A cikk szerzője:

Dr. Koch Edina egyetemi docens
Széchenyi István Egyetem

Vasúti hídfők komplex geotechnikai modellezése

A cikkben a szerző bemutatja az újabb kutatásainak az eredményeit, amelyek a hídfőszerkezetek, beleértve az alapozásukat is, a csatlakozó töltés és a köztük kialakítandó átmeneti szakasz fejlesztésére irányulnak. E komplex, a hídfők és az átmeneti szakasz szerkezeti kialakítása által is befolyásolt rendszer viselkedését a legkorszerűbb térbeli, véges elemes, nemlineáris anyagmodellel dolgozó szoftverrel modellezte, s figyelembe vette a vonatterhelés dinamikáját is. Kiemelt figyelmet fordított a háttöltés kialakításának a szerepére.

A csatlakozásra vonatkozóan nyert eredmények  

A vizsgálódás egyik célja a híd és az átmenettel csatlakozó töltésszakasz elemzése volt. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen hatása van a vonattehernek az átmeneti zónában, a hídfőfal, illetve a háttöltés kialakítása miként befolyásolja az átmeneti hosszt.

7. ábra. A vonatteher hatására bekövetkező függőleges többletsüllyedés a zúzottkő alágyazat felső síkján
A 7. ábra a vonatteher hatására bekövetkező függőleges többletsüllyedést mutatja az idő függvényeként a folyópályán és a háttöltésen, a zúzottkő alágyazat tetején kiválasztott egy-egy pontra vonatkozóan. A Plaxis programban a dinamikus idő a felvett 143,4 m modellhosszon való áthaladási idővel egyezik meg. Az ábra alapján a következőket állapíthatjuk meg:

 • A vonatteher alatt a folyópályán 12-13 mm többletsüllyedés keletkezik, amiből 9-11 mm marad vissza.
 • A háttöltés zónájában ezek az értékek 1-2,5 mm körül vannak.
 • A folyópályán a cementtel javított kialakítás nagyobb mozgást mutat, míg a hídfő környezetében az a kisebb.

A 8. ábra hosszmetszetben azt mutatja, hogy a vonatteher alatt mekkora többletsüllyedések lépnek fel. Az ábrán az látható, hogy a vonatteher áthaladásakor

8. ábra. A vonatteher hatására keletkező többletsüllyedések

 • a többletsüllyedések a folyópályán a hídfő felé csökkenek, a hídfők közvetlen közelében ugrásszerűen megváltoznak, mivel a hídfő a vonatteher alatt alig süllyed;
 • a felszerkezet lehajlása az 1. változatban 6 mm körüli, a 2. változatban ~3 mm;
 • az 1. változat szinte folytonos átmenetet eredményez;
 • a 2. változatban a háttöltésen sajátos hullámzások jelentkeztek;
 • közvetlen a hídfő mögötti ~5 m szakaszon a görbék szinte egybesimulnak, és 4 mm süllyedésváltozást mutatnak.  

Megállapítható, hogy a hídfők előtti utolsó szakasz megfelelő viselkedését pusztán a geotechnikai tervezés körében nem lehet biztosítani. Itt segíthet az úszólemez, a magas minőségű kiegyenlítőréteg vastagságának szakaszos változtatása és a felépítmény merevítése, amint azt az új Vasúti Hídszabályzat 6. kötete is megfogalmazza [3]. Ezeket a jelen modellbe nem vettem bele, de ennek tulajdonképpen nincs akadálya. Az ilyen finom részleteket azonban inkább külön kell kidolgozni, s a nagyléptékű Plaxis-modellekben a felépítményi elemek paramétereivel lehet szerepeltetni.   

Az alépítménnyel kapcsolatos eredmények

A 9. ábra a felszerkezet beépítése utáni fázisban mutatja az egyik hídfő vízszintes mozgását az 1. változatra vonatkozóan. A mozgások mértékének jobb megítélhetősége végett, csak a cölöpösszefogó gerendát és a hídfőfalat a szárnyfallal együtt tettem láthatóvá. Az ábráról megállapítható, hogy a hídfő vízszintes mozgása 2,0 cm alatt marad. A várakozásnak megfelelően, a fal alsó része a nyílás irányába mozdul, míg a felső része a töltés felé, az előbbi mértéke ~1 mm, míg az utóbbié ~15 mm.

9. ábra. Hídfő vízszintes mozgása a felszerkezet beépítése után10. ábra. A teljes elmozdulások iránya a vasúti felépítmény beépítése után

A 10. ábra a vasúti felépítmény beépítése után, a járműteher előtt bekövetkezett összes elmozdulás irányát ábrázolja az 1. változatra. Látható, hogy a hídfőfal teteje kissé hátradől, a háttöltés magára „húzza”, a fal a töltés alatt hosszirányban kialakuló süllyedési teknőhöz illeszkedik. Szó sincs tehát arról, amit a konvencionális számításokban feltételezünk, nevezetesen, hogy a háttöltés nyugalmi-aktív földnyomással terheli a nyílás felé mozduló falat. A szerkezet emellett lefelé mozdul a saját súlya és a háttöltésről súrlódással átvett erők hatására. A mozgásvektorok függőleges komponensei a faltól távolodva növekednek, illetve a vektorok a függőlegeshez tartanak.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Horvát F, Koch, Major Z. Híd és vasúti folyópálya közötti átmeneti szakaszok kialakítása. Sínek Világa 2018;LX(4-5): 89-97.
 • [2] Brinkgreve RBJ, Vermeer PA. PLAXIS-Finite element code for soil and rock analyses, Plaxis 3D. Manuals, Delft University of Technology, Plaxis bv, The Netherlands. 2010
 • [3] H.1. Vasúti Hídszabályzat, H.1.6. Utasítás, Vasúti hidak és egyéb műtárgyak geotechnikai tervezése, MÁV, 2018.
 • [4] Hudacsek P, Koch E, Szilvágyi Zs, Wolf Á. Kis nyílású műtárgyak csatlakozó szakaszainak vizsgálata dinamikus teherre. Sínek Világa 2017; (2):32-36.
 • [5] Koch E. Vasúti híd és pályacsatlakozás modellezése Plaxis 3D szoftverrel. Sínek Világa 2018;(2):7-12.
 • [6] H.1. Vasúti Hídszabályzat H.1.2. Utasítás Vasúti hidak és egyéb műtárgyak méretezésének általános előírásai. Budapest: MAÚT, 2019.
 • [7] Koch E. Hídépítés ütemezésének geotechnikai hatásvizsgálata. Sínek Világa 2019;(3):9-17.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©