A cikk szerzője:

Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens
SZE

A vasúti zúzottkő ágyazat és a szemcsés kiegészítő rétegek alá beépített georácsok belső nyírási ellenállásának vizsgálata

E cikkben a vasúti zúzottkő ágyazat és a szemcsés kiegészítő rétegek alá beépített georácsok laboratóriumi belső nyírási ellenállásmérésének eredményeit ismertetem. A vizsgálataim során tömörítetlen és tömörített vasúti zúzottkő ágyazatot és tömörített szemcsés kiegészítő rétegeket használtam több, különböző típusú georáccsal. Megállapítottam a vasúti zúzottkő ágyazat és a szemcsés kiegészítő réteg belső nyírási ellenállását a georács nélküli és a különböző típusú georácsokkal erősített esetekre, továbbá ötféle növekedési szorzót határoztam meg, amellyel részletesebben is értékelni lehet a rétegszerkezetek belső nyírási ellenállását az egyes változatoknál.

 

A laboratóriumi mérési eredményekből levonható következtetések

A részletesen bemutatott mérési eredmények alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a többszintes nyíróládás vizsgálat alkalmas a szemcsés anyaghalmazokban – jelen esetben vasúti zúzottkő ágyazat­ban és 0/56 mm-es kiegészítő rétegben – a vízszintes síkokra jellemző belső nyírási ellenállás függvény meghatározott magassági koordinátájú pontjainak megállapítására. Ezek a pontok, valamint a szemcsés anyaghalmazok felső síkján peremfeltételként felvett 0 kN-os nyomóerő alkalmazásával, regressziós függvényekkel közelíthető a vízszintes síkokra jellemző belső nyírási ellenállás függvény, azonban tudatában kell lenni annak a ténynek, hogy ezek a regressziós függvények is csak a mérési magasságokban nyújtanak közelítő, de megbízható eredményeket.
A laboratóriumi többszintes nyíróládás vizsgálat mérési eredményei alapján teljes biztonsággal megállapítható, hogy a szemcsés anyaghalmaz alá beépített megfelelő típusú georácsréteg növeli mind a tömörítetlen, mind a tömörített zúzottkő ágyazatban és a tömörített szemcsés kiegészítő rétegben a belső nyírási ellenállás nagyságát az alábbi módon:
Vasúti zúzottkő ágyazatban:
Tömörítetlen rétegnél georács-erősítés nél­kül és a GR3 erősítés esetén a 0 cm-es magasságban, míg GR1 és GR2 erősítés esetén a georács feletti 5…10 cm-es zónában van a belső nyírási ellenállás függvények maximuma, amelyek közül a GR3-é volt a legnagyobb, ennek az az oka, hogy a GR1 és GR2 erősítéseknél a 38,0 és 47,0 mm oldalhosszú szabályos háromszög hálószemek túl kicsik voltak a 31,5/63 mm-es vasúti zúzottkő szemcsékhez képest, így az „interlocking” hatás kevésbé tudott kialakulni és érvényesülni.

8. ábra. Az A növekedési szorzó függvénye a georács síkjától 31,5/63 mm-es vasúti zúzottkő ágyazati anyag esetén9. ábra. Az A növekedési szorzó függvénye a georács síkjától 0/56 mm-es szemcsés kiegészítő réteg esetén10. ábra. A B növekedési szorzó függvénye a georács síkjától 31,5/63 mm-es vasúti zúzottkő ágyazati anyag esetén
Tömörített rétegnél mind georács-erősítés nélkül, mind GR1, GR2 és GR3 erősítésnél a belső nyírási ellenállás függvények maximuma a georács síkja feletti kb. 10 cm-es magasságban adódott, a GR3 esetén a legnagyobb értékűre, a GR1 erősítés esetén a georács síkjában gyengítés, míg GR2 erősítés esetén pedig csak enyhe erősítés volt mérhető; ezek a tömörített vasúti ágyazatban a kisebb georács hálószemek hatására utalnak. GR3 georácsnál az erősítés 1,4…1,8-szeres a georács nélküli esethez képest.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • Irodalomjegyzék
  • [1] Fischer Szabolcs: A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata. PhD-értekezés, Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, 2012, p.148.
  • [2] Dr. Horvát Ferenc, dr. Fischer Szabolcs, Major Zoltán: Geoműanyagokkal erősített vasúti zúzottkő ágyazat újszerű vizsgálata többszintes nyíróládában. Sínek Világa, LIV. évfolyam, 6. szám, 2012, pp. 18–24.
  • [3] Horvát, F., Fischer, Sz., Major, Z.: Evaluation of railway track geometry stabilisation effect of geogrid layers under ballast on the basis of laboratory multi-level shear box tests. Acta Technica Jauriensis, Vol. 6, No. 2, 2013, pp. 21–44.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©