A cikk szerzője:

Köller László osztályvezető
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Magyarországi kisvasutak (12. rész) – Országos Kisvasúti Koncepció

Másfél évi tervezési és szakértői munka eredményeként elkészült a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS), amelyet a kormány az 1486/2014. (VIII. 28.) sz. határozatával fogadott el. Az NKS egyik fő célja a nagy távú (2050) és hosszú távú (2030) közlekedésfejlesztési célkitűzésekből levezetve a 2014–2020-as uniós ciklus közlekedésfejlesztési javaslatainak stratégiai megalapozása. Erre a stratégiára épül az 1696/2014. (XI. 26.) sz. Korm.határozatban rögzített irányadó közlekedésfejlesztési projektlista, és utóbb az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 1844/2015. (XI. 24.) sz. Korm.határozattal kiadott Éves Fejlesztési Keretterve (ÉFK).

 

A kisvasutak által nyújtható szolgáltatások felmérése

Az OKK koncepciószintű vizsgálata és az öt pilot projekt kiegészítése megtörtént a kisvasutak által nyújtható szolgáltatások, lakossági és üzleti igények felmérésével és összefoglaló tanulmány készítésével. A kérdőíves igényfelmérés kiterjedt a meglévő szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérésére, a fejlesztésekkel megvalósítható új szolgáltatások igényfelmérésére, a vonzáskörzetben lévő turisztikai célpontok igénybevételi szándékára. A telefonos felmérést tapasztalt kérdezőbiztosok bonyolították CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – számítógéppel támogatott telefonos kérdezés) módszerrel a 18 év feletti népesség körében.
A telefonos, kérdőíves felmérésen kívül mélyinterjúk készültek a rendszeres utazási szolgáltatásokról, a turisztikai szolgáltatásokról, valamint az egyéb lehetséges szolgáltatókról. A kutatási terület speciális és sokrétű volta miatt személyes találkozások lebonyolítása az alábbi célcsoportok képviselőivel történt:

  • foglalkoztatók, intézmények (önkormányzatok, oktatási intézmények),
  • szolgáltatók, ipari tevékenységet végzők, vállalkozók,
  • települések (elérhető vezetői).

A szolgáltatási igényfelmérés egy kiválasztott kisvasútra, a debreceni Zsuzsi Erdei Vasútra irányult, melyet a Digital Consulting (VLK Consulting Kft. – Digital Solutions Kft.) készített el. A felmérés Zsuzsi Erdei Vasúttal kapcsolatos eredményét a 8–11. ábrán mutatjuk be.

10. ábra. A járatsűrűség értékelése (életkor szerint)

11. ábra. A jelenlegi nyomvonal meghosszabbításának támogatottsága elővárosi közlekedéshez kötődően
Az Országos Kisvasúti Koncepció do­ku­mentumai a Köz­le­kedésfejlesztési Ko­­or­­di­ná­ciós Köz­pont honlapján részle­te­sebben tanulmányozhatók azzal a cél­lal, hogy a kisvasutak fejlesztésében, üze­meltetésében érintett szakmai és civil szer­vezetek, önkormányzatok, a kisvasutak tulajdonosi-felügyeletei szervei, valamint a döntéshozók számára segítséget nyújtsanak fejlesztési javaslatok, konkrét pályázati anyagok és a műszaki tervezést, üzemeltetést egyszerűsítő szabályozási módosítások kidolgozásában.

 

1A kérdés felelőse az NGM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456

Irodalomjegyzék

  • KKK: Pályázati Dokumentáció és Ajánlati Dokumentáció.
  • Transinvest-Budapest Kft.: Országos Kisvasúti Koncepció és 5 Elő-megvalósíthatósági Tanulmány.
  • VLK Consulting Kft. – Digital Solutions Kft.: A kisvasutak szolgáltatás felmérése.
  • Kutatási jelentés.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©