A cikk szerzője:

Radvánszky Réka alépítményi szakértő
MÁV Zrt. PTIG

Alépítményhibás pálya­szakaszok helyreállítása a 20-as számú vasútvonalon (2. rész) – Veszprém–Herend közötti szakasz

A 2019/3. lapszámban a 20-as számú vasútvonal alépítményhibás pályaszakaszainak helyreállításáról megjelent cikk folytatásaként, további két alépítmény-rekonstrukciós munkát, annak előzményeit és kihívásait mutatjuk be írásunkban. Vasúthálózatunk földművei többségükben 100-150 évesek. A jelenkori talajvizsgálatok szerint a vasúti töltéseket többnyire a pálya melletti anyagárkokból, a terület fedőrétegének talajából építették. A napjainkra megnövekedett vonatforgalom és tengelyterhelés hatására az elvárt mechanikai és hidraulikai paramétereket a korosodott, kedvezőtlen anyagú és környezetű földművek nem képesek biztosítani.


A MÁV FKG Kft. a szerződött alvállalkozóival a Veszprém–Ajka állomások között június 18-tól augusztus 28-ig tartó folyamatos átszállásos vágányzárban kezdte meg a pálya, felsővezetéki oszlopok, hosszlánc, biztosítóberendezések, távközlési kábelek bontását, fényvezető szálas légkábel ideiglenes áthelyezését (6. ábra).

6. ábra. A pálya és tartozékainak bontása 7. ábra. Földműkorona letermelése8. ábra. Kötőanyag homogenizálása marógéppel

A földmunkák során a meglévő töltéskoronát, illetve bevágást a tervezett munkasíkig letermelték (7. ábra). A nem megfelelő teherbírással rendelkező, térfogatváltozó agyagokat, salakot és salakos talajféleségeket, illetve egyéb talajkeverékeket eltávolították, a kitermelt anyagokat szortírozva ideiglenesen deponálták. A kezdő munkasík egyenletes kialakítása után, a helyi körülményeknek legjobban megfelelő és gazdaságos rétegszerkezet készítéséhez a stabilizálásból próbaszakaszt építettek. A bent maradó talajrétegeket az új töltés alapsíkja alatt teljes szélességben, 50 cm mélységben 6 tömegszázalékos meszes kötőanyaggal javították – a korábbi cikkben leírt munkafolyamatokkal (8–11. ábrák). A munka végeztével készült mérési eredmények a talajstabilizációs réteg tetején az E2 ≥40 MPa mértékadó tervezési teherbírási modulust, valamint az előírt Trρ=96% tömörséget a teljes rétegvastagságban igazolták (12. ábra).

9. ábra. Tömörítés acélpalástos és gumihengerrel10. ábra. Betömörített stabilizáció profilozása gréderrel
Az első szakaszon a stabilizálás elkészülte és minőség-ellenőrzése után következett az M-1, M-2 jelű töltésanyag rétegenkénti beépítése, tömörítése. A földmű zárórétegére egy réteg geotextíliát és E2=120 MPa saját teherbírási modulussal rendelkező SZK1 jelű kiegészítő réteget építettek be 40 cm vastagságban 5,0%-os oldaleséssel és Trρ=96%-os tömörséggel, a kiegészítő réteg felső síkján E2stat ≥80 MPa értéket biztosítva (13. ábra).

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

  • A kivitelezés műszaki tervdokumentációja. Szombathely: MÁV Zrt. Tervtár; 2021.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©