A cikk szerzője:

Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens
SZE

A vasúti zúzottkő ágyazat és a szemcsés kiegészítő rétegek alá beépített georácsok belső nyírási ellenállásának vizsgálata

E cikkben a vasúti zúzottkő ágyazat és a szemcsés kiegészítő rétegek alá beépített georácsok laboratóriumi belső nyírási ellenállásmérésének eredményeit ismertetem. A vizsgálataim során tömörítetlen és tömörített vasúti zúzottkő ágyazatot és tömörített szemcsés kiegészítő rétegeket használtam több, különböző típusú georáccsal. Megállapítottam a vasúti zúzottkő ágyazat és a szemcsés kiegészítő réteg belső nyírási ellenállását a georács nélküli és a különböző típusú georácsokkal erősített esetekre, továbbá ötféle növekedési szorzót határoztam meg, amellyel részletesebben is értékelni lehet a rétegszerkezetek belső nyírási ellenállását az egyes változatoknál.

 

A laboratóriumi mérési eredmények

4. ábra. A GR7 típusú georács geometriai adatainak jelentéseA többszintes nyíróládás vizsgálattal meghatároztam a georács-erősítés nélküli és a különböző típusú georáccsal erősített andezit anyagú vasúti zúzottkő ágyazat, valamint az andezit anyagú szemcsés kiegészítő réteg belső nyírási ellenállás függvények értékeit a georács síkjától mért vertikális távolság függvényében, amennyiben az anyaghalmaz tömörítetlen, illetve a hivatkozott irodalmakban leírt módon tömörített (a 0/56 mm-es kiegészítő rétegnél csak tömörített mintát vizsgáltam). Terjedelmi okok miatt az összefoglaló eredményeket – a mérések átlagértékeire illesztett harmadfokú polinomiális regressziós függ­vényeket – a 6–7. ábrákon csak grafikusan közlöm. Peremfeltételként a georács síkjától mért 40 cm távolságban 0 kN-os nyomóerőt vettem fel, mert a felső síkon a nyírás jelensége nem értelmezhető. A regressziós függvényeknél minden esetben R2 > 0,97 értékű determináltsági koefficienst kaptam.
A nyírásvizsgálatok után kibontva a georácsokat, jelentősebb tönkremeneteleket nem tapasztaltam egyik típus esetében sem, kisebb georácsborda-szakadások ellenben megfigyelhetők voltak, ám ezek nem befolyásolják üzemi viselkedésüket.
A mérési adatok átlagértékeire illesztett polinomiális regressziós függvények alapján ún. növekedési szorzókat határoztam meg a georácstól mért távolság függvényében, amelyek az alábbi mechanikai jelentéssel bírnak (mind az öt növekedési szorzó jelentését lásd az [1] irodalomban, jelen esetben csak háromra volt szükség):

  • növekedési szorzó A: a georácsréteg beépítésének javító (belső nyírási ellen­állást növelő) hatása tömörített rétegben;
  • növekedési szorzó B: a tömörítés hatása georácsréteggel erősített rétegben;
  • növekedési szorzó D: a georácsréteg be­építésének javító (belső nyírási ellenállást növelő) hatása tömörítetlen rétegben.

5. ábra. A 0/56 mm-es szemcsés kiegészítő réteg szemeloszlása (Forrás: Colas Északkő Kft.)

6. ábra. A nyomóerők átlagértékei és az ezekre illesztett harmadfokú polinom regressziós függvények a 31,5/63 mm-es vasúti zúzottkő ágyazati anyag esetén

7. ábra. A nyomóerők átlagértékei és az ezekre illesztett harmadfokú polinom regressziós függvények a 0/56 mm-es szemcsés kiegészítő réteg esetén

A 8–11. ábrákon a vasúti zúzottkő ágyazatra (31,5/63 mm) és a szemcsés kiegészítő rétegre (0/56 mm), valamint a hét georácstípusra adtam meg a háromféle növekedési szorzót a georács síkjától mért távolság függvényében.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • Irodalomjegyzék
  • [1] Fischer Szabolcs: A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata. PhD-értekezés, Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, 2012, p.148.
  • [2] Dr. Horvát Ferenc, dr. Fischer Szabolcs, Major Zoltán: Geoműanyagokkal erősített vasúti zúzottkő ágyazat újszerű vizsgálata többszintes nyíróládában. Sínek Világa, LIV. évfolyam, 6. szám, 2012, pp. 18–24.
  • [3] Horvát, F., Fischer, Sz., Major, Z.: Evaluation of railway track geometry stabilisation effect of geogrid layers under ballast on the basis of laboratory multi-level shear box tests. Acta Technica Jauriensis, Vol. 6, No. 2, 2013, pp. 21–44.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©