A cikk szerzője:

Pokorny Bence szakaszmérnökség-vezető
MÁV Zrt.

Töltéskárosodás helyreállítása a Dunakanyarban

A 2010-es év igen csapadékos időjárása a 70-es számú vasútvonalat sem kímélte. A Vác–Verőce állomásközben a vasúti töltésben elmozdulás következett be, ami miatt korlátozni kellett a forgalmat. A helyreállítás a töltés megtámasztásával 2013 közepén vette kezdetét. A cikk a munka előzményeinek ismertetése után a megépült szerkezet felépítését mutatja be.

 

Mérőrendszer kiépítése 

A pályaépítés után a töltéstest esetleges mozgásainak megfigyelése (detektálása) céljából mindhárom vágányban a vasúti pálya keresztaljaira dőlésmérő szenzoro­kat rögzítettek. Az elektronikus elven mű­ködő szenzorok kizárólag a mérési síkban történő dőlést érzékelik, nem ad­nak információt süllyedésről vagy a mé­rési síkra merőleges szögelfordulásról. A szen­zo­rokat 1 m hosszú és 40 × 40 mm keresztmetszetű alumíniumgerendára rög­­zí­tették, amely két, M10-es men­etes csappal kapcsolódik a betonaljhoz. A csaphoz szükséges furatok távolsága 1000 mm, a szenzor magassága a betonalj legalacsonyabb pontjától számítva 150 mm (12. ábra).

10. ábra. Keresztcsatorna a hordalékfogós víznyelő aknával (Fotó: Pokorny Bence)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szenzorok a védőcsőben elhelyezett, a zúzottkő ágyazatba sekélyen beágyazott vezetékkel kapcsolódnak a műszerdobozhoz, amely a dőlésmérő szenzorok jeleit mérő dataloggert, az adatkommunikációt biztosító rádiómodemet és a beépített akkumulátort tartalmazza. A műszerdoboz működéséhez állandó, 230 V-os áramellátás szükséges, ennek kimaradása esetén a beépített akkumulátor a mérőrendszer működését maximum egy napig tudja biztosítani. A mért adatok a mobilinternet-kapcsolaton keresztül egy budapesti szervergépre érkeznek [5].

11. ábra. A bal vágány a pályaépítési munkák után (Fotó: Pokorny Bence)

12. ábra. Alumíniumgerendára szerelt dőlésmérő szenzor a jobb vágányban (Fotó: Pokorny Bence)

Na­gyobb felé­pít­­mény-kar­­ban­­tar­­tá­si  munkák esetén (pl.: sín­csere, FKG-sza­bá­­­lyo­­zás) a szenzorok rövid időn belül el­tá­vo­­lít­­hatók, és a munkák befejezése után visszaszerelhetők.

Összegzés

A helyreállítási munkák kivitelezése 2013 májusában kezdődött, és a nyár végére olyan stádiumba jutott, hogy a bal vágányt augusztus 31-én – két és fél év után – újból forgalomba helyezték. A támfalépítési és vízépítési munkák az ősz végén fejeződtek be, a tározó, párologtató árok végleges kivitelezése, valamint a növénytelepítés az év végéig elkészül. Következő fázisként a jobb vágány és a 75-ös vonal érintett szakaszának víztelenítési megoldása szükséges, amely által a 394–402 szelvények közti pályaszakasz komplex vízrendezése megvalósul. A beavatkozások a számítások szerint tartósan biztosítják a helyreállítással érintett 800 m-es szakaszon a bal oldali rézsű és a vágány stabilitását. 

Nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a Vác–Szob vonalszakasz alépítménye hasonló anyagú és szerkezetű, így a vonalszakasz veszélyeztetettsége kismértékben továbbra is fennáll. Szükség lenne egy átfogó geotechnikai vizsgálatra, amely az egész állomásközre, illetve az egész vonalszakaszra kiterjed. Ennek alapján lehetne megállapítani a további alépítmény-javítás mértékét, illetve lehetőség lenne a fokozottabban ellenőrzendő szakaszok kijelölésére és az ezekhez szükséges monitoring rendszerek kiépítésére.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234

Irodalomjegyzék

  • [1] Műszaki leírás 70. sz. Budapest-Nyugati pályaudvar–Szob oh. vasútvonal Vác–Verőce állomásköz 394–402 sz. szelvényei között töltéskárosodás helyreállítása – I. ütem. Ajánlati dokumentáció, 2012. május 29.
  • [2] Előterjesztés a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói értekezletére, 2012. június. Tárgy: 70. sz. Budapest-Nyugati pályaudvar–Szob oh. vasútvonal Vác–Verőce állomásköz bal vágány 394–402 sz. szelvényei között töltéskárosodással kapcsolatos helyreállítás I. ütem. Készítette: Virág István osztályvezető, Kinorányi Józsefné központvezető.
  • [3] A 70. sz. Budapest-Nyugati pu.–Szob vv. Vác–Verőce bal vágány 394–402 szelvények között bekövetkezett töltéskárosodás-javítás engedélyezési és tender geotechnikai terv, tervezési beszámoló, 2012. május. Készítette: Molnár Jenő
  • Pál – Pozsár László (Geo-Terra Kft.).
  • [4] A 70. sz. Budapest-Nyugati pu.–Szob vv. Vác–Verőce bal vágány 394–402 szelvények között bekövetkezett töltéskárosodás-javítás vízépítési terv műszaki leírás, 2012. május. Készítette: Molnár Jenő Pál – Pozsár László
  • (Geo-Terra Kft.).
  • [5] Vác–Verőce állomásköz bal vágány 394–402 sz. szelvények közötti töltéskárosodás helyreállításánál előírt monitoring rendszer, telepítési technológiai leírás, 2013. július. Készítette: Kotroczó Tamás (Soldata Kft.).
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2013 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©