A cikk szerzője:

Jákfalvi Péter vasútépítő mérnök

Zathureczky Miklós ügyvezető igazgató
Orient 9001 Kft.

Útátjárók polimer Bodan-elemekből

A közúti forgalom szintben történő átvezetése a vasúti vágányokon a vasútépítés kezdetétől természetes igény. A műszaki megoldások folyamatos korszerűsítése és az átjárók biztonságának növelése érdekében a szakirodalom, így a Sínek Világa is, rendszeresen visszatér erre a kérdéskörre. A 2007/3-4. különszámban például hét cikk foglalkozik az útátjárókkal. Most a polimer Bodan-rendszer ismertetésével egy olyan elemes útátjáró alkalmazását mutatjuk be, amely jól gépesíthető, és az elvárt követelményeknek – miszerint a vasúti és közúti pálya homogén, jól karbantartható és szabályozható legyen – gazdaságosan és tartósan képes megfelelni.

A Bodan-féle útátjáró rendszer régi típusa jól ismert Magyarországon. Az 1970-es években ez az osztrák gyártmányú betonelemes átjáró – a MÁV hálózatának felújítása és a nagygépes vágányszabályozás bevezetése során – általánossá vált. Megindult a hazai gyártása is, de csakhamar jelentkeztek a minőségi kifogásokból adódó hátrányok (a beton morzsolódása, az acélkeret törései és az elektromos szigetelés problémái). Hazánkban mind a mai napig ezek a hátrányok vannak a köztudatban, ezért más útátjáró rendszerek kerültek előtérbe.
A Bodan konstrukciós elgondolása mérnöki szempontból helyes, de mint gyártmányt meg kellett újítani. Ez Ausztriában már 1985-ben megtörtént. Az elemek anyagának gyökeres megváltoztatásával a cementkötésű beton helyett műgyanta alapú epoxibetont, más néven polimerbetont alkalmaztak. Ennek szilárdsága a közel azonos (2,3 kp/dm3) fajsúly mellett a hagyományos beton szilárdságának háromszorosa. Az elemeken nincs külső, látszó vasalás, az igénybevételeket csak belső horganyzott vasalás veszi fel, így a biztosítóberendezés alkalmazási feltételeinek megfelelően nincs zárlatveszély, mivel a villamos áramot nem vezeti, fagy-, olaj- és vegyszerálló, nagy szilárdsága folytán nem reped, nem csorbul, felülete nem kopik.
A Gmundner Fertigteile GmbH (GF) „új” gyártmánya mind az öt földrészen ismert; Európán kívül például Japán és Malajzia a legjelentősebb piacok. Alkalmazási engedélye van Európa sok országában, Magyarországon 2002 óta, a BME részletes vizsgálati jelentése és ismertetése alapján. Ennek ellenére a polimerbeton anyagú Bodan-átjáró hazánkban még nem terjedt el annyira, amennyire kedvező tulajdonságai indokolhatnák, vélhetően a régi típus máig tartó hitelrontó hazai gyártása miatt.
A polimer Bodan gyártmányfejlesztési eredményei:

 • A betonelemek a síntalpakra fekszenek fel, az aljak nem kapnak közvetlen közúti terhelést, a burkolat áthidalja az ágyazatot, szabad szellőzést biztosítva.
 • A tetszőleges sínrendszerhez alkalmasan megválasztott gumiprofilokon támaszkodik fel. A külső elemek megtámasztásához zárókő épül, amely az alapgerendára kiegyenlítő habarcsrétegen fekszik fel.
 • Új és meglévő vágányba is ugyanúgy beépíthető a szabályos geometria és aljosztás mellett.
 • Az elemek szélessége a szabványos 60 cm aljosztáshoz igazodik, a belső elem 60 cm-es. A külső elem kétféle lehet: rövidebb, keresztirányban 75 cm-es (ez 1,20 m széles és két aljat ér át), vagy hosszabb, a vágánytengelyre merőlegesen 1,47 m (ez 60 cm széles és csak egy aljat ér át) (1. ábra). Több vágány esetén a nagytengely is burkolható, változó tengelytáv vagy íves vágány esetében is, ekkor természetesen egyedi elemeket kell legyártani és beépíteni, amiket a nagytengelyben kétoldalas zárókő határol.

1. ábra. Átjáró hosszú külső elemekkel

 • Az elemek súlya elég ahhoz, hogy fekvésük stabil legyen, de mozgatásukhoz, beemelésükhöz a helyszínnek megfelelően sínen járó kotrógép vagy bobcat is elegendő, tömegük a 250 kg-ot nem haladja meg.
 • Az elemek lezárásához folyókával, illetve kábelcsatornával kialakított oldalgerenda is készül. A gyakorlatban is jól bevált a 17 mm széles résfolyókás zárókő, amelyben egy Ø 160 mm-es folyóka biztosítja az útfelület vizének keresztirányú kivezetését (S-BORD) (2. ábra).

2. ábra. S-BORD résfolyókaelem

 • Phoenix sínes vágány, villamosvágány is burkolható polimer betonelemekkel. Ez a LeBodan-rendszer. A különleges közbenső elemek fésűként egymásba kapaszkodva hidalják át a vágányt. Az elempárokat megtört helyzetben lehet a sínkamrákba behelyezni.
 • Gyalogos- – kerekesszékes –, kerékpáros-forgalomra és iparvágány térburkolatára is vannak kidolgozott változatok. A könnyített U-BODAN, illetve a betontálcás BO-TRACK. Beépíthető szárnyas gumiprofil, amely a nyomcsatornát lefedi, de a vasúti kerék nyomkarimája alatt kitér.
 • A hibátlan fekvés érdekében az építés megkezdése előtt a vágányt szintre és irányra gondosan ki kell szabályozni, az aljosztást be kell állítani. Az elemek csavarfészkei néhány centiméteres játékot megengednek, de a mérettűrések halmozódását már nem. A gyártó a gyors és pontos munkához szükséges sablonokat, szerszámkészletet készített, amely megrendelhető.
 • A Bodan egészen kis sugarú ívekbe is beépíthető: a legyezőszerű elhelyezkedést az elemek közé felerősített lapos ék alakú, kemény műanyag lemezek biztosítják. Ilyenkor az aljosztást néhány milliméterrel meg kell növelni, mert az ív belső oldalán lévő elemek külső sarka ér össze először.
 • A keresztező út tetszőlegesen ferde vagy íves is lehet, megfelelő elemkiosztással. A polimer Bodan-elemekben a kanyarodó járművek külpontos, nyíró és csavaró igénybevétele sem tesz kárt.
 • Kitérő, keskeny vagy széles nyomtávú, vagy „fonódó” vágány is burkolható, az egyedi méretű elemek gyártása megoldott.
 • A polimer Bodan-elemek felülete kipergésnek ellenálló kvarchomok szemcsékkel van borítva, ez tartósan biztosítja a nedves útfelület magas csúszási ellenállását is (µ > 70%).
 • Színes – vörös, sárga, zöld színű – elemek is rendelhetők, ha kell, fényvisszaverő (Bodan-Reflo) változatban, a megrendelő kívánsága szerint.
 • Az útátjáró alkatrészei nem mozdulnak el. A szélső záróköveket vastüskék rögzítik az alapgerendához, az elemek hosszirányú vándorlását az aljakhoz, illetve a pályasínhez való lehorgonyzás akadályozza meg.
 • A csavarkapocs elleni védelmet a már régóta alkalmazott, horganyzott acéllemezből gyártott csavarkapocs-emelő biztosítja.
 • Az útátjáró elemei egymástól függetlenül, darabonként kiemelhetők, így pályakarbantartás esetén az átjáró közúti forgalma forgalmi sávonként vagy azon belül részlegesen is lezárható.
A cikk folytatódik, lapozás:12Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©