A cikk szerzője:

Dési Attila tervezőmérnök
Speciálterv Kft.

Borzai Tibor műszaki igazgató
Speciálterv Kft.

Pál Gábor ügyvezető
Speciálterv Kft.

Az érdi, Velencei út feletti vasúti híd tervezése

Az Érdi, Velencei út feletti vasúti híd a Magyarországon szokványosan elterjedt vasúti hidaktól eltérő, újszerű kialakítású szerkezeti megoldás. A híd öszvér keresztmetszetű bordás vasbeton lemezhíd, betonpálya-lemezes vasúti felépítménnyel. Az alul és felül elhelyezett acélövek a betonnal öszvérkapcsolatként együtt dolgoznak. A hidat az európai RFCS R&D projekt keretében fejlesztett PreCo-Beam javaslatai alapján terveztük. Szerkezeti rendszere és a pályalemez együttes alkalmazása lehetőséget adott a szerkezeti magasság csökkentésére a kis sugarú átmeneti íves pályaszakaszon. Így, az egyedi kialakításnak köszönhetően, a híd alatti útpálya süllyesztése kisebb mértékű lehetett, a projekt költsége pedig csökkent.

Előzmények

A MÁV Zrt. fejlesztési elképzelései között szerepelt az Érd alsó–Érd állomás közötti összekötő vágány kiépítése. A megépítendő vágányösszekötés közvetlen kapcsolatot teremt a 30-as és a 40-es vonalak között, ami ezen a szakaszon jelentős forgalomnövekedést fog jelenteni. Jelenleg a 40-es és a 30-as vonalak között Érd-elágazás–Tárnok állomás között van összekötő vágány, és ez a forgalom átcsoportosítását teszi lehetővé Érd-elágazás, illetve Tárnok és Kelenföld állomások között, ami főleg a nyári balatoni forgalom lebonyolítását segíti.
Az összekötő vágányra korábban a Főmterv Zrt. engedélyezési tervet készített. Abban ágyazatátvezetéses, gerinc­le­mezes, süllyesztett pályás ortotróp pá­lya­le­me­zes gerendahidat terveztek.
Az engedélyezési tervek szerint a vasúti pálya vonalvezetése és az ágyazatátvezetéses híd szerkezeti magassága miatt a közúti űrszelvény biztosításához az áthidalt út pályaszintjét jelentős mértékben, 1,00 m-rel kellett volna süllyeszteni, és a meglévő közműveket is ki kellett volna váltani komoly költségráfordítással.
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – mint projektmegbízó – közbeszerzési eljárást folytatott „Érd–Érd alsó összekötő vágány építésének kiviteli tervé­nek és tenderdokumentációjának tervezési feladatai” címmel, melynek nyertes ajánlattevője a Speciálterv Kft. lett.

Helyszíni kötöttségek és a tervezett híd

A tervezett vasúti felüljáró Érd–Érd alsó összekötő vágányt vezeti át a Velencei út felett. A Velencei út 2 × 1 forgalmi sávos, az útpálya szelvényezése szerinti bal oldalon egyirányú kerékpáros és gyalogos közös járdával, jobb oldalon pedig egyirányú kerékpárúttal és kezelőjárdával.
A 80 km/h sebességre tervezett összekötő vágány kezdőponti és végponti csatlakozásai lényegében meghatározzák az egész vágány magassági geometriáját, mely ~37 cm-rel alacsonyabban van, mint a meglévő vágányok. A Velencei út felett a jelenlegi pályaszintet figyelembe véve nincs meg a vasúti híd alatt a közúti űrszelvény előírt magassága, ennek következtében kell az útpályát lesüllyeszteni, hogy a híd alatt minimum 4,70 m-es űrszelvénymagasság biztosított legyen.
A műtárgy alépítményeinek helyét a tervezett híd melletti 40. sz. vasútvonal meglévő hídja határozta meg. A tervezett vasúti híd másik két meglévő vasúti híd mellé épül a pályafejlesztés következtében. A meglévő szomszédos hidak 1950–1952 között épültek, 14,18 m-es nyílással. A hidak vasbeton hídfőn nyugvó, alsópályás, gerinclemezes vashidak, nyílt pályás át­vezetéssel (1. ábra). A két meglévő vasúti híd síkalapozású szárnyfalas hídfője közös.

1. ábra. A 40. sz. vasútvonal meglévő hídja
A Főmterv Zrt. 2014-ben az engedélyezési tervekben a közel 17 m-es nyí­lás áthidalására alsópályás, gerinclemezes acélhidat tervezett. Az egyvágányú, ágyazatátvezetéses, keresztbordás, kéttámaszú, alsópályás gerinclemezes acélhíd 35 cm hatékony ágyazatot vezet át, a híd végén dilatációs szerkezettel kapcsolódik a térdfalhoz, ezzel biztosítva a híd mozgását. A gerinclemezes főtartók tengelytávolsága 4,80 m, a kereszttartók egymástól kb. 3,40 m-re voltak elhelyezve, és a 16 mm vastag ortotróp pályalemezt támasztották volna alá (2. ábra).
A Speciálterv Kft. által 2017-ben tervezett híd felszerkezete öszvér keresztmetszetű, bordás vasbeton lemezhíd, melyen a vasúti felépítmény betonpálya-lemezes kialakítású (3. ábra). A felszerkezet a hídfőkön lekötött, a hídfők így végállapotban kitámasztott kialakításúak. A bordás vasbeton lemezszerkezettel acélövek dolgoznak együtt fogas kapcsolat segítségével. Ennek kialakítása az európai RFCS R&D projekt keretében fejlesztett PreCo-Beam geometriai ajánlásokat követi. A szerkezettípus és a vasúti felépítmény módosításával 43 cm-t tudtunk csökkenteni a szerkezeti magasságon (táblázat), így elkerülhető lett több közművezeték költséges kiváltása. A hidat vasbeton síkalapozással terveztük. A tervezett hídfők és szárnyfalak helyszínrajzilag követik a meglévő híd hídfőfal elülső síkjának vonalát, viszont a megfelelő pályacsatlakozás kialakítása miatt a felszerkezet alatt a hídfők síkot váltanak, és merőlegesek a felszerkezet tengelyére.

2. ábra. Az engedélyezési tervi ágyazatátvezetéses felszerkezet (Főmterv Zrt.)

3. ábra. A tervezett öszvérhíd keresztmetszete

A cikk folytatódik, lapozás:123Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] https://www.railone.com/products-solutions/long-distance-and-freight-transport/ballastless-track-systems/rheda-2000r/
  • [2] Seidl G. et alteri: Prefabricated enduring composite beams based on innovative shear transmission (PreCo-Beam). European Commission, 2013.
  • [3] PRECO+, Design Guide Preco Beam, European Commission RFS2-CT-2011-00026, 2012.
  • [4] Popa N. et alteri: Demonstration of economical bridge solutions based on innovative composite dowels and integrated abutments (ECOBRIDGE). European Commission, 2015.
  • [5] https://www.aisc.org/globalassets/modern-steel/archives/2014/03/2014v03_short-span.pdf
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©