A cikk szerzője:

Dr. Döbrentei Margit közigazg. főtanácsadó, jogi szakmai tanácsadó
Bács-Kiskun Megyei KH

Érsek László Tibor okl. közlekedésmérnök, szakmai főtanácsadó, ny. főosztályvezető

Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

A szintbeni vasúti átjárók fejlesztése (6. rész) – A jogi szabályozás felülvizsgálata, módosítási javaslatok

A közúti és vasúti hálózaton kiemelkedő jelentőségűek azok a helyek, ahol a közút és a vasút szintben keresztezi egymást. A szakemberek, a tudományos kutatók és a közlekedési civil szervezetek is folyamatosan elemzik, értékelik az itt történt baleseteket, megvizsgálva, hogy forgalombiztonsági, forgalomszabályozási és műszaki szempontból milyen újabb, korszerűbb, hatékonyabb szabályozási és technikai eszközökkel lehetne ezeket megelőzni, számukat minimalizálni. A sorozat e részében a jogi szabályozás felülvizsgálatának eredményét ismertetjük, és javaslatot teszünk a módosításra.
 • rálátási akadályok eltávolításához kapcsolódó intézkedések teljes körűvé tétele és a hatályos jogrendhez igazítása;
 • a kerékpáros szabályozás bővítése, ennek érdekében az önálló kerékpáros vasúti átjáró jogintézményének bevezetése, a jelzések egyszerűsítése;
 • a gyalogoslétesítmények szabályozásának újragondolása;
 • a biztosítási módot befolyásoló új mértékadó forgalmi paraméterek és értékek bevezetése;
 • a vasúti közlekedésről szóló törvényhez igazított vasúti hálózati kategóriák és elnevezések átvétele;
 • a vasúti üzem tartós szüneteltetésével összefüggésben a szabályozások egységesítése, teljessé tétele;
 • zavarállapotban a vonatsebesség csökkentésével a biztonsági szint növelése fedező jelzők szélesebb körű alkalmazásával;
 • emelt sebességű vasútvonalon lévő átjárók speciális szabályozásának egységes megfogalmazása;
 • vasúti átjárók előtti közúti sebességkorlátozás;
 • jelzőtáblák és burkolati jelek egységes megjelenítése különböző keresztezési típusoknál.
 • Módosítási javaslatok az utak forgalomszabályozására és a közúti jelzések elhelyezésére
  Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet egyes előírásaira is módosítási javaslatokat fogalmaztunk meg, ennek fontosabb elemei a következők.

  Teljes és csökkentett rálátás háromszög helyett közeledési és elindulási rálátási terület

  A javasolt módosítás kettős célt szolgál. Egyrészt a jogszabály alkalmazói (ható­ságok, útkezelők, vasúti pályahálózat működtetői) részére is egyértelműek, pon­tosan lehatároltak legyenek a rálátási területek, másrészt ne terjeszkedjenek túl a vasúti keresztezések közlekedésbiztonsága szempontjából szükséges mértéken. Nem­zetgazdasági szempontból ugyanis fontos, hogy a közúti és vasúti közlekedés biztonságának garantálásához csak olyan mértékű tulajdonjogi, használati korlátozást írjanak elő a jogszabályok, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a védett köz­érdek érvényesítéséhez. A bevezetendő új jogintézmények – a közeledési rálátási terület, elindulási rálátási terület, pontszerű akadály – már ezt a korszerűbb, a közlekedésbiztonsági és a piacgazdasági szempontok összehangolt érvényesítését szolgáló megközelítést tartalmazzák.
  Ezen elvek szerint a szintbeni közúti-vasúti keresztezésekhez tartozó rálátási területet új tartalommal és a tartalmat kifejező új elnevezéssel újradefiniálták.
  Az útpálya, illetve a vasúti pálya tengelyében mért Lkköz és Lvköz távolságok meghatározása a közúti, illetve a vasúti pályára engedélyezett sebességek függvényében történik (5. ábra).

  5. ábra. A közeledési rálátási terület

  A műszaki előírás pontos leírást ad mind a közeledési, mind az elindulási rálátási területek meghatározására. Jelentős változás, hogy a közeledési rálátási terület számításánál a vasúti jármű 5V (km/h) érték helyett 3V (km/h) értékkel kell számolni. Vasúti biztosítóberendezéssel függésben lévő útátjáró berendezés esetén a vasúti jármű sebességét 15 km/h értékkel kell figyelembe venni.

  A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »
  A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 2. számában.
  Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
  A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
  Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
  http://www.sinekvilaga.hu | ©