a vasúti kocsik tömege megfelelő pontossággal mérhető, és a kerekekről kapott információk alapján a jármű diagnosztikai vizsgálata elvégezhető.
A veszélyhelyzet enyhítésére fejlesztett ki a Formen Plus Bt. egy olyan új, a jelenlegitől eltérő mérési elven működő, vasúti pályára szerelhető mérőberendezést, amely 120 km/h sebesség mellett alkalmas a vasúti járművek forgalombiztonsági állapotának ellenőrzésére (például: keréktúlterhelés, egyenlőtlen rakodásból eredő túlterhelések, futóműhibák stb.).
A fejlesztés célja az is, hogy a berendezés olyan pontosan mérje a vasúti kocsik tömegét menet közben, hogy ezzel alkalmas legyen a mért tömeg alapján meghatározott szállítási díj általános bevezetésére.
A vasúti áruszállítás gazdaságosságát és biztonságát nagymértékben növelné, ha több hitelesíthető közforgalmú vasúti mérleg állna rendelkezésre a saját célú vasúti pályahasználók mérlegelési feladatainak ellátására. Ennek most még akadálya, hogy a napjainkban kapható mérlegek drágák. Ezért céljaink között szerepelt, hogy piacra kerüljön egy olyan, új típusú hitelesíthető dinamikus és statikus vasúti járműmérleg, amely kedvezőbb árú, és a vasúti felépítmény megbontása nélkül, könnyen és gyorsan beépíthető, sőt szükség esetén kis költséggel áttelepíthető.

Az új mérési elven működő berendezés

Az új mérési elven működő berendezés kifejlesztéséhez az a felismerés vezetett, hogy a jelenleg alkalmazott berendezéseket számos külső zavaró körülmény befolyásolja a mérés pontosságában. Ezek közül már többet sikerült kiszűrni, illetve zavaró hatásukat csökkenteni, de a berendezés és a pálya adottságából (a rendszer rugalmassága, a vasúti pálya állapotromlása stb.) származó hibák, amelyek a sebesség növekedésével fokozódtak, még mindig kedvezőtlenül hatnak a mérési eredményekre.
A másik felismerés az volt, hogy a napjainkban használt berendezéseknél a vágány nincs megszakítva, ezért a mérleg előtti és utáni pályaszakaszok is részt vesznek a teherfelvételben, ami a mérés pontosságát szintén hátrányosan befolyásolhatja.

A cikk folytatódik, lapozás:123Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Vörös József: A vasúti hídszolgálat elmúlt három éve. Sínek Világa, 2000/1.
  • [2] Kochán János: Vasúti hídon átgördülő járműterhelés mérésére és regisztrálására szolgáló berendezés. Közlekedéstudományi szemle, 2001/2.
  • [3] Szemerey Ádám: Járműterhelés automatikus mérése. Sínek Világa, 2013/1.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©