A cikk szerzője:

Bérdi Mária pályafenntartási főnökségvezető
MÁV Zrt.

Vonalkorszerűsítés Lepsény–Szántód-Kőröshegy között

A 2015. október 31-én zárult műszaki átadás-átvételi eljárással fejeződött be a Balaton déli partján futó 30. sz. Budapest-Déli pu.–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Murakeresztúr–országhatár törzshálózati vasútvonal Lepsény (bez.)–Szántód-Kőröshegy (kiz.) szakaszának átépítése. Ez a 32,8 km hosszú vonalrész volt az I. üteme a Lepsény–Balatonszentgyörgy között megvalósuló vonalkorszerűsítésnek a Balaton kötöttpályás megközelítése és körüljárhatósága megnevezésű (röviden: DB I.) projekt keretén belül.Szabadisóstó
Az állomás teljes rekonstrukciója elkészült. Az állomás kétvágányú, a megelőző vágány (II. vágány) B60-800-as kitérőkkel ágazik ki az állomás elején és végén.

Szabadisóstó–Siófok
Ezen a szakaszon is helyben épült át a pálya. Szabadifürdő megállóhely után a 1109+68,48 szelvényben kezdődik egy B60-1800 típusú kitérő beépítésével a kétvágányú szakasz, mely becsatlakozik Siófok teherpályaudvarra.

Siófok
Az állomás kezdőpont felőli oldala a II. vágány becsatlakozása miatt kissé módosult, új vágánykapcsolatok épültek. Sajnálatos módon, Siófok állomáson a felépítmény cseréje a kitérőkörzet kialakításával megszakadt. A jobb vágány folytatásának számító XI. és IV. sz. régi átmenő fővágányt gépi ágyazatrostálással tették alkalmassá 100 km/h sebességre. Maradt a korábbi 54 r. hézagnélküli felépítmény. A bal vágány folytatásának számító X. és III. vágányban szintén gépi ágyazatrostá­lás történt. Ez a vágány továbbra is 48 rendszerű, hézagnélküli felépítményű maradt, 80 km/h sebességgel.
Az állomás végponti végén a kitérőkörzetet a III. vágányra 80 km/h sebességgel történő bejárhatóság érdekében átépítették. Ehhez az 1. sz. kitérőt B60-800-as rendszerűre cserélték, továbbá az új kitérő miatt az 5. és 9. sz. kitérők is átépültek. Sajnálatos módon az átmenő fővágányban maradt 3 csoport 54XI r. kitérő, melyek cseréje nem történt meg. (Tervezve sem volt!)
Az állomás végpont felőli végétől folytatódott a felépítménycsere. Innen a pálya egyvágányú, majd közvetlenül az állomás után, a Sió-hidat elhagyva, az 1157+72,47 szelvénytől B60-1800 kitérő beépítésével ismét kétvágányú vonalként halad tovább.
Balatonszéplak felső és Balatonszéplak alsó megállóhelyeket elhagyva érünk Zamárdi felső állomásra.

Zamárdi felső
Az állomás teljesen átépült, a kezdőponti végen új 4. sz. kitérő épült be, a végponti végen az 1. sz. kitérőt B60-1800 típusúra cserélték. Az állomás mindkét vágánya 60 r. felépítményű lett. Az 1. sz. kitérő elejétől (1214+90,00) a pálya ismét egyvágányúként vezet tovább, a felépítménycsere (1271+37) végszelvényéig, Szántód-Kőröshegy állomás 2. sz. kitérő elejéig.
Nyílt vonalon a felépítménycserét az SMD 80 felépítményátépítő géplánccal végezték (4. ábra).

4. ábra. Munka közben az SMD 80 felépítményátépítő géplánc
Az új felépítmény 60-as rendszerű sínekkel, hézagnélküli kialakítással, jellemzően L4 (Lepsény állomáson LW) jelű aljakkal, 60 cm aljkiosztással, alátétlemez nélküli, szorító hatású, rugalmas sínleerősítéssel, 35 cm hatékony ágyazatvastagsággal, 1:40 síndőléssel épült. Egyes szakaszokon a tervezők – a környezetvédelmi előírások figyelembevételével – a zajcsökkentés érdekében rugalmas sínágyazat (USP = alj alatti betétek) alkalmazását írták elő.
A beépített új kitérők vasbeton aljas kialakításúak, B60XI, B60-800, B60-1800 rendszerűek, vályúaljakkal, mangán középblokkos keresztezéssel, Spherolock zárszerkezettel, Hydrolink erőátviteli szerkezettel. A kitérők központi állításúak, biz­tosítóberendezésbe kötöttek.

Peronok

Új magasperonok épültek Balatonaliga, Szabadisóstó, Zamárdi felső állomáso­kon, valamint Balatonvilágos, Szabadifürdő (5. ábra), Balatonszéplak felső, Balatonszéplak alsó és Zamárdi megállóhelyeken. Balatonaliga kivételével a megépült peronok szélsőperonos kialakításúak. Magasságuk sk +55 cm, a peronokra 5,0%-os rámpák vezetnek fel. Lepsény állomáson egyelőre ideiglenes peron készült. Lepsény és Siófok állomások peronépítési munkái terv szerint az átépítés II. ütemében készülnek el.

5. ábra. Szabadifürdő – esőbeálló padokkal
A korszerű peronok burkolata elemes térkő, az elsodrási határ jelölésével, két színben. A kétvágányú megállóhelyeken a peronok teljes hosszában a két vágány közé életvédelmi kerítés épült. A peronokon esőbeállókat és új peronbútorzatot helyeztek el a MÁV Zrt. Arculati kézikönyvében ismertetett elvárásoknak megfelelően.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©