A cikk szerzője:

Borbély László ügyvezető
FORMEN Plus Bt.

Új eszköz a vasúti járművek mérésére és műszaki állapotuk ellenőrzésére

A vasúton történő nagy tömegű áruszállítás mind belföldön, mind külföldön egyre inkább előtérbe kerül a közúti áruszállítással szemben. Ennek legfőbb oka a kisebb környezetszennyezés és az energiahordozókkal való jobb gazdálkodás. E szállítási mód további növelésének fontos feltétele a szállítási költségek csökkentése és a szállítási idők rövidítése. Ez csak nagyobb sebességű forgalom lebonyolítására alkalmas vasúti pályákon lehetséges, ezért jelentős hazai és uniós forrásokat fektetnek a nagysebességű pályák fejlesztésébe. A fejlesztés csak akkor lesz hosszú távon gazdaságos, ha a pályák és a járművek állapotának romlását a lehető legkisebb mértékűre csökkentjük. Ezt segíti a cikkben bemutatott mérőberendezés.

7. ábra. A berendezések kalibrálási bizonyítványa
A két berendezés műszaki átadás-átvételére 2016. április 4-én került sor, és a sikeres próbaüzem után a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Vasúti Főosztálya a használatbavételi helyszíni bejárást november 10-én eredményesen lefolytatta. A berendezések, mérőeszközök hitelesítésére jogosult cég által kiadott kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkeznek (7. ábra).

A berendezés alkalmazásának várható előnyei

A saját célú vasúti pályahasználók (fuva­roztatók) jelenleg a legtöbb helyen az üzembe beérkező és kimenő összes vasúti kocsit ugyanazon a mérlegen mérik. Ez kétségtelenül előnyös a mérési hibák kiküszöbölése céljából, ugyanakkor nagymértékben behatárolja (korlátozza) az üzem vasúti forgalmát, esetleges meghibásodáskor ellehetetleníti az üzem folyamatos működését.
Ennek fő oka a jelenleg kapható mérlegek viszonylag magas ára, ezért kevés gazdálkodó engedheti meg magának azt, hogy a rakodás helyén megfelelő számú és pontosságú mérleget telepítsen.
Hogy ezen a helyzeten javítani lehessen, olcsóbb, és az igényekhez igazodó pontosságú mérlegekkel kell a piacon megjelenni. Ha a mérlegek ára számottevően csökken, sokkal több gazdálkodó tehetné meg, hogy a mérlegelési feladatait közvetlenül a rakodóhelyeken végezze el.
A vasútvállalatok (fuvarozók) és a vasúti pályahálózatokat üzemeltetők (MÁV Zrt. GYSEV Zrt.) szempontjából jelentős mértékben megelőzhetők, illetve csökkent­hetők a túlterhelt vagy hibás járművek vasúti közlekedésben való részvétele, ezzel a bekövetkező balesetek, vonatkisiklások, a vasúti járművek javítási és a vasúti pálya helyreállítási költségei.
Lehetővé válna a vasúti kocsik tömegének menet közbeni mérése, és így a mért tömeg alapján lehetne a szállítási díjat meghatározni.
Csökkenhetnének a más európai országokban közlekedő vasúti járműveinknek az előírások megsértéséből származó pénzbírságai.

8. ábra. A padozatba épített kerékterhelés-mérő berendezés

9. ábra. A berendezés kezelőhelyiségében lévő kiértékelő, kijelző és dokumentáló egység

Nemzetgazdasági szempontok

A közlekedésbiztonság javulása előnyösen hatna az ország és a magyar vasút nemzetközi megítélésére, ami a befektetési és kereskedelmi piacon többletbevételekkel járhat.
Mivel viszonylag szerény a kínálat az olcsó és gyorsan felszerelhető vasúti járműmérlegek piacán, egy ilyen termék iránt minden bizonnyal lenne külföldi érdeklődés is.
Általánosságban megállapítható, hogy a vasútbiztonságot fokozó és a vasúti áruszállítás gazdaságosságát növelő eszközök iránti igény világszerte nagy, és növekvő tendenciát mutat.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123

Irodalomjegyzék

  • [1] Vörös József: A vasúti hídszolgálat elmúlt három éve. Sínek Világa, 2000/1.
  • [2] Kochán János: Vasúti hídon átgördülő járműterhelés mérésére és regisztrálására szolgáló berendezés. Közlekedéstudományi szemle, 2001/2.
  • [3] Szemerey Ádám: Járműterhelés automatikus mérése. Sínek Világa, 2013/1.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©