A cikk szerzője:

Legeza István hídépítő mérnök
ny. mérnök főtanácsos

Az algyői vasúti Tisza-híd próbaterhelései (2018/2019)

Az idei 3. számunkban bemutattuk az algyői vasúti Tisza-híd 150 éves történetét, ezen belül a Szeged–Hódmezővásárhely közötti TramTrain rendszerű vasúti/villamos közlekedés kiépítésével összefüggő hídmegerősítési és -átépítési munkát. Cikkünk az átépítés során végrehajtott próbaterhelések előkészületeit, azok végrehajtását és eredményeit ismerteti. A próbaterhelés során sikerült elérni azt, hogy a próbaterhelő járművek típusa, azok összeállítása és a teherállások megegyeztek az 1996-ban alkalmazottal.

Statikus próbaterhelés értékelése

A próbaterhelés során mért és rögzített adatokat a próbaterhelési tervben lévőkkel hasonlítottuk össze, valamint összevetettük az 1996. évi próbaterhelés eredményeivel is. A statikus és 5-20 km/h sebességgel mozgó terhelések hatására az acélfelszerkezetek rugalmas alakváltozást mutattak. A terheléseket követően a felszerkezeteken maradó alakváltozást nem mértük ki. A rögzített mérési eredmények alapján a hídszerkezetek az 1996-os mérésekkel azonos képet mutattak.

8. ábra. Háromnyílású szerkezet sarubenyomódási értékei9. ábra. Mederszerkezet dilatációs mozgásai

Dinamikus teherpróba

A próbaterhelést megelőző nap a területi hídszakértővel közös hídvizsgálatot tartottunk. Kijelöltük a mérőhelyeket, és mindhárom szerkezetnél a vizsgált (IV., V. és VIII.) nyílás fix és mozgó saruinál telepítettük az elmozdulásmérő rendszer érzékelőit. A kivitelezés felelős műszaki vezetője nyilatkozott arról, hogy az építés alatt lévő vasúti pálya maximum 80 km/h áthaladási sebességre alkalmas, a csatlakozó szakaszon lévő útátjárók fedezése biztosított.
A dinamikus próbaterhelés 2019. május 28-án 7:15–17:15 között történt. A felszerkezet függőleges elmozdulásainak ellenőrző mérési helyei a mederhídnál hídközépen (K), a parti szerkezeteknél pedig a (IV. és VIII.) nyílások középső (28. és 19.) keresztmetszetei voltak.
A próbaterhelő járműszerelvény 2 darab M62 sorozatú mozdony közé sorolt (Faccpp) kavicsszállító kocsi volt 400 tonna össztömeggel, közel 60 méteres hosszúsággal (10. ábra).

10. ábra. Próbaterhelő járműszerelvény (Fotó: Legeza István)
Méréseket végeztünk a vasúti híd mindhárom szerkezeténél és a csatlakozó pályában. A járműszerelvény egyben állt rá a kijelölt ellenőrző mérési helyekre, illetve végezte a kezdőpont–végponti irányú (KP-VP) és a végponti–kezdőponti (VP-KP) irányú 40-80 km/h sebeséggel való mozgást, illetve fékezéseket. Ezt követte a csatlakozó pálya mérése.
Az alakváltozásokat, az elmozdulásokat szintezővel, mérőskála alkalmazásával és UniTech elmozdulásmérő rendszerrel mértük. A mérést a hídszerkezetek egy-egy kijelölt pontjának leterhelésével, alakváltozás mérésével kezdtük. A korábbi (2018) méréseinkkel egybevágó lehajlási értékeket – a számított értékek ~70%-át – mértük ki. A terheléseket követően maradó alakváltozás nem volt, az előzményekből és a teher nagyságából következően ez nem is volt várható.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Vasúti Nagylexikon I. Budapest: Magyar Államvasutak Rt.; 2005. 435-436.
  • [2] Angyal Andor. Vasúti hidak próbaterhelése. Sínek Világa 1960;4:193-199.
  • [3] Nemeskéri-Kiss Géza. Egy régi hídszerkezet törésig való terhelése. Sínek Világa 1960;4:32-34.
  • [4] Tarján Ferenc. Az algyői vasúti Tisza-híd. A kezdetektől a TramTrain beruházásig. Sínek Világa 2020;3:31-35.
  • [5] Evers Antal. Korszerűsítették az algyői vasúti Tisza-hidat. Sínek Világa 1977;2:84-94.
  • [6] Evers Antal. A 2007-ben jubiláló algyői vasúti Tisza-híd. Sínek Világa 2007;3-4:6-8.
  • [7] „1672+54–1668+12 hm szelvényben lévő algyői Tisza-híd felújítása” megnevezésű kiviteli tervdokumentáció. Felelős tervező: Jaczó Zoltán. Jaczó Mérnöki Kft.; 2018.
  • [8] Dr. Darvas Endre. Az új vasúti Tisza-híd tervezése és az építés során szerzett tapasztalok. Mélyépítéstudományi Szemle 1979. október, 425-434. o.
  • [9] Dr. Hegedűs László, Dr. Iványi Miklós, Kálló Miklós, Dr. Tomka Pál. Az új vasúti Tisza-híd acélszerkezetének kísérleti vizsgálata. Mélyépítéstudományi Szemle 1979. október, 435-448. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©