A cikk szerzője:

Dr. habil Dr. Majorosné Lublóy Éva Eszter egyetemi docens
BME

Dr. Major Zoltán egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem, Győr

Alagútfalazatok termikus vizsgálata (2. rész) – Gyakorlati ismeretek

Cikkünk első részében sorra vettük azokat az elméleti ismereteket, amelyek birtokában az alagútfalazatok termikus analízise elvégezhető. Ezekre az ismeretekre támaszkodva cikkünk második részében a mindennapi gyakorlatban alkalmazható, egyszerű lehetőségeket mutatunk be a termikus hatások számszerűsítésére. Ehhez olyan tervezési nomogramokat állítottunk elő, amelyekre példát a szakirodalomban találunk, de a tervezési lehetőséget a szabványos tűzgörbére korlátozza. Túllépve ezen a korláton, a gyakorló mérnökök számára a relevánsnak ítélt tűzgörbékhez tervezési segédletet nyújtunk.

Ezt felhasználva következtetések vonhatók le a maradó keresztmetszet méreteiről és a megerősítés lehetőségeiről, illetve módjáról. A RABT-ZTV közúti tűzgörbére jellemző maximális hőmérséklet-grafikont a 19–22. ábra szemlélteti.
A modellünk alapján a hőmérséklettől függő termikus jellemzők alapján meghatározott hőmérséklet-eloszlások a 10–12. és 14., 15. ábrákon láthatók.

20. ábra. Maximális hőmérséklet a felszín alatt – RABT-ZTV közúti tűzgörbe -R6021. ábra. Maximális hőmérséklet a felszín alatt – RABT-ZTV közúti tűzgörbe -R9022. ábra. Maximális hőmérséklet a felszín alatt – RABT-ZTV közúti tűzgörbe -R12023. ábra. Maximális hőmérséklet a felszín alatt – RABT-ZTV vasúti tűzgörbe -R3024. ábra. Maximális hőmérséklet a felszín alatt – RABT-ZTV vasúti tűzgörbe -R6025. ábra. Maximális hőmérséklet a felszín alatt – RABT-ZTV vasúti tűzgörbe -R9026. ábra. Maximális hőmérséklet a felszín alatt – RABT-ZTV vasúti tűzgörbe -R120

A RABT-ZTV vasúti tűzgörbére jellemző maximális hőmérséklet-grafikont a 23–26. ábra szemlélteti.
Az elvégzett számításaink és a termikus modellel szerzett tapasztalatok olyan egyszerűbb modellek felépítésére adnak lehetőséget, amit felhasználva figyelembe tudjuk venni a betonanyagú alagútfalazatra elhelyezett tűzvédelmi burkolatokat is és magát a védett alagútfalazatot mint kétrétegű rendszert tudunk vizsgálni. Ennek lehetőségeivel cikkünk harmadik részében részletesen foglalkozunk.

Összefoglalás

Cikkünk második részében az elméleti megfontolások alapján a mindennapi gyakorlat számára adtunk kiindulási alapot a tervezési és diagnosztikai feladatok ellátására. Javaslatokat tettünk tapasztalataink alapján a termikus modellek kialakítására és egyszerűsítésére. A feladatok könnyebb ellátásához számos méretezési grafikont közöltünk. Cikkünk folytatásában a tűzvédelemmel ellátott alagútfalazatok vizsgálatával fogunk foglalkozni.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©