A cikk szerzője:

Köller László osztályvezető
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Magyarországi kisvasutak (12. rész) – Országos Kisvasúti Koncepció

Másfél évi tervezési és szakértői munka eredményeként elkészült a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS), amelyet a kormány az 1486/2014. (VIII. 28.) sz. határozatával fogadott el. Az NKS egyik fő célja a nagy távú (2050) és hosszú távú (2030) közlekedésfejlesztési célkitűzésekből levezetve a 2014–2020-as uniós ciklus közlekedésfejlesztési javaslatainak stratégiai megalapozása. Erre a stratégiára épül az 1696/2014. (XI. 26.) sz. Korm.határozatban rögzített irányadó közlekedésfejlesztési projektlista, és utóbb az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 1844/2015. (XI. 24.) sz. Korm.határozattal kiadott Éves Fejlesztési Keretterve (ÉFK).

 

 • Nyírvidéki Kisvasút (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
 • Országos közforgalmú vasúti hálózatba tartozó, a 168/2010. (V. 11.) sz. Korm.rendelet szerint egyéb vasúti pályák kategóriába sorolt, forgalomszüneteltetett, ritka településhálózatú kisvasút:
 • Kecskeméti Kisvasút (Bács-Kiskun megye)
 • Országos közforgalmú vasúti hálózatba tartozó, a 168/2010. (V. 11.) sz. Korm.rendelet szerint egyéb vasúti pályák kategóriába sorolt, főágában jelenleg is menetrend szerint üzemeltetett kisvasút:
 • Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút (Somogy megye)
 • Országos közforgalmú vasúti hálózatba nem tartozó erdei vasút:
 • Zsuzsi Erdei Vasút (Hajdú-Bihar megye)
 • Országos közforgalmú vasúti hálózatba nem tartozó múzeumvasút:
 • Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút (Győr-Moson-Sopron megye)

A Közbeszerzési Értesítőben az OKK véglegesített felhívása 2015. július 6-án jelent meg 11924/2015. számon. Felhívásunkra 13 pályázatot nyújtottak be, ez a nagy érdeklődés várakozásunkat felülmúlta. A hiánypótlások és egy előzetes vitarendezési kérelem lezárását követően a Vállalkozói Szerződést 2015. szeptember 22-én írta alá a tendernyertes Transinvest-Budapest Kft.

3. Az OKK tervezési folyamata és a koncepció felépítése

A tervezési munka 2015. szeptember 23-án munkaindító értekezlettel kezdődött, kéthetenkénti tervezési kooperációval. A tervezési folyamatot opponens is segítette, az erre külön meghirdetett közbeszerzést az Orient 9001 Kft. nyerte meg. A tervezés két fázisban valósult meg. Az első, 2015. november 15-ével a koncepciószintű vizsgálat elkészítése volt, ezt követte az öt EMT elkészítése 2015. november 30-áig. A szűk tervezési határidő miatt az egyes részfolyamatok párhuzamosítását, így a koncepció és a megvalósíthatósági tanulmányok időbeni átfedéssel való elkészítését tette szükségessé.

3.1. A koncepció kidolgozása

A helyzetfeltárás a magyarországi kisvasutak történeti áttekintésével indult. Hazánkban a kisvasutak építése a normál nyomtávolságú pályákkal egy időben, az 1870-es években kezdődött, elsősorban gazdasági céllal, részben mezőgazdasági ter­ményszállításra (gabona, cukorrépa stb.), főként az alföldi kisvasutakon, illetve erdőgazdaságoknál a kitermelt faanyag és kő elszállítására. Általában azokon a területeken épültek keskeny nyomtávolságú vasútvonalak, ahol már nem volt gazdaságos a normál nyomtávolságú vonalak kiépítése, illetve ahol a domborzati viszonyok miatt kedvezőbb volt az alkalmazható kisebb ívsugár és a nagyobb emelkedő miatt keskeny nyomtávolságú vasút építése. Hálózatuk az I. világháború után, a mai Magyarország területén tovább bővült, az új nyersanyaglelőhelyek feltárása, az erdők kitermelése és a mezőgazdasági termelés felfuttatása sok új vonal kiépítését igényelte. A II. világháború után az addig magánkézben lévő vonalakat 1945–46-ban államosították. Az erdészeti céllal épült vonalak az erdőgazdaságok hatáskörébe kerültek, és Állami Erdei Vasútként működtek tovább. Hazánk mai területén kb. 6000(!) km hosszúságú kisvasút épült ki.
A keskeny nyomközű vasutak virágzásának az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció vetett véget, mely szerint a gazdaságtalannak ítélt vasúti közlekedés és szállítás nagy részét közutakra terelték át. 1968 és 1982 között több keskeny nyomtávolságú vasutat számoltak fel, és a legtöbb megmaradó vonalon lecsökkent vagy teljesen megszűnt a teherszállítás. A kisvasutak fő funkcióját egyre inkább a személyszállítás, azon belül a turisztikai célpontokra irányuló személyszállítás vette át. A rendszerváltás után elsősorban az erdei vasutak maradtak fent, ezek mai üzemeltetői legtöbbször a térség erdőgazdaságai. A többi vonalat a MÁV és utódvállalatai, a helyi önkormányzatok vagy civil szervezet működteti. A vonalakon a menetrend szerinti személyszállítás kb. évi egymillió utasra csökkent, bár az utóbbi években ismét növekedésnek indult az utasszám. A keskeny nyomtávú vasutak ma már főként turisztikai szerepet töltenek be a kötöttpályás közlekedésben, ám teherszállítási szerepük sem szűnt meg teljesen. Napjainkban Magyarországon 29 személyszállításra alkalmas kisvasúti pálya található, ezekből azonban hat nem üzemel, illetve nem végez személyszállítást (1. ábra).

1. ábra. Keskeny nyom­közű vasúti pályák Magyarországon (Forrás: Mindszenty Anett, 2013)
A koncepció, a kiírásban kért kibővítés szerint, 29 meglévő erdei, gazdasági, múzeum- és MÁV kisvasúttal foglalkozik; azokkal a kisvasúti hálózatokkal, amelyek a közelmúltig, jelenleg vagy a közeljövőben tervezetten személyszállítást végeznek. Vágányhálózatuk hossza összesen 510 km, ebből napjainkban a korábbi 6000 helyett mindössze 224 km-en van működő üzem. Nyomtávjuk szinte kizárólag 760 mm. A gördülőállományt 122 mozdony, 239 személykocsi és 329 teherkocsi alkotja. A tanulmány a bányavasutakra és a téglagyári vasutakra nem terjed ki.
A koncepció a vizsgált 29 kisvasút bemutatásán alapulva tárgyalja a kisvasutak infrastrukturális helyzetét úgy a vasúti pálya, mint a gördülőállomány tekintetében, személy- és áruszállítási mutatóit, gazdaságföldrajzi helyzetüket, jelenlegi és tervezett funkcióikat, intermodális kapcsolataikat, fejlesztési lehetőségeiket. Az adatfelmérést segítette a vizsgált kisvasutaknak kiküldött részletes kérdőívek kitöltése.
A vizsgált, 224 km hosszú üzemelő kisvasúti vonalon évente nagyságrendileg egymillió utas közlekedik, és mintegy 3,8–7,6 M utaskilométert tesznek meg. A vonalak 450–900 M Ft-nyi éves bruttó árbevételt értek el 2014-ben. Az épített infrastruktúra értéke mintegy 50 Mrd Ft-ra tehető.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

 • KKK: Pályázati Dokumentáció és Ajánlati Dokumentáció.
 • Transinvest-Budapest Kft.: Országos Kisvasúti Koncepció és 5 Elő-megvalósíthatósági Tanulmány.
 • VLK Consulting Kft. – Digital Solutions Kft.: A kisvasutak szolgáltatás felmérése.
 • Kutatási jelentés.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©