A cikk szerzője:

Horváth Róbert ügyvezető
H-Planer Mérnökiroda Kft.

Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem, Győr

A vasúti sín-kerék kapcsolatban kialakuló sínfeszültségek vizsgálata

A sín-kerék érintkezési hely a gördülőállomány (gépészet) és a felépítmény (építőmérnök) szakterületek fontos találkozási területe. A vasútépítéssel, -üzemeltetéssel és -karbantartással foglalkozó szakemberek gyakran találkoznak különféle sínhibákkal. Ha erőtani számításokkal nem is foglalkoznak, ismerik a sín-kerék kapcsolatban kialakuló Hertz-féle érintkezési feszültség fogalmát. Cikkünkben példákkal alátámasztva bemutatjuk az érintkezési és a sínfejben ébredő nyírófeszültség jelenlegi számítási gyakorlatának hátterét és annak kritikáját, majd ezt követően tárgyaljuk a számítás pontos módját és alkalmazási lehetőségét. Végül kijelöljük a mérnöki gyakorlat számára fontos további kutatási irányokat.


 Látható, hogy az eredeti kerékprofil jól illeszkedik a sín vezető- és futófelületéhez, a rendszer működése szempontjából ideális futást biztosít, míg a kopott kerék számos kedvezőtlen érintkezési ponttal jellemezhető. A 10. ábrán három esetet mutatunk be, ahol a sín és kerék érintkezése kapcsán kialakuló Hertz-féle feszültségi test más és más érintkezési geometriákat vesz fel. Számítások ismerete nélkül is könnyen belátható, hogy az érintkezési felület változása nagyban befolyásolja a kialakuló érintkezési és nyírófeszültség értékét. Az ábrán az „a” méret a körvonal ellipszis fél nagytengelyének hossza, míg a „b” méret a körvonal ellipszis fél kistengelyének hossza.

9. ábra. A szabványos és a kopott kerékprofil érintkezési felületeinek sémája10. ábra. Példák az érintkezési ellipszis alakjára a sínfejen

Annak érdekében, hogy az eredeti Hertz-féle számítási módot és annak gyakorlati alkalmazását be tudjuk mutatni, Ponomarjov Szilárdsági számítások a gépészetben című könyvének 3. kötetét [4] hívtuk segítségül. Cikkünkben ismertetjük az igénybevételi oldalon álló mennyiségen túl az ellenállási oldali határértékek származtatását is, amelyet részben Esveld munkája [2], részben Faber Gusztáv és szerzőtársai által jegyzett Hegesztett szerkezetek című könyv [5] alapján vezetünk le.

Az érintkezés vizsgálata a pontos összefüggések alapján

Ponomarjov és szerzőtársai könyvükben [4] 91 oldal terjedelemben tárgyalják az érintkezés kérdéskörét mind elméleti, mind gyakorlati oldalról. Bemutatják a Hertz-féle eredeti elmélet megoldásának gyakorlati lehetőségeit és a gyakorló mérnökök számára is kínálnak alkalmazható módszereket. Cikkünkben nem kívánjuk az elméleti hátteret részletesen ismertetni, hanem a gyakorlati alkalmazhatóság bemutatására törekszünk. Jelölésrendszerünkben követjük a hivatkozott szakirodalom jelölésrendszerét, ahol szükséges, ott saját jelöléseket is bevezetünk.
Az érintkező felületek geometriáját négy sugárértékkel tudjuk jellemezni a számításainkban, ebből kettő a kerékre, míg kettő a sínfejre jellemző mennyiség:
1. a kerék futókörének sugara (R11),
2. a keréktalpon lévő lekerekítés sugara az érintkezési pontban (R12),
3. a sínfej lekerekítő ívsugara az érintkezési pontban (R21).
4. a sínszál függőleges lekerekítő sugara (R22).
Megjegyzés:

 • A sugárértékek milliméter dimenzióban értelmezettek.
 • A keréktalpon lévő lekerekítés homorú kialakítású, így a sugárérték negatív előjelű.
 • Abban az esetben, ha a keréktalp kúpos részén történik az érintkezés, akkor a sugár értékére nagyon nagy számot kell alkalmazni (például 1010 mm).
 • A sínszál függőleges lekerekítő sugarának értéke a többi mennyiséghez képeset több nagyságrenddel nagyobb, a gyakorlati számításokban vizsgálata elhanyagolható. A domború lekerekítő ív esetén a sugár értéke pozitív előjelű, míg a homorú lekerekítő ív esetén negatív.

A számítás első lépésében meg kell határozni az érintkezésre jellemző geometriai mennyiségeket. A 4. a)–d) képleteknek megfelelően az érintkező testekre jellemző főgörbületeket tudjuk számítani az érintkezési pontban, míg ezek összegét az 5. képlet szerint.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345678Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Lichtberger B. Track Compendium, Eurailpress Tetzlaff-Hestra GmbH & Co. KG, Hamburg, 2005
 • [2] Esveld C. Modern Railway Track. MRT-Productions, Zaltbommel, 2014.
 • [3] Dr. Kazinczy L. A kerék-sín között fellépő Hertz-féle érintkezési feszültség vizsgálata közúti vasúti felépítmények esetében. Műszaki Szemle, 2000, https://epa.oszk.hu/00000/00028/00005/pdf/musze_EPA00028_2000_09_10_012-016.pdf
 • [4] Ponomarjov SzD. Szilárdsági számítások a gépészetben – 3. kötet. Budapest: Műszaki Könyvkiadó; 1965.
 • [5] Faber G és munkatársai. Hegesztett szerkezetek. Budapest: Műszaki Könyvkiadó; 1964.
 • [6] Havlicek G, Kartnig G, Klapper G. Kombination von Eigenspannungen und betrieblichen Spannungen in einem Kranlaufrad – Combination of residual stresses and operational stresses in a crane wheel, https://www.logistics-journal.de/proceedings/2018/4751/havlicek%202018.pdf. Letöltve: 2023.04.30.
 • [7] Horváth R.Nagygépes karbantartási munkák tapasztalatai. XIX. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia. Bükfürdő, 2018, https://vtl.ktenet.hu/download.php?edid=1865. Letöltve: 2023.04.30.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©