A cikk szerzője:

Dr. Döbrentei Margit közigazg. főtanácsadó, jogi szakmai tanácsadó
Bács-Kiskun Megyei KH

Érsek László Tibor okl. közlekedésmérnök, szakmai főtanácsadó, ny. főosztályvezető

Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

A szintbeni vasúti átjárók fejlesztése (6. rész) – A jogi szabályozás felülvizsgálata, módosítási javaslatok

A közúti és vasúti hálózaton kiemelkedő jelentőségűek azok a helyek, ahol a közút és a vasút szintben keresztezi egymást. A szakemberek, a tudományos kutatók és a közlekedési civil szervezetek is folyamatosan elemzik, értékelik az itt történt baleseteket, megvizsgálva, hogy forgalombiztonsági, forgalomszabályozási és műszaki szempontból milyen újabb, korszerűbb, hatékonyabb szabályozási és technikai eszközökkel lehetne ezeket megelőzni, számukat minimalizálni. A sorozat e részében a jogi szabályozás felülvizsgálatának eredményét ismertetjük, és javaslatot teszünk a módosításra.


Az elindulási rálátási terület számításánál a vasúti jármű 5V (km/h) értékével kell számolni. Vasúti gyalogos-átkelőhelyeknél a keresztezendő vágányszám függvényében egy vágányú pályán 3V (km/h), kétvágányú pályán 4V (km/h), kettőnél több vágány esetén 5V (km/h) sebességgel kell számolni. Újdonság az íves vasúti pályához tartozó rálátási terület meghatározásának módszertana, amely az íves pálya ívének külső és belső oldalához tartozó rálátási területet a határoló egyenes és íves szakaszokkal írja le (6. ábra).
A rálátási terület új szabályozása differenciáltabb, életközelibb megoldásokat tar­talmaz úgy, hogy a biztonsági szintet nem csökkenti. Az új szabályozás közelít a legjobb európai gyakorlathoz, ugyanakkor mind a közútkezelők, mind pedig a vasúti pályahálózat-működtetők számára megkönnyíti a rálátási terület korlátaiból származó problémák kezelését.

6. ábra. Rálátási terület meghatározása a vasúti pálya körívének külső oldalán

Rálátási területen lévő akadályok eltávolításával kapcsolatos intézkedések

A vasúti átjárók rálátási területén lévő nagyszámú rálátási akadály eltávolítása folyamatosan ismétlődő és igen költséges tevékenység. Az eltávolítás nem indokolt azokon a helyeken, ahol a vonat az átjáróhoz zavarállapot mellett minden esetben csak 15 km/h sebességgel érkezhet. Ilyen helyzetben az akadály eltávolítása alóli mentesítés lehetőségét teremti meg a módosítási javaslat.

Emelt sebességű vasútvonalon lévő átjárók speciális szabályozásának egységes megfogalmazása

Az új szabályozás, a jelenlegit kiegészítve, egy szakaszon belül rendszerezi és határozza meg az emelt sebességű vasúti pályákra vonatkozó alapvető előírásokat, így például szabályozza azokon a különböző átjáró típusok létesíthetőségének eseteit, továbbá előírja a legfontosabb intézkedéseket. A módosítás alapelve – amelyet mind az új kereszteződések létesítése, mind pedig az engedélyezett pályasebesség emeléséhez kapcsolódó szabályozás következetesen alkalmaz –, hogy emelt sebességű vasúti pályán önálló kerékpáros vasúti átjáró és önálló vasúti gyalogos-átkelőhely nem lehet, továbbá hogy 160 km/h engedélyezett sebesség felett már sem vasúti átjáró, sem átkelőhely nem lehet.
A vasúti átjáró melletti vasúti gyalogos-átkelőhely biztonságát célzó előírás a kikerülés lehetőségét megakadályozó korlát vagy kerítés elhelyezésének általános kötelezettsége.

A biztonsági szint növelése félsorompók felszerelésével, továbbá fedező jelzők szélesebb körű alkalmazása (zavarállapotban a vonatsebesség csökkentése)

Többéves fejlesztés eredményeként a félsorompók elterjedtsége ma már jelentősen meghaladja a hatályos rendeletben található létesítési kritériumokat, így azokat indokolt a tényleges állapothoz igazítani. Ezen túl indokolt még további fejlesztéseket is az egységes szabályozás és az európai gyakorlat szerint meghatározni.
A módosítás kiterjeszti a vasúti jelzővel ellenőrzött vonat által vezérelt, vagy vasúti jelzővel kapcsolatban lévő félsorompóval kiegészített fénysorompók alkalmazási körét a biztonsági szempontból legfontosabb utakon és vasúti pályákon lévő átjárókra (főútvonal és 100 km/h sebességet meghaladó vasúti pálya esetén).
A nagyobb forgalombiztonságot eredményező korszerűbb eszközök, technikák, biztosítási módozatok bevezetése jelentős költségvonzattal is járhat, ezért a javaslat a vasútvonal, illetve a biztosítóberendezés korszerűsítésével egyidejűleg teszi kötelezővé a végrehajtást, vagy átme­neti rendelkezéseket határoz meg. Az átmeneti rendelkezésekre tett javaslat szerint főszabályként a feladatokat, intézkedéseket a módosítás hatálybalépésétől számított öt év alatt kell végrehajtani. Az általános végrehajtási határidőtől eltérést igénylő eseteket a módosítás tételesen megjelöli, külön nevesített határidővel.

A biztosítási módot befolyásoló új mértékadó forgalmi paraméterek és értékek bevezetése

A biztosítás módjának meghatározásakor a legtöbb országban használatos a közúti és a vasúti forgalom szorzata, mint a kockázatot jellemző mérőszám. Ezt a szorzatot csak Magyarországon képezik az óránkénti forgalmakból, más országokban általában a napi járműforgalmak képezik a szorzás alapját.
A jelenlegi magyar definíció alapján szinte lehetetlen kiszámítani a mértékadó vasúti átjáróforgalmat. Ehhez ugyanis egész évben óránkénti adatokat kellene gyűjteni a közúti és a vasúti forgalomról, ezek szorzatát kellene képezni óránként, majd ebből kiválasztani az 50 legnagyobbat. Nem indokolt tehát az óránkénti értékek használata, hiszen a kockázat inkább egész évre értelmezhető.
A „vasúti átjáróforgalom szorzatot” az éves átlagos napi (személygépkocsi ötven egységre számított ÁNF) közúti forgalom és az éves átlagos napi vasúti forgalom szorzata alkotja. Más megfogalmazásban ez a naponta áthaladó közúti járművek száma éves átlagának és a naponta áthaladó vonatok száma éves átlagának szorzata.
Ennek megfelelően változnak (emelkednek) a rendeletben előforduló küszöbértékek is. Az új paraméter kiszámítása jóval egyszerűbb is, mint a jelenlegi definíció szerint.
A vasúti pályát keresztező gyalogos és kerékpáros forgalom mértékadó (csúcsórában jelentkező) értéke viszont sokkal könnyebben meghatározható, megszámlálható, így azokat célszerű továbbra is alkalmazni.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©