A cikk szerzője:

Pokorny Bence szakaszmérnökség-vezető
MÁV Zrt.

Töltéskárosodás helyreállítása a Dunakanyarban

A 2010-es év igen csapadékos időjárása a 70-es számú vasútvonalat sem kímélte. A Vác–Verőce állomásközben a vasúti töltésben elmozdulás következett be, ami miatt korlátozni kellett a forgalmat. A helyreállítás a töltés megtámasztásával 2013 közepén vette kezdetét. A cikk a munka előzményeinek ismertetése után a megépült szerkezet felépítését mutatja be.

 

 

7. ábra. Az alsó támfal megszakítása és befordítása a 395+63 szelvényben lévő áteresznél (Fotó: Pokorny Bence)Víztelenítés

A fekszinthibák kialakulásához a rendkívüli időjárási körülmények között lehullott csapadék és annak a töltéstömegben történt feldúsulása vezetett. Mivel a töltéstest cseréje nem volt lehetséges, a bennmaradó töltéstömeget védeni kell a csapadék további áztató hatásától, valamint biztosítani kell a vasúti pálya földműkoronájában lévő anyagok megfelelő teherbírását. Ennek érdekében a pályára hulló csapadékvíz elvezetését geoműanyag szivárgópaplan és padkaszivárgó beépítése segíti. A támasztótöltések felületére hulló vizek elvezetése – a felületek esésének megfelelően kialakított – zárt csatornarendszer kiépítésével valósul meg.

A bal vágány alatti földmű teherbíró képességének növelését és a követelményeknek megfelelő szintre hozását a zúzottkő ágyazat alsó síkja alá beépített 20 cm vastag SZK2 típusú vízáteresztő kiegészítő réteg és 40 cm vastag cementes talajkezelés biztosítja. A szivárgópaplant a kiegészítő réteg és a cementstabilizáció közé építik be (9. ábra). A pályára hulló csapadékvíz a szivárgópaplanból a bal vágány bal oldalán lévő, a vasútvonal esésével azonos lejtésű padkaszivárgóba kerül. 

A támfalak felső felületén a vágánytengellyel párhuzamosan előre gyártott, illetve monolit betonelemekből készült folyókák épültek, amelyek a támfalak felületére hulló csapadékot gyűjtik össze. A folyókák lejtése – a padkaszivárgóhoz hasonlóan – megegyezik a vasútvonal esésével. A padkaszivárgó és a folyókák által összegyűjtött csapadékvizet keresztcsatornák vezetik a támfal mentén létesített árokba, amelyhez a folyókák vonalában 25 m-enként elhelyezett hordalékfogós víznyelő aknák és ejtőcsövek szükségesek (10. ábra). A keresztcsatornák kemény műanyag csőből készülnek, gumigyűrűs kötéssel, az ejtőcsöves szakasz alján betonmegtámasztás beépítésével.

8. ábra. Talajszegezés a munkatér biztosítása érdekében (Fotó: Pokorny Bence)

A levezetett csapadékvizek a támfal aljánál lévő, azzal párhuzamosan megépülő tározó, párologtató árokba jutnak. Az árok 1:1 rézsűhajlással, 0,8–1,0 m mélységgel és 0,8 m folyásfenék-szélességgel épült. A földmederként készülő árok a 25 m-enkénti csatornakivezetéseknél 5 m hosszon kap burkolást, és 25 m-enként földgátak szakítják meg. A felső támfalon lévő folyókából először az alsó támfal felületére kerül a csapadékvíz, majd az alsó folyóka segítségével jut tovább a tározó árokba. 

A támfalak közel vízszintes záró­fe­lü­le­tei­­nek esése 3 és 5% közötti, rajtuk 10 cm humuszréteg elterítése után növénytelepítésre került sor [4]. 

Pályaépítés

Az alépítményi munkák idejére a bal vágány hézagnélküli felépítményét meg kellett szakítani, és a 393+80 – 402+20 szelvények között el kellett bontani. A síneket a szélső vágási helyek között 120 m hosszú darabokra vágták fel, majd a vágánytengellyel párhuzamosan a munkaterületről elhúzták. Az aljakat és a zúzottkő ágyazatot a 393+90 – 402+10 szelvények közötti szakaszon teljes egészében el kellett szállítani. 

Az alépítmény-javítás elkészülte után a bal vágányt a tervezett vízszintes és függő­leges vágánygeometria szerint kellett visszaépíteni. A tömörített alsóágyazatra visszahúzták a 120 m-es darabokba vágott síneket úgy, hogy közéjük a vasbeton aljak kiosztása elvégezhető legyen. A pályába használt, de a korábban bent lévőknél jobb állapotú aljak és új Geo kapcsolószerek épültek be. A sínek visszagombolása után a vágány ideiglenes hevederekkel történő összekötése és kiirányítása következett. A zúzottkő anyagolás után a végleges vágánygeometria eléréséig többszöri FKG-szabályozásra és kőpótlásra volt szükség, majd a hézagnélküli vágány kialakításával zárult a helyreállítás pályás része (11. ábra). A jobb vágányban 1100 m hosszon nagygépes vágányszabályozás és zúzottkőpótlás történt.

9. ábra. A cementes talajkezelésre elhelyezett szivárgópaplan (Fotó: Pokorny Bence)

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Műszaki leírás 70. sz. Budapest-Nyugati pályaudvar–Szob oh. vasútvonal Vác–Verőce állomásköz 394–402 sz. szelvényei között töltéskárosodás helyreállítása – I. ütem. Ajánlati dokumentáció, 2012. május 29.
  • [2] Előterjesztés a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói értekezletére, 2012. június. Tárgy: 70. sz. Budapest-Nyugati pályaudvar–Szob oh. vasútvonal Vác–Verőce állomásköz bal vágány 394–402 sz. szelvényei között töltéskárosodással kapcsolatos helyreállítás I. ütem. Készítette: Virág István osztályvezető, Kinorányi Józsefné központvezető.
  • [3] A 70. sz. Budapest-Nyugati pu.–Szob vv. Vác–Verőce bal vágány 394–402 szelvények között bekövetkezett töltéskárosodás-javítás engedélyezési és tender geotechnikai terv, tervezési beszámoló, 2012. május. Készítette: Molnár Jenő
  • Pál – Pozsár László (Geo-Terra Kft.).
  • [4] A 70. sz. Budapest-Nyugati pu.–Szob vv. Vác–Verőce bal vágány 394–402 szelvények között bekövetkezett töltéskárosodás-javítás vízépítési terv műszaki leírás, 2012. május. Készítette: Molnár Jenő Pál – Pozsár László
  • (Geo-Terra Kft.).
  • [5] Vác–Verőce állomásköz bal vágány 394–402 sz. szelvények közötti töltéskárosodás helyreállításánál előírt monitoring rendszer, telepítési technológiai leírás, 2013. július. Készítette: Kotroczó Tamás (Soldata Kft.).
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2013 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©