A cikk szerzője:

Csépke Róbert műszaki főmunkatárs
BKV Zrt.

Pályatechnológiai fejlesz­tések a BKV közúti vasúti hálózatán (3. rész) – A sínkörülöntéses felépítmények rendszerfejlődése

A BKV Zrt. közúti vasúti pályáinak technológiai fejlesztése és korszerűsítése továbbra is töretlen lendületű. Az ezredforduló környékétől a [3] és [4] részben bemutatott burkolt és nyitott zúzottkő ágyazatú felépítményt egyre szélesebb körben felváltják a beton pálya­lemezes, sínkörülöntéses felépítményi rendszerek, melyeknek az üzemeltetési előnyei egyre inkább beigazolódnak. A napjainkban is zajló fejlesztési projektekben a betonalapú technológiát igénylő vágányrendszerek tervezésével, építésével és üzemeltetésével kapcsolatban igen sokrétű, de egyben igen vegyes tapasztalat gyűlt össze és került elemzésre. Az ebből eredő megfontolások és stratégiaszerű üzemeltetői elvárások, valamint iránymutatások kivonata a következő elemzés, amely a sínkörülöntéses felépítmények létesítésének peremfeltételeként mindinkább kizárólag az előregyártott betonlemezes építési technológiák felé való elmozdulás üzemgazdaságilag jóval előnyösebb voltát világítja meg.Betonfiniserrel kialakított, monolit pályalemez

A Hungária körgyűrűn, a Mester utca megállójánál (Lurdy Ház) a betonfiniseres (11. ábra), csúszó formazsalus technoló­giával épült szakasz jól üzemel. A kísérleti jelleggel épült pályalemezen több felületi minta és színezési változat létesült. Negatív tapasztalat, hogy a finiser csúszózsaluja vagy a terítőcsigája és a betonvas feltehetően nem kielégítő pozicionálása következtében a betonvasak néhol túl közel kerülhettek a felszínhez. A nem megfelelő betontakarás a betonfelület és a betonvasak foltszerű, de jelentős károsodását okozták az elmúlt két évtizedben, melyek nemcsak esztétikai, hanem a szerkezetet is érintő hibák.

11. ábra. Vasúti pálya­le­mez beton­fi­ni­seres kialakítása egy külföldi példánMindezek ellenére az itt szerzett üzemi tapasztalatok kedvezőek. Az elmúlt több mint 20 évben a sínt körülöntő anyag működési hiányosságára visszavezethető károsodások nem voltak tapasztalhatók.
Monolit beton síncsatornás vágányrendszerek

Kétrétegű, monolit beton síncsatornás vágányrendszer (nagykörúti)

Habár bizonyos megtakarítás keletkezett a bontott anyagok mennyiségében és ezek elszállításában, a munkához biztosított terület szűkössége (csupán egy forgalmi sáv lezárhatósága) és az így kialakult nehezítő körülmények miatt megnövekedett időszükséglet következtében a forgalomtechnikai költségekben mégis jelentős többletet okoztak.
További negatív befolyásoló tényező a közösségi közlekedést irányító szervezet nyári vágányzári kötelme. A nyári betonozási munka és a hézagnélküli vágány kialakításának fizikai törvényszerűségeit elhanyagoló (nem építőmérnöki szemléletű) projekttervezés szintén hozzájárult a sok kivitelezési minőségi anomáliához. Az elkészült vágányok építése és néhány éves üzemeltetése során számos, az elvárt élettartamot befolyásoló (csökkentő) hiba került felszínre.
Ezek közül néhány:

  • A megmaradó és az új betonlemez összekötésére szolgáló sok tízezer betonvas tüske elhelyezéséhez szükséges kézi fúrási kapacitás nemritkán szűk keresztmetszetnek bizonyult. (A ~1 vkm-nél nagyobb hosszban munkába vett szakaszokon a betonozási munkák gyakran utolérték a furatolási munkaterületet, és ezt a lemaradást általában csak eseti/hajnali munkatöbblettel lehetséges behozni, ami tömeges lakossági panaszokhoz vezethet.
  • A síncsatorna fazsaluzatai a betonozáskor könnyen felúsztak, pozíciójukat vesztették.
  • Az alaplemez felületének jelentős magassági hibái miatt az aláöntések vastagsága és a betonlemez vastagsága nagy szórást mutatott. Ez sokszor a sínkoronaszint és a burkolatszint tervtől való eltérését eredményezte. (Néhol kiállt, néhol mélyen marad a sín [+5; –2 cm] intervallum között, átlagosan 1,5 cm tervezettől való eltéréssel).
  • A bazaltbeton burkolat nyári építése kritikus. A zsugorodási repedések tömegesen alakulnak ki. Különösen útátjárókban rossz a helyzet (12. ábra). Ha a felső, új burkolat – amely egyben a sínt tartó sínvályú is – tönkremegy, akkor kritikussá válik a beragasztott sín állékonysága is. Ez már középtávon lassújelek bevezetését, rosszabb esetben a betonlemez és a körülöntés javításának kényszerét hozhatja magával.
  • Az irányra és magasságilag rosszul kivitelezett síncsatornákban (13. ábra) a betonvasak betontakarása és a sínek szigetelő ragasztóanyaggal való körbeölelése (min. 20 mm vastagságban) sem valósul meg. Ezek a helyek, a fent leírtakhoz hasonlóan, lokális pályaromlási helyekké (síntörés, függőleges kivetődés…) válhatnak.

12. ábra. Burkolathiba a Nagykörúton, a Podmaniczky utcánál13. ábra. Irányhiba a monolit sín­csatornában – Nagykörút, 201814. ábra. Acélzsaluzattal készült síncsatornában maradt csavar

Egyrétegű, monolit beton síncsatornás vágányrendszer

Nagy jelentősége van itt is a síncsatorna zsaluzatának, illetve a zsaluzat anyagának. Általános tapasztalat, hogy építéskor a fazsaluzat könnyen felúszik, ennek méretpontossága, így a beton síncsatorna építési méreteltérése gyakran kritikus. A szűk vagy irányhibás csatornában a sínek mellett nem létesülhet megfelelő vastagságú, elektromosan szigetelő kiöntőanyag (min. 20 mm itt is az elvárás), ezért az elektrokorrózió és a kóboráram-kiszóródás lokálisan hibákhoz vezethet. Az acélzsaluzattal készült síncsatornában sokszor a felúszás ellen alkalmazott rögzítőcsavar (14. ábra) nem megfelelő eltávolítása miatt a síntalp alatt szintén lokális hibahely keletkezik. Ez az üzemeltetés során akár rejtett síntörési ok és hely lehet.
Amiért a betonburkolatként is üzemelő kialakítást közelebbről kell vizsgálni, az az, hogy ezek a projektek sajnálatosan a megvalósítandó létesítmény időtállósága, technológiai igényei szerint sem az ideálisnak tartott tavaszi–őszi időszakokban készülnek az utóbbi idők gyakorlata szerint. Ezek a betonok, mivel közúti forgalom is halad rajtuk, mindig bazaltváz anyagúak, amelyek különösen érzékenyek a kivitelezés körülményeire. A nyáron vagy télen megépült ilyen vágányok betonminőségével már jelentkeztek problémák. Az egyik ilyen felmerülő kérdés a bazaltburkolat betontechnológiájából adódó korlátozó tényező, hogy a bazaltbetont megépítése után kb. 6 hónapig, elviekben, nem érheti sóterhelés. Belátható, hogy egy nyáron épített ilyen városi környezetben lévő burkolat a hazai időjárási körülmények között akár már októberben megkaphatja az első útszórósóadagot…
Az egyéb hámlások, nem az irányított hézagképződés helyeinél jelentkező tömeges repedések a városi agresszív környezetben a beton/bazaltbeton elvileg elvárt 50 éves élettartamát kérdésessé teszik, és ez üzemgazdasági szempontból hátrányt jelent.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] https://www.liberec.cz/files/zastupi­telstvo/dokumenty podklady/2015/2015 1029-verejnost/iii-informace-modernizace-tramvajove-trate-rumunska-palachova-s.pdf
  • [2] BKVSZ 3.642.7:2015 Vágány­víz­te­­le­nítés burkolt és nyitott vágányok csatlakozásánál.
  • [3] Pályatechnológiai fejlesztések a BKV közúti vasúti hálózatán (1. rész) – Bur­kolt vágányrendszerek. Sínek Világa, 2015/1. szám.
  • [4] Pályatechnológiai fejlesztések a BKV közúti vasúti hálózatán (2. rész) – Nyitott, zúzottkő ágyazású közúti vasúti vágányrendszerek, Sínek Világa 2015/2. szám.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©