A cikk szerzője:

Gonda Evelyn
Metalelektro Méréstechnika Kft.

Schall Brúnó
Metalelektro Méréstechnika Kft.

Posgay Zoltán
Metalelektro Méréstechnika Kft.

Űrszelvénymérő a tramtrain vonalára

Az űrszelvényre és a szabadon tartandó térre vonatkozó előírások a kötöttpályás járművek akadálytalan haladását biztosítják. A Metalelektro Méréstechnika Kft. a MÁV Zrt. részére fejlesztette ki az Unilaser-T űrszelvénymérő készüléket a tramtrain vonalán történő mérések végzéséhez. A vonal sajátosságai miatt igény volt arra, hogy a készülék több űrszelvénytípust is kezeljen és a nyílt pályán kívül városi, illetve mellékvágányok mérésére egyaránt legyen alkalmas. Cikkünkben az űrszelvénnyel kapcsolatos ismereteket, az erre vonatkozó szabályozást és a mérésre szolgáló eszközöket mutatjuk be.

Alapfogalmak, definíciók

Űrszelvény: A vágány mentén a vasúti járművek akadálytalan közlekedéséhez szükséges tér vágánytengelyre merőleges, ívben fekvő vágányoknál pedig ívpótlékkal növelt sugárirányú keresztmetszete, amelybe semmiféle tárgynak vagy létesítménynek benyúlnia nem szabad [1].
Szabadon tartandó tér: A vágány menti építmények elhelyezésénél figyelembe veendő szelvény, amelybe az űrszelvényhez hasonlóan semmiféle tárgynak vagy létesítménynek nem szabad benyúlni. [1].
Ívpótlék: Az íves vágányszakaszokon az ívsugártól függő, az űrszelvény szélességi méretéhez hozzáadandó oldalirányú méret. Az ívpótlékot a hálózaton közlekedő mértékadó jármű esetére kell számítani [1].
Veszélyeztető tényezők
A vasúti (közúti vasúti) pálya üzemeltetése során számos olyan változás következhet be, amely az űrszelvényre hatással lehet. Az üzemszerű elhasználódás (például sínkopás) és a vágány, illetve pálya menti létesítmények elmozdulása lassabban, a járműállomány cseréje, a pálya átépítése vagy vegetációs időszak során a növényzet túlburjánzása azonnali változásokkal járhat az űrszelvényre nézve.
Az űrszelvénybe nyúló tárgyak, létesítmények könnyen anyagi kárral vagy akár személyi sérüléssel járó balesetet okozhatnak. Ilyen okra vezethető vissza például a 2015. augusztus 18-án, Miskolcon történt kisiklás. A balesetet az okozta, hogy a sínfej (mérethatáron belüli) oldal- és magassági kopása miatt a kerék futófelülete felkapott az így már az űrszelvény alsó részébe benyúló sínszekrény tetejére, ennek következtében pedig a jármű ki­sik­lott [2].
Az űrszelvény alsó részén problémát jelenthet, az aszfaltréteggel burkolt vályús sínes pályákon, az aszfalt kitüremkedése, felválása, füves vágányburkolat esetén pedig a fékezőhomok és egyéb szennyeződések felgyűlése, amelyek miatt idővel a burkolatok egyre magasabbá válhatnak és akár az űrszelvényt is elérhetik. Ezekre láthatunk példákat az 1. ábrán.

1. ábra. A közúti vasúti űrszelvény alsó részébe benyúló pályaburkolatokAz űrszelvény felső részén, a pálya menti létesítmények bedőlése mellett, a felsővezetéket érintő növényzet is káros átvezetéseket okozhat a felsővezeték üzemében, súlyos esetben pedig az áramszedőt, kocsiszekrényt is elérheti, így akár közvetlenül a közlekedő járművek károsodását, az utasok sérülését okozhatják. Túlburjánzó növényzetre vezethető vissza például a 2016. szeptember 3-án történt baleset a budapesti Déli pályaudvarnál [3].
A fenti példákból jól látható, hogy az űrszelvény rendszeres, precíz és hatékony ellenőrzése, illetve a növényzet felmérése és kezelése kiemelten fontos (2. ábra).

2. ábra. Az űrszelvény felső részébe nyúló, a munkavezetéket megközelítő növényzet fényképe és mérési eredménye, a BKV vegetációs megfigyelési határ tervezetének (kékkel) és a vonatkozó űrszelvény (sárgával) körvonalának ábrázolásával

Szabályozások

Magyarországon a hatályos szabályzatok szervezetenként eltérők. A vasúti közlekedés esetén a MÁV D.5. (2020) utasítása előírja, hogy a gépi űrszelvénymérést mérési program szerint ötéves gyakorisággal kell végezni, a gépi mérésből kimaradt állomási fő-, mellék- és egyéb (saját célú, üzemi stb.) vágányok esetében az űrszelvény mérését az állagban tartó végrehajtási egység saját hatáskörben kell, hogy elvégezze ötéves gyakorisággal. Továbbá űrszelvényvizsgálatot kell végezni, ha a szabad űrszelvénymérést követően a vasúti pálya vízszintes vagy magassági vonalvezetése valamilyen ok miatt megváltozik (például FKG-szabályozás, nagygépi rostálás, vonalkorszerűsítés stb.) [4].
Közúti vasút esetében időszakos vizsgálat pályabejárás és beutazás során szemrevételezéssel történik, részletes vizsgálat átépítés-bővítés után vagy akkor, ha a szemrevételezés során indokoltnak ítélik. Ez alól kivétel a Szegedi Közlekedési Társaság, ahol ötévente részletes vizsgálatot írnak elő. Az egyes közlekedési társaságok (Budapesti Közlekedési Vállalat [BKV Zrt.], Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság [MVK Zrt.], Szegedi Közlekedési Társaság [SZKT Kft.]) előírásainak kivonatát az 1. táblázat foglalja össze.

A cikk folytatódik, lapozás:123Következő »

Irodalomjegyzék

  • 1. BKV – Közúti Vasúti Infrastruktúra Tervezési Irányelvek 1. sz. melléklete. https://static.bkv.hu/ftp/ftp/fajlok/sarga_konyv/11.pdf
  • 2. Szórád R. Villamoskisiklás Miskolc Kandó téren 2015. augusztus 18-án. Közlekedésbiztonsági Szakmai Nap előadása http://www.kbsz.hu/j25/dokumentumok/Szakmai%20napok/Vasuti_kozlekedes/20151125/szorad_robert.pps
  • 3. KBSZ. Zárójelentés, 2016-0968-5, Vasúti baleset/ütközés tárggyal. http://www.kbsz.hu/j25/dokumentumok/2016-0968.pdf
  • 4. MÁV Zrt. D.5. Pályafelügyeleti Utasítás (110/2020. (XI. 20. MÁV Ért. 28.) EVIG SZ.)
  • 5. Budapesti Közlekedési Zrt. P.2. Közúti vasúti pályafelügyeleti és pályakarbantartási utasítás (kivonat).
  • 6. Miskolci Városi Közlekedési Zrt. P.2. utasítás (kivonat).
  • 7. Szegedi Közlekedési Társaság. Villamosvasúti Pályafelügyeleti Utasítás (kivonat).
  • 8. SBB CFF FFS. Unterhalt der Grünflächen: Wald, Gehölze und Einzelbäume (2010)
  • 9. Béli János. Űrszelvénymérés a vasúti hidakon. Sínek Világa 2015. Különszám. https://www.sinekvilaga.hu/urszelvenymeres-a-vasuti-hidakon
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2022 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©