A cikk szerzője:

Radvánszky Réka alépítményi szakértő
MÁV Zrt. PTIG

Alépítményhibás pálya­szakaszok helyreállítása a 20-as számú vasútvonalon (2. rész) – Veszprém–Herend közötti szakasz

A 2019/3. lapszámban a 20-as számú vasútvonal alépítményhibás pályaszakaszainak helyreállításáról megjelent cikk folytatásaként, további két alépítmény-rekonstrukciós munkát, annak előzményeit és kihívásait mutatjuk be írásunkban. Vasúthálózatunk földművei többségükben 100-150 évesek. A jelenkori talajvizsgálatok szerint a vasúti töltéseket többnyire a pálya melletti anyagárkokból, a terület fedőrétegének talajából építették. A napjainkra megnövekedett vonatforgalom és tengelyterhelés hatására az elvárt mechanikai és hidraulikai paramétereket a korosodott, kedvezőtlen anyagú és környezetű földművek nem képesek biztosítani.


Az alépítmény kialakítását követően a meglévő töltésből kikerült földműanyagot a bal oldalon rendezetten, védőtöltésben helyezték el, a kisajátítási határ adta lehetőségek szerinti távolsággal.

11. ábra. Stabilizált felület utókezelése vízzel12. ábra. Teherbírás- és tömörségmérés a talajstabilizációs rétegen13. ábra. A földmű zárórétegére beépített SZK1 jelű kiegészítő réteg

A projekt pénzügyi kereteire való tekintettel, a kisebb volumenű földmunka és az árok rézsűvédelmének elhagyása érdekében, a bal oldalon tervezett védmű geometriai kialakítása, valamint a stabilizált töltésalap helyzetéhez igazodó burkolt talpárok fenékszintje kismértékben módosult (14. ábra). A terepfeltöltéssel, valamint a bal oldalon az árkot a Békatói-árok burkolt előmedréhez csatlakoztatva, a jobb oldalon a szűk kisajátítási határ, illetve az oda tervezett optikai kábel nyomvonala miatt a terepre kőszórással kivezetve, megszűntek a helyszíni lefolyástalan medencék. Az erózió elleni védelem kialakítására a földmű rézsűit 10 cm humuszterítéssel és füvesítéssel látták el (15. ábra).

14. ábra. Talpárok és védmű módosított kialakítással15. ábra. Töltésrézsű védelmének kialakítása humuszterítéssel

A második szakaszra tervezett 50+50 cm vastagságban építendő talaj­stabilizáció kivitelezésére a térségünkben nem volt gyakorlati példa. A második réteg megvalósítására – a vágányzári idő szűkösségére való tekintettel – felmerült a kitermelt töltésanyag keverőtelepen történő bekeverésének, illetve egy következő módozatként, új töltésképző anyag beépítésének lehetősége. Végül a tervben javasolt megoldás szerint, a kitermelt talajok tervben előírt visszaterítése és kezelése mellett született döntés (16. ábra). A deponált töltésanyagokat a laboratóriumi vizsgálatok alapján iszapos kavics-kavics talajként azonosították, mely alapján a visszaépítendő, felső 50 cm vastagságú réteg stabilizációjához 5% cementadagolást irányoztak elő. A technológiaváltás a próbaszakasz építésének feltételével, illetve az ellenőrző mérések megfelelőségének igazolása mellett kapott engedélyt. A földmű zárórétege 30 cm vastagságban vízzáró jellegű szemcsés kiegészítő réteg, az előző helyszínnel azonos műszaki paraméterekkel (17. ábra).

16. ábra. Töltéstalajok visszaépítése a második 50 cm-es réteg stabilizálásához17. ábra. SZK1 jelű kiegészítő réteg beépítése a földmű zárórétegére18. ábra. Burkolt szegélyárok építése bevágásban


A bevágási árkokat újjáépítették, burkolták (18. ábra). A bevágásokból kivezető árkokat – ahol a terep adottságai, illetve a kisajátítási határ lehetővé tette – műtárgyakba vezették. Ahol az árkot terepre lehetett vezetni, kőszórást alkalmaztak. A támfalas árkok háttöltését szükség szerint 20 cm vastagságban vízzáró anyagból alakították ki (19. ábra).

19. ábra. Vízzáró anyagból épült háttöltés támfalas árkok mögött20. ábra. Bélésfal-károsodások

Az 557+17–560+20 hm szelvények között a jobb oldalon lévő beton bélésfal felületi károsodásait, repedéseit megszüntették, a javított felületeket védőbevonattal látták el, a kimozdult, tönkrement közbenső részét (20. ábra) elbontást követően az eredeti geometriai méretekkel újraépítették. A megerősített alépítményi földművel eltakart szivárgó kivezetéseket vízzáró módon eltömedékelték, a felszínen maradó homlokfelületen új vízkivezető nyílásokat készítettek (21. ábra). A támszerkezet előtt a padka széléhez csatlakozó Mócsán-folyókát építettek.
A rekonstrukció keretében, az érintett szakaszon lévő három műtárgyból – műszaki állapotukra való tekintettel – két 1,00 m nyílású vasbeton teknőhidat építettek át: az 555+28 hm szelvényben 1,50/1,50 m nyílású (22. ábra), valamint az 561+28 hm szelvényben 1,00/1,50 m nyílású vasbeton kerethídra; a háttöltéseket SZK1 anyagból megerősített rétegrenddel készítették.

21. ábra. Felújított bélésfal új vízkivezető nyílásokkal, Mócsán-folyóka22. ábra.  Új, 1,5×1,50 m nyílású vasbeton kerethíd az 555+28-as szelvényben

Az alépítmény kialakítása után a padkában geodéziai mérőpontokat telepítettek. A felsővezetéki oszlopok alaptestei alá, tekintettel a különösen térfogatváltozó agyagtalajokra, 30 cm homokos kavics ágyazatot építettek; az oszlopok mögötti gyalogoseljárás biztosítására a bal oldali padkákat szélesítették (23. ábra). Az erózió elleni védelemre a töltés rézsűit 10 cm humuszterítéssel és füvesítéssel, a bevágási rézsűket fűmagos geotextíliával látták el (24. ábra).

23. ábra. Felsővezeték-oszlopok beépítése padkaszélesítéssel24. ábra. Rézsűvédelem fűmagos geotextília beépítésével


Az előzetesen beszállított, deponált zúzott kőből az SZK1 kiegészítőrétegen alsó ágyazatot készítettek, a vágánymezőket Platov daruval lefektették (25. ábra), a felső ágyazathoz szükséges zúzott követ vasúti dozátor kocsikból építették be. A vágányba új alj és vasanyag épült: 54 rendszerű R260-as sínek, LM-S jelű vasbeton aljak SKL-3 lekötésekkel, 60 cm-es aljtávolsággal, 54 cm vastag zúzottkő ágyazattal, hézagnélküli kialakításban.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

  • A kivitelezés műszaki tervdokumentációja. Szombathely: MÁV Zrt. Tervtár; 2021.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©