A cikk szerzője:

Pokorny Bence szakaszmérnökség-vezető
MÁV Zrt.

Töltéskárosodás helyreállítása a Dunakanyarban

A 2010-es év igen csapadékos időjárása a 70-es számú vasútvonalat sem kímélte. A Vác–Verőce állomásközben a vasúti töltésben elmozdulás következett be, ami miatt korlátozni kellett a forgalmat. A helyreállítás a töltés megtámasztásával 2013 közepén vette kezdetét. A cikk a munka előzményeinek ismertetése után a megépült szerkezet felépítését mutatja be.

A helyszín 

A 70-es számú Budapest-Nyugati–Szob oh. vasútvonal két lépcsőben, 1846-ban, illetve 1850-ben nyílt meg. A vonal második vágánya a XIX. század végén épült ki. A Vác–Szob szakasz utolsó komolyabb átépítésére a villamosítással együtt az 1970-es évek legelején került sor, amelyet az ezredfordulón végrehajtott rehabilitáció követett. A vágányok felépítménye 54-es rendszerű, a síneket Geo leerősítés rögzíti az egymástól 60 cm-re lévő LX aljakhoz. A hézagnélküli kialakítású vágányokon az en­gedélyezett sebesség 100 km/h, míg a megengedett tengelyterhelés 210 kN. A sínek, aljak és kapcsolószerek döntő többsége 1970-es gyártású. A 75-ös számú Vác–Balassagyarmat vasútvonal Váctól mintegy 8 km-es szakaszon párhuzamosan halad a fővonallal.

1. ábra. A bal vágányban kialakult pályahiba közvetlenül a töltéstest megmozdulása után (Fotó: Dénes Csaba)

2. ábra. A kétlépcsős megtámasztás kiselemes homlokfelülete (Fotó: Pokorny Bence)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tárgyalt alépítmény-károsodás a Vác–Verőce állomásköz 394+00 – 402+00 szelvények közti szakaszát érinti. A helyszínen a fővonal két vágánya és a velük párhuzamosan futó balassagyarmati vágány váltakozva töltésen, illetve vegyes szelvényben fekszik, a töltésmagasság a bal oldalon 9–11 m, a jobb oldalon változó, 0–3,5 m közé esik. A terep a pálya hossztengelyére merőlegesen, a geológiai adottságok miatt eredetileg lejtős volt a Duna felé. A szakasz elején, a 394+40 – 396+00 szelvények közötti részen a bal vágány külső oldalára a padka megtámasztása céljából korábban ZL elemes megtámasztás készült a meredekebb rézsűhajlás miatt.   

Előzmények

A 2010 tavaszán lehullott rendkívüli mennyiségű csapadék több helyen komoly károkat okozott a magyar vasúthálózatban. 2010. június 5-én a Vác–Verőce állomásköz bal vágányán, annak 395+60 – 395+80, illetve 400+20 – 400+50 szelvényei között súlyos fekszint- és irányhibák jelentek meg a pályában (1. ábra). A helyszíni szemlén megállapították, hogy a hiba oka a töltés elmozdulása, a padkában megjelenő, a tengellyel párhuzamosan futó repedés, amely a földmű, a padka és a teherhordó töltéstest függőleges és oldalirányú elmozdulásának következménye. A korábban megépült ZL szögtámfal elemeknél mintegy 10-10 cm-es vízszintes és függőleges elmozdulás volt észlelhető. A vágány kézi eszközökkel történő kiszabályozása után a 394+00 – 402+00 szelvények között 20 km/h ideiglenes sebességkorlátozást kellett bevezetni.

A hiba észlelése után haladéktalanul megkezdődött annak részletes felmérése, valamint geotechnikai szakvélemény és terv készítése. A szakvéleményben kimutatták, hogy nemcsak egyszerű elázásról, hanem az egész töltéstest átnedvesedéséről van szó. Ezt követően a bal vágányon engedélyezett sebesség további csökkentése vált szükségessé 10 km/h-ra, míg a jobb vágányon 60 km/h ideiglenes sebességkorlátozást vezettek be, fokozott pályafelügyelet mellett. 2011 első felében újabb vizsgálatokra került sor a helyszínen a korábban vizsgált és helyenként új szelvényekben, amelyek megerősítették a korábbi dokumentációkban bemutatott kedvezőtlen geotechnikai, állékonysági viszonyokat. Ezek eredményei alapján, a töltésmozgásból adódó üzembiztonsági kockázatok csökkentése érdekében,  2011. február 28-án az állomásköz bal vágányát teljes egészében kizárták a forgalomból. A teljes vizsgálati időszakban a jobb vágányban sem irány-, sem fekszinthiba nem jelentkezett [1].

3. ábra. A homlokfelület elemeinek alapozása (Fotó: Pokorny Bence)

4. ábra. A homlokfelület első elemsorának beépítése (Fotó: Pokorny Bence) 

Helyreállítási lehetőségek

A helyreállításra több műszaki javaslat és költségbecslés készült, amelyek közül öt lehetséges módszert részletesen kidolgoztak. Felmerült a statikailag jól bevált CFA cölöpök alkalmazása, a kavicscölöpözés, valamint a jet-grouting eljárással kialakított alá-, illetve megtámasztás lehetősége. Kidolgozták a részleges töltéscsere alkalmazását, valamint egy másik variáció szerint támasztótöltések építését a töltésmag mindkét vágány alatti megtámasztásának biztosítására. Az első három megoldás, a gépek nagy magassága és kiterjedése miatt, a felsővezetéki keretek elbontását tette volna szükségessé a munkatér biztosítása érdekében, míg a részleges töltéscsere a vasútvonal mindkét vágányának egyidejű kizárását, a földmű, a felsővezeték, a MÁV távközlési és vonalkábel-hálózatának megbontását vonta volna maga után. A legideálisabb megoldásnak a támasztótöltések építése bizonyult, amely megoldható csak a bal vágány kizárásával, a jobb vágányon a forgalom az építés alatt is fenntartható [2]. A bennmaradó töltésmag fölött a pályáról a kellő teherbírású földmű elérése érdekében viszonylag kis mélységű talaj cseréjével, erősítő, vízelvezető rétegek beépítésével megvalósítható. A szakma e változat mellett döntött, ennek alapján kezdődött meg a tervek készítése és a kivitelező kiválasztása. A munka elvégzésére vonatkozó szerződést a kiválasztott kivitelezővel 2013 áprilisában írták alá, a helyreállítás pedig májusban kezdődött el.

A cikk folytatódik, lapozás:1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Műszaki leírás 70. sz. Budapest-Nyugati pályaudvar–Szob oh. vasútvonal Vác–Verőce állomásköz 394–402 sz. szelvényei között töltéskárosodás helyreállítása – I. ütem. Ajánlati dokumentáció, 2012. május 29.
  • [2] Előterjesztés a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói értekezletére, 2012. június. Tárgy: 70. sz. Budapest-Nyugati pályaudvar–Szob oh. vasútvonal Vác–Verőce állomásköz bal vágány 394–402 sz. szelvényei között töltéskárosodással kapcsolatos helyreállítás I. ütem. Készítette: Virág István osztályvezető, Kinorányi Józsefné központvezető.
  • [3] A 70. sz. Budapest-Nyugati pu.–Szob vv. Vác–Verőce bal vágány 394–402 szelvények között bekövetkezett töltéskárosodás-javítás engedélyezési és tender geotechnikai terv, tervezési beszámoló, 2012. május. Készítette: Molnár Jenő
  • Pál – Pozsár László (Geo-Terra Kft.).
  • [4] A 70. sz. Budapest-Nyugati pu.–Szob vv. Vác–Verőce bal vágány 394–402 szelvények között bekövetkezett töltéskárosodás-javítás vízépítési terv műszaki leírás, 2012. május. Készítette: Molnár Jenő Pál – Pozsár László
  • (Geo-Terra Kft.).
  • [5] Vác–Verőce állomásköz bal vágány 394–402 sz. szelvények közötti töltéskárosodás helyreállításánál előírt monitoring rendszer, telepítési technológiai leírás, 2013. július. Készítette: Kotroczó Tamás (Soldata Kft.).
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2013 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©