A cikk szerzője:

Dr. habil Dr. Majorosné Lublóy Éva Eszter egyetemi docens
BME

Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem, Győr

Alagútfalazatok termikus vizsgálata (2. rész) – Gyakorlati ismeretek

Cikkünk első részében sorra vettük azokat az elméleti ismereteket, amelyek birtokában az alagútfalazatok termikus analízise elvégezhető. Ezekre az ismeretekre támaszkodva cikkünk második részében a mindennapi gyakorlatban alkalmazható, egyszerű lehetőségeket mutatunk be a termikus hatások számszerűsítésére. Ehhez olyan tervezési nomogramokat állítottunk elő, amelyekre példát a szakirodalomban találunk, de a tervezési lehetőséget a szabványos tűzgörbére korlátozza. Túllépve ezen a korláton, a gyakorló mérnökök számára a relevánsnak ítélt tűzgörbékhez tervezési segédletet nyújtunk.

A 7. ábrának megfelelően az elemi lemezekre jellemző elemi tényezők 3 oldali tűzhatás esetén a 2. képlet szerint, míg 4 oldali tűzhatás esetén a 3. képlet szerint számítható.
Az elemi tényezők ismeretében a tübbingre jellemző profiltényező a 4. képlet alapján számítható.

7. ábra. Elemi lemezszegmensek profiltényezőinek felvétele

8. ábra. Tervezési görbesereg szabványos tűzhatás esetén – védelem nélküli szénacél

A 8. ábrán látható méretezési görbesereg szemlélteti a védelem nélküli szénacél szerkezetek felmelegedését különböző profiltényezők esetén. Látható, hogy minden esetben 735 °C körüli hőmérsékletnél a grafikonok egy rövid időszakaszban platószerűen futnak. Ennek oka, hogy – ahogy cikkünk első részében szemléltettük – a szénacél fajhője a hőmérséklet függvényében szinguláris. Az itt bevitt hő nem az acél hőmérsékletének emelésére fordítódik, hanem a kristályszerkezet átalakítására és ez késlelteti a szerkezeti elem felmelegedését.
Ezen a ponton megállva kell szót ejtenünk a szénacél szilárdsági jellemzőinek megváltozásáról a tűzhatás során. Vizsgálatunkban nem abszolút értékeket alkalmazunk, hanem a szabvány [1] szerinti csökkentő tényezőket, amelyekre tekinthetünk úgy, mint egy relatív szilárdságra. Ennek másik nagy előnye, hogy a szénacél szerkezetek szilárdsági paramétereink leromlásához hasonló képet mutat az öntött vasé is. Ezt felhasználva, a tervezési görbeseregek értelmezési tartományát korlátozva az elkészült nomogramok könnyebben használhatók, a releváns tartalom jobban elkülönül rajtuk. Ahogy az a 9. ábrán is látható, szerkezeti elemeink a felmelegedésük során folyamatosan veszítenek ellenállásukból. Általános esetben, ha nem 4. keresztmetszeti osztályú elemek méretezését kell elvégezni, akkor a 9. ábra szerinti értékek vehetők figyelembe.
Az ábra jelölései:
Θa: a szénacél hőmérséklete [°C],
ky,Θ: csökkentő tényező a hatékony folyási feszültséghez [-],
kp,Θ: csökkentő tényező az arányossági határhoz [-],
kE,Θ: csökkentő tényező a rugalmassági modulushoz [-].
Megvizsgálva a folyáshatárhoz tartozó értékeket, azzal szembesülünk, hogy 400 °C hőmérséklet eléréséig nem tapasztalható szilárdságvesztés. 600 °C elérésekor a szilárdságának 53%-át elvesztette az anyag, 800 °C-nál pedig a 90%-át, míg 1200 °C-nál teljesen elveszíti azt. Ennek fényében nomogramjaink készítésénél a figyelembe vett maximális hőmérsékletet egységesen 800 °C-ban állapítottuk meg, illetve az időtengelyt is csak a szükséges mértékben alkalmaztuk. Az elkészült nomogramok az 1–6. ábrákon láthatók.

9. ábra. A szilárdsági paraméterek megváltozása szénacél szerkezetek esetén [1]10. ábra. Hőmérséklet-eloszlás változó sűrűség- és fajhőértékek esetén az alsó határgörbe szerinti hővezetési tényező mellett – szabványos tűzgörbe
Megvizsgálva az alagúttűzgörbékhez tartozó nomogramokat (2–6. ábra), azt tapasztaljuk, hogy még a legkedvezőbb esetben (Am/V=10 [1/m]) is a 600 °C eléréséhez maximum 30 perc tűzidőtartam tartozik, míg ennél nagyobb profiltényezők esetén ez az érték 15 percnél kisebb. Ezek tükrében látható, hogy a teherbírás igazolása védelem nélküli alagútfalazatok esetén szinte lehetetlennek tűnő feladat. Felismerve ezt az ellentmondást, cikkünk tervezett harmadik részében bemutatjuk a lehetséges passzív tűzvédelmi megoldásokat és azok alkalmazási lehetőségeit az alagutakban.

Beton és vasbeton alagútfalazatok felmelegedésének vizsgálata

Cikkünk első részében részletesen bemutattuk a beton hőtechnikai paramétereinek hőmérsékletfüggését, amelyre alapozva a szabvány [2] előírásainak megfelelő termikus modellt hoztunk létre és amelyet eredményesen validáltunk is. Cikkünkben felhasználva az elkészített Excel programot, egy automatizált eljárást hoztunk létre, amelynek segítségével az adott hőmérséklet-idő görbének megfelelően meg tudjuk határozni a falazatban kialakuló hőmérséklet-eloszlást. Ez az eloszlás feltételezi azt, hogy a betonfelület a tűzhatás során végig sértetlen, annak réteges leválása nem következik be, ami nem vezet a szerkezet progresszív tönkremeneteléhez.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©