A cikk szerzője:

Dr. Horváth Attila tanszékvezető
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Adalékok és megválaszolatlan kérdések a Szeretfalva–Déda-vasútvonal építésének történetéhez*

A politikai elit és a közvélemény öröme az 1940. augusztus 30-án aláírt második bécsi döntést követően nem volt teljes, mert a Budapest–Kolozsvár–Sepsiszentgyörgy-vasútvonal Apahida és Nyárádtő közötti szakasza Románia területén maradt. Ez volt az úgynevezett Göring-has vagy Göring-zsák. Székelyföld vasúti összeköttetés nélkül maradt, ezért például ellátási és katonai szempontból veszélyes helyzet alakult ki. Nem volt más megoldás, mint új vasútvonalat építeni. A szerző tanulmányában összefoglalja a Szeretfalva–Déda-vasútvonal kijelölésének fontosabb, politikai, katonai és műszaki vonatkozásait.

Építési munkálatok

A vasútépítési tapasztalatokat a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium jelentése, illetve a kiváló vasúttörténész, Horváth Ferenc már hivatkozott munkája részletesen ismerteti. Ezért csak az építkezés néhány jellemzőjére hívom fel a figyelmet. A vasútépítés tervezése és előkészítése már 1940 őszén elkezdődött. Mivel a kijelölt térségről megfelelő térképek nem álltak rendelkezésre, ezért a tervezéshez Magyarországon először légi felvételeket használtak fel [18]. A nyomvonal kijelölése is nagyon gyorsan történt, a mérnökök és a földmérők 1941 januárjában kezdtek hozzá az ezzel kapcsolatos munkálatokhoz [19]. A tervezőmunka és építkezés közigazgatási engedélyezésének eljárása még be sem fejeződött, amikor az építőanyagok felhalmozása, a terep- és egyéb munkálatok elkezdődtek.

6. ábra. Vasúti töltésépítés döntőállványokról Szeretfalva– Déda között
A munkálatokat az ország vezető mérnökei irányították. Az építkezésen „csúcsidőszakban” megközelítőleg 30 ezer munkás dolgozott, a teljes időtartam alatt átlagosan naponta 16 ezer ember munkájára volt szükség. Az építkezés nagyságrendje vasútépítészeti szempontból is jelentős. Az építési anyagok hiánya és a csúszós mezőségi talaj megnehezítette az építők munkáját. Az új vonalon 2 850 000 m3 földet emeltek ki, négy állomást és három megállóhelyet építettek (6. ábra). A vasúti szempontból rendkívül nagynak számító, 225 m szintkülönbség és a domborzati viszonyok miatt két alagu­tat is kellett építeni 496 m és 938 m hosszban (7. ábra).

7. ábra. Alagútboltozat aláfalazása
Az új vonalon 1942. november elején már olyan tehervonatok is közlekedtek, amelyek Székelyföld ellátását szolgálták. A Szeretfalva–Déda-vasútvonalat a közforgalom számára Horthy Miklós kormányzó 1942. december 5-én nyitotta meg (8. ábra). Beszédében előrevetítette Magyarország második világháborús tragédiáját és megemlékezett arról, hogy az ünnepélyes átadást az építésről és a nyompályáról döntő vezetők közül sem gróf Teleki Pál miniszterelnök, sem Horthy István kormányzóhelyettes nem érhette meg. A Szeretfalva–Déda-vasútvonal építése, a műszaki tanulságokon túl, jó példát szolgáltathat arra, hogy a politikai vezetésnek milyen szempontokat kell érvényesíteni egy váratlan közlekedési zavar elhárítása érdekében, valamint arra nézve is, hogyan kell biztosítani egy nagy beruházás megvalósításához szükséges társadalmi támogatást.

8. ábra. A M. Kir. Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium kiadmánya az ünnepélyes átadásra

A vizsgált időszak kiemelkedő szereplői

Gróf Teleki Pál (Budapest, 1879–Budapest, 1941)
Neves geográfus, egyetemi tanár. A két világháború közötti magyar politikai élet egyik meghatározó alakja. A miniszterelnöki posztot kétszer töltötte be. Először 1920. július 19. és 1921. április 14. között vezette a kormányt. Az első királypuccs után távozni kényszerült a posztjáról. 1941. február 16-tól ismét miniszterelnök lett. 1941. április 3-án öngyilkosságot követett el, mert ellenezte Magyarország részvételét Jugoszlávia lerohanásában.

Horthy István (Pola, 1904–Illovszkoje, 1942)
Horthy Miklós kormányzó fia. 1928-ban a Műegyetemen gépészmérnöki diplomát szerzett. 1938–1940 között a MÁVAG vezérigazgatója. 1940. június 1-jétől a MÁV Igazgatóság elnöki tisztét töltötte be. 1942. február 19-től kormányzóhelyettes. Nem támogatta Magyarország részvételét a németek oldalán a második világháborúban. 1942. augusztus 20-án a 2. magyar hadsereg repülő főhadnagyaként halálos balesetet szenvedett.

Álgyay-Hubert Pál (Szeged, 1894–Budapest, 1945)
1918-ban építőmérnöki diplomát szerzett, 1924-ben műszaki doktorrá avatták. 1927-től a Kereskedelemügyi Minisztériumban dolgozott. 1937–1942-ben a Kereskedelemügyi és Közlekedésügyi Minisztérium államtitkára. Szakmai tevékenysége elismeréseként a Magyar Mérnök- és Építési Egylet Hollán Ernő-díjjal tüntette ki. Nevéhez fűződik a budapesti Boráros híd (ma Petőfi híd) tervezése.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234

Irodalomjegyzék

 • [1] Horváth Csaba: A második bécsi döntés és katonai jelentősége. Egyetemi jegyzet. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; 2001. 41. p.
 • [2] Szavári Attila: Magyar berendezkedés Észak-Erdélyben (1940. szeptember–1941. április) című munkájának pdf változata. Stúdium; p. 272-303. URL cím: http://www.adatbank.ro/htrnl/cim pdf950.pdf
 • [3] Majdán János: A magyar határ két oldalán (1918–1996). Modernizáció-vasút-társadalom. Tanulmányok a vasútépítések hatásáról a XIX-XX. században. Pécs: ISZE Integral Kiadó Kft.; p.153-162.
 • [4] Horváth Attila: A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának működési elvei és annak gyakorlati kérdései (1922–1941). Kandidátusi értekezés. Budapest: 1997. p. 252.
 • [5] A Szeretfalva-Déda vasút 1941-1942. Budapest: Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedési Minisztérium; 1943. 1.0
 • [6] Horváth Ferenc: A MÁV utolsó nagy vasútépítési munkája Szeretfalva–Déda között 1940–1942-ben. Vasúthistória évkönyv, 1998. Budapest: MÁV Rt. Vezérigazgatóság; 1998. p. 104-147.
 • [6] Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL): K-27. A Minisztertanácsi jegyzőkönyvek másolata. 1940. szep­tember 25.
 • [7] Fodor Ferenc: Teleki Pál. Budapest: Mike és Társai Antikvárium; 2001. p. 218.
 • [8] Fodor Ferenc: Teleki Pál. Budapest: Mike és Társai Antikvárium; 2001. p. 220-222.
 • [9] MOL: K-27. A Minisztertanácsi jegyzőkönyvek másolata. 1940. szeptember 25.
 • [10] MOL: K-27. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek másolata. 1940. október 4.
 • [11] Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940–1944. Budapest: Jaffa Kiadó; 2011. p. 177.
 • [12] Tóth László: Magyarország közútjainak története. Budapest: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium; 1995. p. 113.
 • [13] Horváth Attila: i.m. 251. o.
 • [14] Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban HL.) HM. EIn. Ill. Csoportfőnökség. 65.030/1940.
 • [15] HL. HM. Ein. lli. Csoportfőnökség. 66.571/1940.
 • [15] HL. Vkf. Ein. VJJ1. 0.5.849/1940.
 • [16] HL. HM. Ein. Ill. Csoportfőnökség. 6.607/194l.
 • [17] Zakariás Zoltán: Honvéd vasútépítők. Kiadási hely és év nélküli. Szekér Információs Rt.; p. 100.
 • [18] Horváth Ferenc: i.m. 108. p.
 • [19] Ablonczy Balázs: i.m. 178.p.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©