A cikk szerzője:

Horgos Dániel hidász főmérnök
MÁV Zrt.

Újszerű híd- és pályaszerkezetek a MÁV hálózatán

Napjainkban az építési technológiák és anyagok fejlődése egyre nagyobb ütemű úgy a vasútépítés, mint a híd- és műtárgyépítés területén. Az új termékek megismerése, bevezetése, az alkalmazási feltételeinek meghatározása alapvető feladatunk. Az elmúlt időszakban a MÁV Zrt. Hídosztálya a vasút-üzemeltetői felülvizsgálatot követően, a hazai vasútépítésben újszerű híd- és pályaszerkezetek beépítéséhez járult hozzá.


 

Érdi összekötő vágány Velencei út feletti hídja

A 30-as és a 40-es vonalak közvetlen összekötésére irányuló „Érd-Érd alsó összekötő vágány kivitelezési munkái” tárgyú projekt keretében a 12+93,71 hm tervezett szelvényben az érdi Velencei út áthidalására új, 16,63 m szabad nyílású szegélybordás vasbeton híd épült. A műtárgy a 40-es vonal 182+53 hm szelvényben lévő acélhidak közvetlen szomszédságában új nyomvonalon található. Az áthidalt közút útpályaszintjének lesüllyesztésére a közműérintettségek miatt nem volt lehetőség, ezért a műtárgy tervezése során a 4,70 m-es szabványos közúti űrszelvény biztosítása csak speciális, alacsony szerkezeti magasságú kialakítással volt lehetséges. További kötöttséget jelentett, hogy a közúti forgalmat az építés időtartama alatt is biztosítani kellett, emiatt olyan építéstechnológiára volt szükség, ami a legkevesebb közúti zavartatással jár. A Speciálterv Kft. az előzőek biztosítása érdekében a korábbi terveket [2] módosította részben előregyártott, feszített, acél tartóbetétes áthidalószerkezetre. A híd két főtartója szegélybordás kialakítású, amelyekben egy-egy merev acél tartóbetét található (4. ábra).

4. ábra. Hídszerkezet keresztmetszeti rajza; sötétszürkével az előre gyártott, világossal a monolitbeton szerkezetek
A főtartókat üzemi körülmények között részben előre gyártották, oly módon, hogy a betonkeresztmetszetük külső, tartóbetétgerinctől kifelé eső részét a gyártóüzemben bebetonozták. A főtartók között elhelyezkedő 30–38,5 cm vastag pályalemez középső, 14,40 m hosszú szakasza szintén előre gyártott pályatáblákból áll. A betonminőség a teljes felszerkezeten C45/55-XC4-XF2(H)-XV1(H)-16-F3. Az előre gyártott elemekbe a gyártás során műanyag feszítőkábel-csatornákat helyeztek el. Az elkészült síkalapozású hídfőkre először elhelyezték a két előre gyártott főtartót, majd azok közé – a tartóbetétek alsó övére támasztva – a pályatáblaelemeket. Ezután kibetonozták a főtartók helyszínen készült részeit, és a monolit pályalemezszakaszokat. A beton szilárdulása után befűzték a 12 darab csúszóbetétes feszítőkábelt, amelyek közül négy-négy darab a főtartókba, négy darab pedig a pályalemezbe került, majd elvégezték a feszítést.
A tervezés során a szerkezeti magasság minimalizálása elsődleges szempont volt. A vasúti pálya átvezetésénél emiatt az ágyazatátvezetéses megoldás nem jöhetett szóba. A folytonos rugalmas ágyazású (hosszvályús) felépítményi kialakítás az üzemeltető által szintén elvetésre került, mivel a kis sugarú (R=350 m) ív miatt a szokásosnál erősebb sínkopás és ebből kifolyólag gyakoribb síncsere volt prognosztizálható a hídon, ami fenntartási nehézségekkel járt volna. Mindezek okán a választás, az üzemeltetővel egyeztetve, betonlemezbe ágyazott, magánaljas rugalmas diszkrét sínleerősítésre esett, amelynek pontos típusa Rheda 2000. A rendszer vasbeton magánaljai egymáshoz vasalással kapcsolódnak, így biztosítva a nyomtávot (5. ábra).

5. ábra. Rheda 2000 vasbeton alj szerkezeti kialakítása
A beépítés során a kapcsolószerekkel felszerelték a sínszálakra a magánaljakat, majd egy kalodaszerkezet segítségével a híd pályalemezén elhelyezték a vágánymezőt, és geodéziai módszerekkel megtörtént a magassági és vízszintes vonalvezetés pontos beállítása. A pályabeton betonacél szerelése és a vágány elhelyezése után betonozták be a vágányt a végleges pozíciójába. A híd előtt és után hagyományos, zúzottkő ágyazatos vágányszakaszok épültek a csatlakozó szakaszon felülbordás vasbeton kiegyenlítőlemezekkel.
A hídszerkezet kialakítása újszerű, mivel előre gyártott szerkezeti elemek épültek össze monolitikus vasbeton szerkezetekkel, utófeszítéssel kombinálva (6. ábra). Emiatt az üzemeltető szükségesnek látta, hogy a hídszerkezet viselkedése véglegesen telepített monitoringeszközökkel folyamatosan meg legyen figyelve. Ezért a híd acél- és vasbeton szerkezetein optikai szálas deformáció- és hőmérsékletmérők lettek elhelyezve, amelyekből a mérési adatok – Érd vasútállomás egyik épületében elhelyezett – interrogátor egységen keresztül jut el a MÁV Zrt. MMR- (műtárgy monitoring rendszer) rendszerébe. A hídszerkezeten vasúti forgalom még nem zajlik, így jelenleg – a próbaterheléstől eltekintve – még nem állnak rendelkezésre üzemeltetési tapasztalatok a szerkezet teher alatti viselkedéséről.

6. ábra. Elkészült Rheda 2000 vágány a hídon

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Farkas T, Legeza I. A 80a vasútvonal korszerűsítése, a Rákos–Hatvan állomások közötti hídmunkák. Sínek Világa 2021;2:17-25.
  • [2] Dési A, Borzai T, Pál G. Az érdi, Velencei út feletti vasúti híd tervezése. Sínek Világa 2018;4-5:74-78.
  • [3] Az érdi, Velen­cei út feletti vasúti híd tervei 2019 Speciálterv Kft. Tervező Dési Attila
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2021 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©