A cikk szerzője:

Dr. habil Dr. Majorosné Lublóy Éva Eszter egyetemi docens
BME

Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem, Győr

Alagútfalazatok termikus vizsgálata (2. rész) – Gyakorlati ismeretek

Cikkünk első részében sorra vettük azokat az elméleti ismereteket, amelyek birtokában az alagútfalazatok termikus analízise elvégezhető. Ezekre az ismeretekre támaszkodva cikkünk második részében a mindennapi gyakorlatban alkalmazható, egyszerű lehetőségeket mutatunk be a termikus hatások számszerűsítésére. Ehhez olyan tervezési nomogramokat állítottunk elő, amelyekre példát a szakirodalomban találunk, de a tervezési lehetőséget a szabványos tűzgörbére korlátozza. Túllépve ezen a korláton, a gyakorló mérnökök számára a relevánsnak ítélt tűzgörbékhez tervezési segédletet nyújtunk.

A spalling jelentőségével és annak elkerülési módjaival (például: szintetikus szálak alkalmazása) cikkünk tervezett harmadik részében foglalkozunk, mint egyféle passzív védelmi mód. Ezt a számítási kapacitást kihasználva cikkünkben az alábbi tűzgörbékhez biztosítunk méretezési vonalsereget 30-60-90-120 perc tűzidőtartamhoz, a felszíntől mért 250 mm mélységig:

  • szabványos tűzgörbe (10. ábra),
  • szénhidrogén- és módosítottszénhidrogéntűz-görbe (11. ábra és 12. ábra),
  • RABT-ZTV közúti és RABT-ZTV vasúti tűzgörbe (13. ábra és 14. ábra),
  • RWS alagúttűzgörbe (15. ábra).

11. ábra. Hőmérséklet-eloszlás változó sűrűség- és fajhőértékek esetén az alsó határgörbe szerinti hővezetési tényező mellett – szénhidrogéntűz-görbe

12. ábra. Hőmérséklet-eloszlás változó sűrűség- és fajhőértékek esetén az alsó határgörbe szerinti hővezetési tényező mellett – módosított szénhidrogéntűz-görbe

13. ábra. Hőmérséklet-eloszlás változó sűrűség- és fajhőértékek esetén az alsó határgörbe szerinti hővezetési tényező mellett – RABT-ZTV közúti tűzgörbe

14. ábra. Hőmérséklet-eloszlás változó sűrűség- és fajhőértékek esetén az alsó határgörbe szerinti hővezetési tényező mellett – RABT-ZTV vasúti tűzgörbe

15. ábra. Hőmérséklet-eloszlás változó sűrűség- és fajhőértékek esetén az alsó határgörbe szerinti hővezetési tényező mellett – RWS tűzgörbe

Az eredeti levezetéshez képest, amelyet a cikksorozat 1. részében közöltünk, azzal a közelítéssel éltünk, hogy a hővezetés figyelembevétele során nem két egymás melletti zóna hővezetési tényezőjének átlagával számoltunk, hanem az adott zónára jellemző értékkel. Ez a közelítés az eredményekre csekély hatással van kellően „finom” hálóméret alkalmazása mellett. Az így kapott eredmények eltérése a validáció során alkalmazott Ansys modell által szolgáltatott eredményektől hasonló módon tér el, mint a korábbi validáció során. A cikksorozat 1. részében közölt 19. és 20. képlet így a jelen cikk 5. és 6. képletének megfelelő alakot nyerik, mely a táblázatkezelő programban történő munkát lényegesen megkönnyíti. Az 5. és 6. képletben található jelölések megegyeznek a cikksorozat 1. részében közöltekkel.


Ezt az egyszerűsített modellt továbbfejlesztve cikksorozatunk 3. részében egy olyan megoldást mutatunk be, mely segítségével figyelembe tudjuk venni a betonfalazatokon elhelyezett tűzvédő anyagok (pl.: kőzetgyapot, tűzvédő habarcs) hatását is, amelynek segítségével elkerülhető a szerkezet idő előtti tönkremenetele.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©