A cikk szerzője:

Nagy Edit területi működés­támogatási koordinátor
MÁV Zrt.

Németh Pál szakaszmérnök
MÁV Zrt.

Békéscsaba új szíve a vasútállomás

Az európai követelményekhez igazodva a Szajol–Lőkösháza vasútvonalat és a vonal vasútállomásait az elmúlt években igen jelentősen átalakították, átépítették. A ko­rábbi ütemekről lapunkban beszámoltunk. A most ismertetett fejlesztési ütemben valósulhatott meg az utóbbi idők egyik legnagyobb vasútépítési munkája: Békéscsaba vasútállomásának és környezetének megújulása. Az átépült vasútállomáson nemcsak a vágányok, az utasforgalmi létesítmények, a biztosítóberendezések újultak meg, hanem a buszpályaudvar és a peronaluljáró összekötésével, a városrészek megközelítését kényelmesebbé tevő Jaminai felüljáró átépítésével olyan új közlekedési kapcsolatok jöttek létre, melyek hosszú távon és kedvező módon változtatják meg az itt élő emberek életét, kapcsolatait és utazási szokásait. Kijelenthetjük, hogy a város és a térség új szíve az átépült vasútállomás lett.

 

A kivitelezés főbb pályás és műtárgyas adatai

A felújítás során 77 db új és 5 db felújított kitérő épült be, melyekből az átmenő fővágányokba (III., IV. vágány) B 60 XI és B 60-1800 típusúak, a többi vágányokba 60-as, 54-es és 48-as kitérők beépítése történt meg. A kitérők közül 73-at kapcsoltak be a központi állításba.
A felépítmény az átmenő fővágányokban 60-as rendszerű sínek LW betonaljakon SKL4 sínleerősítéssel 60 cm-es aljkiosztással, a többi átépített vágány 54-es rendszerű sínek LM-S betonaljakon SKL4 sínleerősítéssel 60 cm-es, illetve 70 cm-es aljkiosztással, hézagnélküli kialakítással. Több vágányt használt anyagból kellett „lehetett” felújítani. Szinte teljes mértékben átépült a felsővezetéki hálózat és a felsővezetéki alállomás.
A tervezési sebességek 160, 120 és 100 km/h, ezek a helyszíni kötöttségek miatt adódtak, a végponti oldalon a bejárati kitérőtől 160 km/h sebességgel csatlakozik a nyílt vonal felé. Az átépítés során a helyi adottságok (meglévő felüljáró, épületek) miatt a legkisebb ívsugár 600 m lett. A csatlakozó szegedi és gyulai irányokban a tervezési sebesség és a hatósági engedély alapján 80 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok. Az alépítmények rétegrendje 0,15 m-től 0,40 m-ig különböző vastagságban –SZK2 és SZK1 védőréteg és 0,40 m, illetve 0,50 m vastagságú stabilizációs réteg. Egyes szakaszokon (pl. a III. vágány alatt) georáccsal és geotextíliával erősítették meg az alépítményt. Az utasforgalom biztonsága és kényelme érdekében a felvételi épületet aluljárókkal, liftekkel, új L55-ös és L30-as peronokkal és perontetőkkel újították fel.
A vasútvonal és az állomás Békéscsaba városát szinte kettévágja, emiatt fontos volt a keresztező forgalom számára egy új, ferde kábeles közúti felüljáró építése kétszer két forgalmi sávval (4. ábra). A városlakók az elmúlt hetekben névadó szavazást kezdeményeztek az új látványosságnak.

4. ábra. Az Orosházi úti ferde kábeles acélhíd
A munkák során négy útátjáró épült át, külön gyalogos és kerékpáros átjáróval, Strail elemes burkolattal, fény- és félsorompós biztosítással. Ugyanakkor három nem közforgalmi átjáró is épült, üzemi és forgalmi célokat szolgálva. Az állomás területén új elektronikus biztosítóberendezést is kiépítettek a két bejárati jelző között. A régi jelzőket a terveknek megfelelően elbontották, helyettük újakat építettek.
A megépült biztosítóberendezés ellenőrzi a vonatfogadó fővágányokat, a rakodóvágányokat és az iparvágányok kiágazásait is. Az állomásban új tengelyszámlálós járműérzékelő rendszer épült ki. A jelfeladást a vonatfogadó vágányokon és a bejárati vágányszakaszokon 75 Hz-es ütemezett sínáramkörökkel, a váltókörzetekben a jelfeladást sugárzó kábelek telepítésével oldották meg.
Az állomás területén a XXX. vágányban a hídmérleget elbontották, helyette új üzemi konténerrel a régi, 2 × 9,5 m hosszú mechanikus hídmérleg helyett egy 2 × 9,5 m hosszú, 100 t-s, akna nélküli elektronikus vágányhídmérleget építettek. A 826+00 szelvényben sín- és léghőmérő, a 846+60 szelvényben a bal átmenő vágányban és a 849+34 szelvényben a jobb átmenő vágányban sínkenő berendezéseket telepítettek.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Sallai Attila, Vörös József: Befejeződött a Gyoma–Békéscsaba közötti vasútvonal átépítése. Sínek Világa, 2015/1.
  • [2] A II. világháború hadtörténeti portálja http://www.roncskutatas.hu/node/ 12473
  • [3] Lakatos István: A Szajol–Lőkösháza vonal átépítése. Két új közúti aluljáró bemutatása. Sínek Világa, 2015/4–5.
  • [4] Rácz Balázs: A békéscsabai Orosházi úti felüljáró átépítésének tervezése. Sínek Világa, 2015/4–5.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©