A cikk szerzője:

Apró Márton szakaszmérnök
Máv Zrt.

A 80a vasútvonal korszerűsítése Rákos–Hatvan állomások között

A 80-as számú vasútvonal Rákos (kiz.)–Hatvan (kiz.) szakaszán, az évekig tartó előkészítést követően, 2018 elején kezdődtek meg a korszerűsítési munkálatok. A pálya teljes átépítése az érintett 53 kilométer hosszon jelenleg is zajlik, befejezése 2020 végére várható. A beruházás kiterjed a teljes állomási és nyíltvonali részekre. Átépül a vágányhálózat, a felsővezetéki hálózat, a biztosítóberendezések, a műtárgyak nagy része, megújul a vízelvezető rendszer, új, korszerű, akadálymentesen megközelíthető peronok várják az utazóközönséget, egyes forgalmas útátjárókat közúti felüljárók váltanak ki, új megállóhely épül Budapesten, új szolgálati helyek létesülnek, valamint a tervek szerint 160 km/h sebességgel is közlekedhetünk majd Aszód és Hatvan „A” elágazás között.


Aszód–Hatvan „A” elágazás állomásköz az átépítést megelőzően nem létezett (10. ábra), Tura állomás megállóhellyé való „lefokozása” miatt jöhetett létre. A teljes állomásköz 160 km/h sebességre alkalmas lesz, ami miatt talán nem lesz akkora érvágás, hogy Turán nem marad vágánykapcsolat, vagyis Aszód és Hatvan „A” elágazás között mintegy 12 km-en keresztül nem lesz kitérő. Három megállóhely lesz az állomásközben (Galgahévíz, Hévízgyörk és Tura), amelyeknél új Sk+55 magasságú peron épült. Tura megállóhelyen buszforduló építése is a projekt része volt. Az egyetlen nagyobb ívkorrekció ebben az állomásközben történt az egész projekt során, Tura után 590–606-os szelvények között R=1750 m sugarú ív épült a korábban meglévő R=900 m sugarú ív helyett (11. ábra).

11. ábra. Tura–Hatvan-ívkorrekció (Fotó: Apró Márton)
A projekt határa a 618+32 szelvény (régi szelvényezés szerint 619+81) lett végül, pedig a korábbi tervek a Hatvan „A” és „B” elágazás átépítését is érintették volna a köztes vágányokkal, így az ottani kitérők és a 620-as szelvényben lévő útátjáró is megújult volna. Ezek elmaradása miatt várhatóan egy ideig még biztosan érvényben maradnak a korábban bevezetett ideiglenes lassúmenetek.

Távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési létesítmények

A távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési (TEB) létesítmények a teljes vonalrészen megújulnak.
Új biztosítóberendezés kiépítése miatt a pálya vonatkozásában is változás történik, ugyanis a foglaltságérzékelést tengelyszámlálókkal biztosítják. A tervezett berendezésnek biztosítani kell az EVM 120 mozdonyfedélzeti berendezéshez szükséges 75 Hz-es jelfeladást, emiatt a jelzőknél továbbra is maradnak szigetelt illesztések. A vasútvonal átépítésével a vágányok tolatóvágányutas elektronikus biztosítóberendezést kapnak.
A biztosítóberendezés telepítésével az ETCS L2 rendszer is kiépül, a vágányokba emiatt balizokat kell telepíteni. Az új biztosítóberendezés jelenleg Isaszeg állomás és Isaszeg–Gödöllő között üzemel már, többi helyen folyamatban van a kiépítése.
A felsővezeték, térvilágítás és energiaellátási hálózat is teljesen átépült, a régi oszlopokat és objektumokat elbontották és újakat telepítettek a helyükre.

12. ábra. Pécel állomás felvételi épületének felújítása (Fotó: Török Gergely)
A távközlési rendszert figyelembe véve az állomásokon és megállóhelyeken

 • hangos utastájékoztatás,
 • vizuális utastájékoztatás,
 • órahálózat,
 • információs oszlopok,
 • videomegfigyelő rendszer,
 • a MÁV-START Zrt. saját biztonsági rendszere a pénztárban,
 • az üzemi épületek vagyonvédelmi és biztonságtechnikai rendszere épül ki külön szerződés keretében.

Felvételi épületek

A beruházás során, a vonalrészen az alábbi szolgálati helyek állomási és üzemi épületei újulnak meg, épülnek át:

 • Rákosliget megállóhely régi – használaton kívüli – felvételi épületét biztosítóberendezési üzemi épületté építik át. (Rákosliget forgalmi kitérő biztosítóberendezés jelfogó helyisége lesz.)
 • Rákoscsaba-Újtelep megállóhelyen a régi, használaton kívüli felvételi épületet elbontják.
 • Rákoscsaba megállóhelyen a régi felvételi épület – amelyben lakások találhatók – megmaradt, a régi rakodót elbontották.
 • Pécel állomás felvételi épületét felújították, az emeleten lévő lakások helyén biztosítóberendezés részére alakítanak ki helyiségeket. A meglévő biztosítóberendezés üzemi épületét elbontották (12. ábra).
 • Isaszeg állomás felvételi épületét felújítják, a régi rakodóépületeket, valamint néhány lakóépületet elbontanak. A biztosítóberendezés üzemi épületét az új berendezés igényeinek megfelelően átalakítják.
 • Gödöllő állomás régi felvételi épületét elbontották, helyére új épül, amely a jövőben csak az utasok kiszolgálását fogja végezni. A forgalmi szolgálat új – biztosítóberendezéssel közös – üzemi épületbe költözik át. Az állomáson összesen 20 épületet bontottak el a beruházás során.
 • Máriabesnyő megállóhely műemlék jellegű felvételi épülete felújításra kerül.
 • Bag állomáson a korábbi felvételi épület elbontása után, a bevágási rézsű koronaszintjén, a peron elején új felvételi épületet alakítanak ki.
 • Aszód állomáson a felvételi épületet újjáépítik, a réginek csak a szerkezete marad meg. A biztosítóberendezés számára is alakítanak ki helyiségeket. Aszódon a Pft. és biztosítóberendezési szakasz számára is új épületet építenek (13. ábra).
 • Hévízgyörkön a régi – használaton kívüli – felvételi épületet elbontották, esőbeálló épült helyette.
 • Tura egykori állomás felvételi épületét elbontásra tervezték, azonban az önkormányzat bejelentette igényét az újrahasznosításra, így végül megmaradt, a felújításra nem került sor.

13. ábra. Aszód Pft. és biztosítóberendezési szakasz épülete (Fotó: Bencsik András)

Megoldásra váró és hátralevő feladatok

A cikk írásakor a projekt még folyamatban van, a vágányok ideiglenesen lettek forgalomba helyezve, a tervezett beruházás nagy része megvalósult, azonban még sok kisebb munka hátravan, és néhány helyen javítást kell a kivitelezőknek elvégezni.
A Pécel–Aszód közötti rész 2019. év végi ideiglenes forgalomba helyezése óta a legtöbb forgalmi zavart Isaszeg–Gödöllő állomásközben lévő sorompók okozták, ezen belül is a leginkább problémás a 344+05 szelvényben lévő gyalogos- és kerékpárátjáró (AS344) sorompója. Hetente több alkalommal keletkezik több-kevesebb időre zavar, ezzel jelentős késéseket okozva. A vonatforgalom zavarmentes lebonyolítása szempontjából mindenképpen orvosolni kell ezt a problémát. A tavalyi év végi ideiglenes forgalomba helyezése óta 2020. június 30-ig 70 alkalommal szerepelt a diszpécseri rendszerben a sorompó meghibásodása. Hivatalosan elfogadott magyarázat egyelőre nincs a sorozatos problémákra. Ami biztosan állítható, hogy a biztosítóberendezés és a villamos vontatójármű kölcsönhatásának elégtelensége okozza a bajokat. A legutóbbi időszak tapasztalatai alapján a meleg időjárás is rontja a rendszer üzembiztonságát.
Babatpuszta forgalmi kitérő kitérőit 2019. december 7-én, a teljes kizárásos vágányzárat követően csak egyenes irányban lehetett ideiglenesen forgalomba helyezni, ami azóta is érvényes, ugyanis az áramellátásuk nem épült ki. A MÁV Zrt. az ELMŰ-vel kötött szerződést ez ügyben, azonban az ELMŰ a szerződést felbontotta, és nem építi ki a kitérők „megtáplálását” biztosító rendszert. Megoldás lehet felsővezetéki oszloptranszformátorból nyerni az áramot, azonban ezzel kapcsolatban még nem született megállapodás. Mindenképpen fontos lenne gyors döntést hozni, hogy a forgalmi kitérő a funkcióját mihamarabb elláthassa.
További megoldásra váró feladatok, illetve a cikk írásakor még befejezetlen munkák:

 • Vízelvezető rendszer készítése folyamatban van, sok helyen megépültek az árkok, azonban a 2020. júniusi esőzések – mint azt már korábban írtam – több helyen igazolták, hogy a vízelvezető rendszer építésének befejezése az egyik legsürgetőbb, mivel az addig jól elvégzett munkát teheti tönkre a vágányokra, peronokra zúduló csapadékvíz.
 • Néhány helyszínen peronburkolat javítása szükséges.
 • Rákoscsaba, Pécel és Isaszeg közelében épülő közúti felüljárók még nem készültek el, mihelyst elkészül, a közúti útátjárók megszüntetésre kerülnek.
 • Gyalogosátjárók és a hozzá vezető járdák, korlátok megépítése.
 • Akadémiaújtelep megállóhely befejezése.
 • Felvételi épületek, üzemi épületek befejezése, Aszód Pft. és biztosítóberendezési szakasz épületeinek befejezése, állomási előterek átépítése.
 • P+R parkolók befejezése.
 • Zajárnyékoló falak építésének befejezése.
 • Biztosítóberendezés kiépítése a teljes szakaszon folyamatban. Néhány esetben (például gyalogosátjáróknál, egyes P+R parkolóknál, zajárnyékoló falaknál vagy vízelvezető árkoknál) a végleges állapotot csak a biztosítóberendezés építési munkálatai befejezése után lehet kialakítani.
 • Végleges pályasebesség bevezetése. Az ideiglenes forgalomba helyezések a korábban érvényben lévő hatóságilag elrendelt állandó lassúmenetekkel történt meg (például Isaszeg–Gödöllő között 100 km/h, Gödöllő–Aszód között 90 km/h), műszaki átadás után a Nemzeti Közlekedési Hatóság ezeket a korlátozásokat a használatba vételi engedéllyel fogja feloldani, amennyiben a mérési eredmények, valamint a tanúsítványok igazolják, hogy a pálya alkalmas a kívánt sebességre.
 • Sok még a teendő, és van jó néhány dolog, ami javításra, pótlásra, kiegészítésre szorul. Úgy gondolom, hogy különösen az „A” és „B” projektben részt vevők eddig sikerrel vették a nehezített körülmények okozta akadályokat. Remélhetően továbbra is megoldások születnek az esetlegesen felmerülő nehézségekre, és a munkák befejezése nemcsak hivatalosan, hanem gyakorlatilag is sikeresen zárul majd minden átépítésben érintett résztvevő számára.
A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234

Irodalomjegyzék

 • [1] A Rákos (kiz.)–Hatvan (kiz.) beruházás engedélyezési, és kiviteli tervei,
 • [2] http://iho.hu/hir/kezdodik-a-80a-felujitasa-180104
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©