A cikk szerzője:

Dr. habil. Gálos Miklós nyugalmazott egyetemi tanár
BME

Orosz Ákos PhD-hallgató
BME

Ágyazati kőanyagok viselkedésének vizsgálata ismételt terhelés hatására

A vasúti pálya zúzottkő ágyazatát a szerelvények áthaladása során ismétlődő terhelés éri. Az igénybevételeket a vasúti alj alatti kőgerenda veszi fel. A tanulmányban olyan kísérleti és szimulációs módszert mutatunk be, amely a valós terhelésekhez hasonlóan, ismétlődő nyomóerőt fejt ki a mozsárba helyezett zúzottkő halmazra. A halmaz viselkedését a különböző szemalakú szemcsék jelenléte szerint az erő–összenyomódás függvénykapcsolat és a szemszerkezet változása szempontjából vizsgáltuk. Részletezzük továbbá, hogyan lehet a hosszú és költséges vizsgálatok számát csökkenteni a diszkrét elemes számítógépes szimulációs módszer alkalmazásával.

Az ismételt terhelés hatására az ismétlési számhoz tartozó összenyomódás és a minta által elszenvedett külső munka szerepel az 1. táblázatban. A nyomóerő–összenyomódás mért értékeit, valamint az összenyomódás időbeli változását a 3–5. ábra szemlélteti. A mérési időt úgy transzformáltuk, hogy egy másodperc átlagosan egy összenyomódási ciklusnak felel meg.
Az N = 10, 20 és 30 ismételt terhelési ciklus hatására bekövetkező szemszerkezet változásának minősítő értékeit a 2. táblázatban tüntettük fel. A szemszerkezet minősítő értéke (M) a vizsgált halmaz szemmegoszlási görbéjének metszetösszege, a halmaz „finomsági modulusa”. Az eredeti halmaz 20/32 mm szemmegoszlású halmaz szemszerkezeti modulusa M = 300.

Ismételt terheléses vizsgálat diszkrét elemes módszer segítségével

A valóságot jól közelítő szimulációs modell létrehozása összetett faladat, melynek első lépése a módszer kiválasztása. A diszkrét elemes módszer [5] az anyagot részecskékkel és a köztük ébredő kapcsolatokkal, erőkkel írja le, ami lehetővé teszi a szemcsék modellezését. A szemcséknek önálló elfordulási és elmozdulási szabadságfokaik vannak [6]. Különböző szemcsealakokat és kapcsolati modelleket lehet kiválasztani. A szimulációnál a szemcsék törését nem vettük figyelembe.

5. ábra. Lemezes szemalakú szemcséken (LL) végzett mérések eredményei

A zúzottkő halmaz diszkrét elemes modellje

Az alkalmazott szoftver a Yade [7] diszkrét elemes program. A program Linux-alapú, nyílt forráskódú, így a működése és a benne levő modellek részletesen tanulmányozhatók. A program kezelése Python nyelven íródott parancssor alapú. A program a mechanika alaptörvényeit (differenciálegyenleteit) numerikus integrálással oldja meg. A zúzottkövek alakjának közelítéséhez a merev poliéder alakú elemeket tartalmazó modellt [8] alkalmaztuk.
A zúzottkő szemcséket egyszerűsítve, a Voronoi-módszer alapján véletlenszerűen létrehozott poliéder alakkal [9] írtuk le. A program a megadott alsó és felső szitanyílással meghatározott szemnagysággal és előírt szemalakkal hozza létre a halmazt. A szemcsék mérete (Di) a 20/32 mm-es szem­nagy­ság­tartományt követi. A modellben a zömök szemcsék 2 : 2 : 1, a lemezes szemcsék pedig 4 : 2 : 1 (h : s : v) oldalarányú­ak.
A szemcsék anyaga a modellben teljesen merevnek feltételezett. Így a valós kövek összenyomhatóságát a modellben a szemcsék közti kapcsolatok veszik figyelembe. Az alkalmazott modellben a szemcsék közt – azok érintkezésekor – normál és nyíró irányú erő lép fel.
A normál erő nagysága egyenesen arányos a poliéderek érintkezése esetén, az elemek átlapolása során létrejövő közös térfogat nagyságával. Az arányossági tényező a normál térfogati merevség (kn). A nyíróerő nagysága egyenesen arányos a szemcsék egymáson való elcsúszásával és elfordulásával. Az arányossági tényező a nyíró merevség (ks). A nyíróerő legnagyobb értékét a Coulomb-féle súrlódási modell határozza meg, az elemek közti súrlódási szög értékének alapján.
A geometria kialakításának módját korábbi kutatásban [10] fejlesztettük ki. A meghatározott szemeloszlású és lemezességi számú halmaz vastag falú mozsárba kerül. A halmaz kezdeti tömörségét a kísérletben alkalmazott fedőelem súlyával megegyező mértékű előterhelés éri el. A kapott geometriákat a 6. ábra mutatja.

6. ábra. Az eredeti (30 db% lemezes szemcsét tartalmazó) (a), 100 db% zömök (b) és 100 db% lemezes halmaz (c) az előterhelés után
Az előterheléssel tömörített halmazokat lüktető erő terhelte 30 alkalommal, amelynek értéke méréssel összhangban 3 és 50 kN között változott. A terhelés elmozdulásvezérelt volt, ami stabilabb szimulációt eredményezett.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Dr. Gálos M., Kárpáti L., Szekeres D.: Ágyazati kőanyagok. Kutatás és vizsgálatok (1. rész). Sínek Világa, 2010/6, 2–9. o.
  • [2] Dr. Gálos M., Kárpáti L., Szekeres D.: Ágyazati kőanyagok. A kutatás eredményei (2. rész). Sínek Világa, 2011/1, 6–12. o.
  • [3] Dr. Gálos M., Kárpáti L., Szekeres D.: Ágyazati kőanyagok. A kutatás eredmé­nyeinek hasznosítása (3. rész). Sínek Világa, 2011/2, 2–5. o.
  • [4] Dr. Gálos M., dr. Szabó J., Szekeres D.: Zúzottkő ágyazat viselkedésének meg­ítélése szemszerkezeti tulajdonságai alapján. Sínek Világa, 2016/4, 15–20. o.
  • [5] Cundall, P.A. and Strack, O.D.L.: A disc­rete numerical model for granular assemblies. Géotechnique (1979) Vol. 29, No. 1, pp. 47–65.
  • [6] Bagi Katalin: A diszkrét elemek módszere. BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék, 2007.
  • [7] Šmilauer, V. et al.: Yade Documen­ta­tion 2nd ed. The Yade Project. DOI 10.5281/zenodo.34073 (http://yade-dem.org/doc/), 2015.
  • [8] Eliáš, J.: Simulation of railway ballast using crushable polyhedral particles. Powder Technology, (2014) Vol. 264, pp. 458–465.
  • [9] Asahina, D. and J.E. Bolander: Voronoi-based discretizations for fracture analysis of particulate materials. Powder Technology (2011) Vol. 213, pp. 92–99.
  • [10] Dr. Gálos M., Orosz Á., dr. Rádics J. P., dr. Tamás K.: Diszkrét elemes számítógépes módszer a vasúti zúzottkő ágyazat viselkedésének modellezésére. Sínek Világa, 2017/5, 22–28. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©