A cikk szerzője:

Dr. Horváth Attila tanszékvezető
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Adalékok és megválaszolatlan kérdések a Szeretfalva–Déda-vasútvonal építésének történetéhez*

A politikai elit és a közvélemény öröme az 1940. augusztus 30-án aláírt második bécsi döntést követően nem volt teljes, mert a Budapest–Kolozsvár–Sepsiszentgyörgy-vasútvonal Apahida és Nyárádtő közötti szakasza Románia területén maradt. Ez volt az úgynevezett Göring-has vagy Göring-zsák. Székelyföld vasúti összeköttetés nélkül maradt, ezért például ellátási és katonai szempontból veszélyes helyzet alakult ki. Nem volt más megoldás, mint új vasútvonalat építeni. A szerző tanulmányában összefoglalja a Szeretfalva–Déda-vasútvonal kijelölésének fontosabb, politikai, katonai és műszaki vonatkozásait.


A Minisztertanács a második bécsi döntés után, a határozattal összefüggésben, a vasúti közlekedéssel kapcsolatos kérdésekkel először 1940. szeptember 25-én foglalkozott. Ezen a kormányülésen született döntés arról, hogy az állam 1 200 000 pengővel támogatja a trianoni békeszerződés miatt korábban megszüntetett zsákvonalakon a vasúti forgalom újraindítását. A második bécsi döntés után a trianoni határ mentén, öt megszakított vonalszakaszon 40 km hosszban kellett újra megteremteni a vasúti közlekedés feltételeit [6]. További kutatásoknak kell választ adni arra a kérdésre, hogy mikor és miért jelölték ki valójában a végleges nyomvonalat.

5. ábra. Mateosz- tehergépkocsiA neves földrajztudós, Fodor Ferenc, gróf Teleki Pál közvetlen munkatársa és első kiemelkedő életrajzírója szerint a miniszterelnök a visszacsatolt Észak-Erdélybe szeptember 7-én utazott először [7]. Fodor Ferenc szerint a miniszterelnök az új vonalépítéssel és a vasútvonal nyomvonalának kijelölésének kérdéseivel 1940. szeptember 20-án kezdődő szemleútján foglalkozott [8]. A Minisztertanács 1940. szeptember 25-én tartott ülésén Székelyföld vasúti összeköttetésének kérdését csak érintőlegesen tárgyalta. Az ülésen Varga József, a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium vezetésével megbízott iparügyi miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a megépítendő vasútvonal költségigényét csak a helyszíni viszonyok teljes ismeretében, az általános tervek elkészülte után lehetséges kialakítani [9].
Az új vonal létesítéséről és a várható költségkeretről a Minisztertanács csak 1940. október 4-én határozott. A kormány az építésre 28 millió, a Sze­re­t­fel­va–Dés-vasútvonal „elsőrangúsítására” 5,5 millió pengőt irányzott elő [10]. Ezen az ülésen a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium még mindig nem a megvalósult vasútépítésre kapott felhatalmazást. Ugyanis a Minisztertanács ekkor egy 8 km-es vasútvonal építését tárgyalta Szeretfalva és Magyaró vasútállomások között. Azt a kérdést, hogy miért döntöttek a vasúti pálya 8-km-es meghosszabbításáról, csak további kutatások után lehet megválaszolni. Hamar kiderült, hogy a nehéz terepviszonyok miatt az első számvetések szerinti 28 millió pengő kevésnek bizonyul, így a beruházás költségkeretét többször emelték. Az új vonal építése végül is 72 millió pengő pénzügyi ráfordítást igényelt [11].

A vasútépítés és Székelyföld ellátása érdekében folyó közúti szállítások

A megfelelő közlekedési kapcsolat kiépítését az anyaország és Észak-Erdély között megnehezítette az erdélyi úthálózat elhanyagolt állapota is. A kijelölt vasútvonal építésének előkészítésére, valamint a Székelyföld felé irányuló áru- és személyforgalom lebonyolítására rendelkezésre álló közutak alkalmatlanok voltak. Ezért a Bethlen–Szeretfalva–Teke–Szászrégen közötti, 78 km hosszúságú gödörkavics-pályás útszakaszt alkalmassá kellett tenni az ország főútvonalainak napi átlagát messze meghaladó gépkocsiforgalomra. Az átvételt követően az útépítési munkálatok szinte azonnal megkezdődtek, és hetek alatt hengerelt makadám útpályát építettek, ezzel is javítva a gépjárműforgalom biztonságát [12].
A közvetlen vasúti összeköttetés hiánya miatt veszélybe került Székelyföld közellátása is. A személy- és áruforgalmat Beszterce és Szászrégen vasútállomások között közúton lehetett megszervezni. A magyar kormány úgy ítélte meg, hogy Székelyföld téli ellátását csak akkor lehet biztonságosan megoldani, ha a szállítások irányítását, megszervezését a hadsereg katonai közlekedési hatóságai végzik [13].
A szállítandó anyagi készletek előteremtésével és a raktározás megszervezésével összefüggő feladatok elvégzését a katonai közigazgatási szervekre bízták. A szállítások lebonyolításának irányítását a Besztercére települt 3. Számú Központi Szállításvezetőségi Kirendeltség végezte. A korabeli nyilvántartások szerint 1940. november 15. és 1940. december 15. között a személyek és a jelentős mennyiségű áru továbbítása 250 darab 3 tonnás katonai, 87 darab 2,5-3 tonnás Mateosz- (Magyar Teherfuvarozók Országos Szövetsége) tehergépkocsit (5. ábra), valamint a Mávauttól 70-100 gépkocsit, illetve autóbuszt igényelt [14]. A szállításban részt vevő Mateosz-gépkocsik fuvardíját a MÁV fizette ki. A szállítást végző gépjárművezetők naponkénti foglalkoztatásban voltak érdekeltek, mert a gépkocsi meghibásodásakor a javítás idejére nem fizettek átalányt [15]. A honvédségi gépkocsioszlopok és a Mateosz-gépjárművek alapvetően árut, míg a Mávaut-gépkocsik személyeket szállítottak. A szállítási helyzetet az is bonyolította, hogy a Mávaut tehergépjárműveit alkalmassá kellett tenni személyszállításra [15]. A szállításokat a közlekedési feltételek javulásával 1941. január 15-tel a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium által kijelölt polgári bizottság vette át. Ez azt jelentette, hogy 1941. január második felében a 3. Számú Központi Szállításvezetőségi Kirendeltséget és a honvédségi gépkocsioszlopokat fokozatosan kivonták [16]. Ezt követően az ellátási szállításokat a polgári hatóságok vették át.
A korabeli közlekedési viszonyokat jól szemlélteti az is, hogy a Szeretfalva–Déda-vonal építésének várható időszükséglete miatt, a szállítási gondok enyhítése érdekében, a Marosvásárhely–Kolozsnagyida keskeny nyomtávolságú vonal azonnali meghosszabbítását határozták el Szász­le­kencéig. A hadsereg kijelölt vasútépítő alakulatainak munkájának köszönhetően az 1940. október 1-jén elkezdett építést gyorsan befejezték és a keskeny nyomtávolságú vonalszakaszt 1940. december 15-én megnyitották a forgalomnak [17].

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Horváth Csaba: A második bécsi döntés és katonai jelentősége. Egyetemi jegyzet. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; 2001. 41. p.
 • [2] Szavári Attila: Magyar berendezkedés Észak-Erdélyben (1940. szeptember–1941. április) című munkájának pdf változata. Stúdium; p. 272-303. URL cím: http://www.adatbank.ro/htrnl/cim pdf950.pdf
 • [3] Majdán János: A magyar határ két oldalán (1918–1996). Modernizáció-vasút-társadalom. Tanulmányok a vasútépítések hatásáról a XIX-XX. században. Pécs: ISZE Integral Kiadó Kft.; p.153-162.
 • [4] Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának működési elvei és annak gyakorlati kérdései (1922–1941). Kandidátusi értekezés. Budapest: 1997. p. 252.
 • [5] A Szeretfalva-Déda vasút 1941-1942. Budapest: Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedési Minisztérium; 1943. 1.0
 • [6] Horváth Ferenc: A MÁV utolsó nagy vasútépítési munkája Szeretfalva–Déda között 1940–1942-ben. Vasúthistória évkönyv, 1998. Budapest: MÁV Rt. Vezérigazgatóság; 1998. p. 104-147.
 • [6] Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL): K-27. A Minisztertanácsi jegyzőkönyvek másolata. 1940. szep­tember 25.
 • [7] Fodor Ferenc: Teleki Pál. Budapest: Mike és Társai Antikvárium; 2001. p. 218.
 • [8] Fodor Ferenc: Teleki Pál. Budapest: Mike és Társai Antikvárium; 2001. p. 220-222.
 • [9] MOL: K-27. A Minisztertanácsi jegyzőkönyvek másolata. 1940. szeptember 25.
 • [10] MOL: K-27. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek másolata. 1940. október 4.
 • [11] Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940–1944. Budapest: Jaffa Kiadó; 2011. p. 177.
 • [12] Tóth László: Magyarország közútjainak története. Budapest: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium; 1995. p. 113.
 • [13] Horváth Attila: i.m. 251. o.
 • [14] Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban HL.) HM. EIn. Ill. Csoportfőnökség. 65.030/1940.
 • [15] HL. HM. Ein. lli. Csoportfőnökség. 66.571/1940.
 • [15] HL. Vkf. Ein. VJJ1. 0.5.849/1940.
 • [16] HL. HM. Ein. Ill. Csoportfőnökség. 6.607/194l.
 • [17] Zakariás Zoltán: Honvéd vasútépítők. Kiadási hely és év nélküli. Szekér Információs Rt.; p. 100.
 • [18] Horváth Ferenc: i.m. 108. p.
 • [19] Ablonczy Balázs: i.m. 178.p.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©