A cikk szerzője:

Köller László osztályvezető
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Vörös József okleveles építőmérnök, ny. mérnök főtanácsos

A Budapest–Kelebia–ország­határ vasútvonal története

A Budapest–Belgrád vasúti kapcsolat projektjének előkészítése magyar–szerb–kínai együttműködés keretében történik. A hazai szakasz, valamint a Belgrád és a magyar határ közötti vonalszakasz Megvalósíthatósági tanulmánya elkészült. 2015. november 24-én Szucsouban a kínai kormányfői csúcstalálkozón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter aláírta a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának fejlesztéséről és annak finanszírozásáról szóló magyar–kínai kormányközi egyezményt. A tervek szerint a Budapest-Ferencváros és Kelebia közötti 159,4 km-es vasúti szakaszt kétvágányúsítják, és 160 km/h sebességre, valamint 225 kN tengelyterhelésre építik át, újabb fejleményként figyelembe véve a fővárosi bevezető szakaszon a tervezett 2024-es olimpiai helyszín miatti korrekciót. Szerbia a Belgrád és Kelebia közötti szakaszt hasonló paraméterekkel kívánja fejleszteni.

11. ábra. Baromrakodó szabványterve
A vonal fejlődése, első átépítése

Az átadás után a vonal forgalma rendkívül dinamikusan fejlődött, ezért az 1900-as évek elejére – az átbocsátóképesség növelése érdekében – tervbe vették a fejlesztését. Ennek során felépítménycserét terveztek 42,8 kg/fm I sínekre. Tervezték továbbá a Szabadkáig vezető 2. vágány megépítését és a hiányzó biztosítóberendezések telepítését. Az átépítés végül az 1910-es évek elején kezdődött meg. Ekkor még a vasútvonal fővárosi része a Soroksári út szintjén haladt. Az Erzsébetfalva (Pesterzsébet)–Csepel között akkor kiépülő BHÉV szárnyvonali kereszteződést keresztezési műtárggyal oldották meg. Ennek érdekében 1910 és 1912 között a BHÉV-vágányok és a vasúti fővonal pályaszintje között 6 m-es szintkülönbséget alakítottak ki, így a vasúti pálya ezen a szakaszon mély bevágásban halad. 1918-ra már több mint 200 km hosszban I sí­neken futottak a vonatok alátétlemezes síncsavaros felépítménnyel (12. ábra). Budapest-Ferencváros–Kiskunlacháza, valamint Kelebia–Szabadka–Somsichtanya között üzembe helyezték a 2. vágányt. Kunszentmiklós–Tass között is helyén volt az új sínpár, csupán az ágyazati anyag beépítése volt hátra. Ezzel párhuzamosan Soroksárig kiépült a vonali biztosítóberendezés és Kiskunlacháza, Kelebia, Szabadka, valamint Zimony állomás biztosítóberendezése is elkészült.

12. ábra. Sínek lekötése a faaljakra alátétlemezzel és síncsavarral (első átépítés)

Változások a két világháború között

Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés a fővonalat Szabadka szabad királyi város területén Kelebia és Szabadka állomások között vágta el. A vonal életében a határváltozás, a két ország közötti ellentétek, illetve az új délszláv állam egységes vasúthálózat kialakítására irányuló törekvése a Belgrád–Zimony–India–Mit­rovica–Zágráb–Ljubljana–Jesenice vonal fejlesztését célozta, emiatt a kelebiai vasút forgalma jelentősen visszaesett. A vesztett háborút követően a vonal forgalmának növekedése még távlatban sem volt várható, az infláció, a MÁV katasztrofális pénzügyi helyzete, valamint a sínanyag hiánya következtében Soroksár és Kunszentmiklós–Tass között a 2. vágányt felbontották. Tévedés tehát, hogy a 2. vágány felszedését a trianoni békeszerződés írta volna elő.

Átépítések 1960 és 1980 között

Az 1960-as évek elejére rendeződött a viszonyunk Jugoszláviával, és a Jugoszlávia és Szovjetunió közötti áruforgalom növekedése miatt a vonal jelentősége ismét felértékelődött. Ez indokolta, hogy a fél évszázados vasúti felépítmény cseréjét 1960-tól megkezdték, és 1962-ig Kunszentmiklós–Tassig, majd 1970-ig Kelebiáig jutottak el. A vasútvonal vágányaiba ekkor 48,3 kg/fm tömegű síneket építettek „geo” rendszerű kapcsolóelemekkel, előfeszített vasbeton aljakra, amelyeket 65 cm-es aljkiosztással építettek. Az új pálya építésekor könnyebbséget jelentett, hogy a 2. vágány építéséhez kijelölt és részben elkészült alépítmény helyére épülhetett az új vágány, így a munkálatok idején a forgalom zavarása minimális volt.
A vasútvonal villamosítása 1972-ben kezdődött, és 1978-ig Kunszentmiklósig, 1979-ig pedig Kelebiáig épült ki a felsővezeték, majd a biztosítóberendezést is korszerűsítették D 55 típusra.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Köller László: A Budapest–Belgrád vas­úti kapcsolat fejlesztése. Hatástanulmány. MÁV Zrt., Budapest, 2010.
  • [2] Mezei István: MÁV vontatójármű album 1868–1993. MÁV Vezérigaz­gatóság, 1993.
  • [3] Szécsey István, Villányi György: Ganz vasúti járművek 1868–1919. INDÓHÁZ Kiadó, Budapest, 2015.
  • [4] https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest%E2%80%93Kunszentmikl%C3%B3s- Tass%E2%80%93Kelebia-vas%C3%BAtvonal
  • [5] Vasúti hidak a Budapesti Igazgatóság területén. Szerkesztő: Vörös József, Legeza István, Kis Sándor. Vasúti Hidak Alapítvány, 2006.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©