A cikk szerzője:

Csépke Róbert műszaki főmunkatárs
BKV Zrt.

Vasúti sín-kerék kap­cso­lat elemzése a kis sugarú ívekben (2. rész) – Javaslat futástechnikai előírások bevezetésére

Ahogyan az első részben [1] bemutattam, nemzetközi és országos közforgalmi vasúti pályákra érvényben van a TSI (ÁME), mely a futástechnikai paramétereket szabályozza. Azonban – a többi között – a közúti vasutakra nem érvényes ez a szabályozás. Elemzésem során javaslatot teszek egy sín-kerék érintkezés mechanikai megfelelőségen alapuló (futástechnikai) előírásrendszer bevezetésére. Ez azért is indokolt, mert az Európában is mértékadó, több európai üzemeltető által is átvett, német városi vasutakra vonatkozó szabályozás (BOStrab, [2]) is csupán a kerék és a sínvályú geometriai méreteit, valamint ezek határér­tékeit írja elő.


Szoftveres szimuláció

A MÁV KFV Kft. által kifejlesztett szoftver (a neve „Kúposság”) áll rendelkezésre az analízisek lefolytatásához.
A korábban vázolt keréktípusok, valamint nagyvasúti kerekek (8 db), különböző sínprofilok (19 db), síndőlések (5 db) és nyomtávadatok (8 db) ~6000 db variációjának futtatásával lehet közel teljes a vizsgálati program. A geometriai és egyéb korlátok miatt ez a szám ~3000 lesz.
Ennek folyamatáról, részeredményeiről már beszámoltam, a többi között a nemzetközi BOGIE ’16 konferencián [6]. Ebben a témában például Ivan Shevtsov is tett közzé hasonló elemzéseket [7].
Röviden összefoglalva: a működés minden szempontból elégtelen (tanγe, egyenértékű kúposság, érintkezési felületek, futókörök sugarainak különbsége [RRD: Rolling Radii Difference]), különösen a kis sugarú ívekben haladáskor.

4. ábra. A Budapesten (is) „járatos” sínprofilok
A szimulációk során levont következtetések

Mint szakmai (vasúti járműgépészeti és építőmérnöki) evidencia, jól ismert, hogy egyenesben alacsony egyenértékű kúposság a kedvező, míg az ívekben, különösen a kisebb sugarú ívekben haladáskor csak az adott ívsugárra jellemző mértékű, elegendően nagy futókörsugár-különbség lenne a kedvező. Ez viszont sok esetben csak egy igen magas egyenértékű kúpossági értékkel érhető el. Ezek egymásnak ellentmondó követelmények, feloldásuk az egyik megfogalmazódó cél.
A kis sugarú ívekben a járhatóság (és az RRD) szempontjából a nyomtáv­bővítés hasznos (a külső kerék a nyomkarima melletti legnagyobb futókörön, a belső sínszálnál a belső kerék elvileg a siklásbiztonság szempontjából még megengedhető legkisebb futókörén futhat), de a nagyobb nyomtávolság esetén például a merev csapágyvezetésű forgóvázak is jobban keresztbefordulnak, nő a kerék és a sín közötti nekifutási szög. Ekkor a hátsó tengelyen kialakuló futókörsugár-különbség akár negatív is lehet (lásd pl. 5. ábra) [8].

5. ábra. Vasúti forgóvázak „keresztbefordulása” 6. ábra. A Siemens kerékprofilon kialakuló elméletileg legnagyobb RRD bemutatása a külső kerék nyomkarimán történő futása esetében

Ez is egymásnak ellentmondó feltételrendszer, tehát egy másik elérendő cél a nyomtávbővítés különben kedvező hatásának biztosítása, az ellenhatásokat kizáró megoldások megtalásával együtt.
Ahogy azt már korábban [1] bemutattam, R <~80-100 m alatt a legtöbb esetben nem lehetséges a szükséges futó­körsugár-különbség elérése.
A legnagyobb futókörsugár-különbség (∆r) ≈ 24 mm (a magyarországi közúti vasúti járműveken) úgy lenne elérhető, ha a külső kerék a nyomkarimán futna. Hasonló a megoldás a felfutós (lapos vályús) keresztezésű közúti vasúti kitérők esetében, így attól jelentősen eltérő kialakítások nem szükségesek. A működés bemutatására a tárgyalt szoftverrel végzett egyszerű kerék-oldalkitérési vizsgálat is alkalmas (6. ábra).
Az elemző munka, az elvégzett szoftveres analízisek még azt is megmutatják, hogy a közúti vasutak kis sugarú íveiben a legelőnyösebb a nyomtávbővítés alkalmazása, de ez csakis a nekifutási szög csökkentését szolgáló (a jármű keresztbefordulását megakadályozó) beavatkozásokkal együtt engedhető meg. A nekifutási szög csökkentése a Vignol-sínes vágányoknál külső vezetősín alkalmazásával, vályús sínnel épített vágányokban az eltérő vályúszélességű (kívül keskenyebb) sínek beépítésével érhető el (7. ábra). A belső sín melletti vezetősín káros, mivel a szűk vályúméret akadályozza a maximális oldalkitérés létrejöttét, így a szükséges és elégséges RRD funkció kialakulását.

7. ábra. Aszimmetrikus vályúszélességű sínek ívben
Ahogyan azt például Jochen Brandau [9] disszertációjában kifejtette, az aszimmetrikus sínfej-geometria kedvező az ívben haladáskor, melyet a nagyvasúti gyakorlatban nagymértékű, aszimmetrikus sínprofil-átköszörüléssel hoznak létre.
Az aszimmetria pályában történő kiala­kítása gazdaságossági szempontból jár­hatóbb útnak látszik. Például sínleerősí­té­sek­ben aszimmetrikus síndőlést adó köz­betétek beépítésével a keresztaljak ki­lakítása is megegyezhet a folyópályában, egyenesben lefektetettekével. (Az új építésű pálya ilyen kialakítása, majd a távlatban bekövetkező síncsere esetén már a rendszer adottsága az aszimmetria, nem kell újra költséges, átprofilozó sínköszörülést végezni, így a pályában az építés és a karbantartási síncsere során is 10-20 Eur/m többletköltség takarítható meg.) Az aszimmetria segítségével a külső oldali függőleges (1 : ∞), valamint a belső oldali 1 : 20-as síndőléssel a legkedvezőbb futókörsugár-különbség (∆r, RRD) kialakulhat! (Budapesten létesültek ilyen kialakítással közúti vasúti tesztszakaszok, és kedvezőek a tapasztalatok.)
A legkisebb ívtartományban, R = ~40 m alatt, lapos vályú alkalmazása szükséges, hogy a külső nyomkarimán történő futást biztosítsa. Ekkor keletkezik a legnagyobb futókörsugár-különbség, ami a legkedvezőbb paramétereket adja. (Ilyen aszimmetrikus vályúmélységű tesztkitérő [R = 25 m] már üzemel a BKV Zrt. vonalán, és előkészítés alatt van Budapesten kis sugarú ívek [R = 21 m] kialakítása is.)
A vasúti járművekkel foglalkozó szakemberek már régóta kutatják a hullámos sínkopási folyamatokat, melyeket dinamikus hatások generálnak. Az adhézió csakis a keréknek a sínhez képest igen kicsiny, ún. mikrocsúszási tartományba eső útkülönbségének kialakulása során jöhet létre [10]. A sín magassági és oldalkopása, valamint a járműkerék kopása a vasúti közlekedés természetes velejárója. Ennek a folyamatnak a befolyásoló tényezőit azonban összehangolhatjuk, optimalizálhat­juk. Ehhez elemeznünk kell az egyes vasútüzemek ez irányú sajátosságait.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Csépke, R.: Vasúti sín-kerék kapcsolat elemzése a kis sugarú ívekben. Sínek Világa, 2016/2, 24–28. o.
 • [2] BOStrab, Technische Regeln für die Spurführung von Schienenbahnen nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Strassenbahnen (TR Sp), Ausgabe Mai 2006..
 • [3] MSZ EN 15302: Railway applications. Method for determining the equivalent conicity.
 • [4] Stichel, S.: Principles of wheel-rail interaction. WRI Principles course, KTH Royal Institute of Technology. May 7, 2013, 18–28. o.
 • [5] MSZ EN 14363: Railway applications. – Testing for the acceptance of runningcharacteristics of railway vehicles – Test¬ing of running behaviourand stationary tests.
 • [6] Csépke, R.: Sín/kerék kapcsolat a kis sugarú ívekben. A X. Nemzetközi Vasúti Forgóváz és Futómű Konferencia elő¬adásai, (BOGIE ’16), (szerk. Prof. Zobory István), BME, Vasúti Jármű, Repülőgép és Hajózási Tanszék, Budapest, 2016. szeptember 12–15.
 • [7] Shevtsov, I. Y. (2008): Wheel/Rail Interface Optimisation, PhD Dissertation, Delft University of Technology, The Netherlands.
 • [8] Fendrich. L., Fengler. W.: Handbuch Eisenbahninfrastruktur. 2. Auflage, Sprin¬ger Vieweg, 2013. Teil 1.: Dr. Riessberger, K.: Das Zusammenwirken von Rad und Schiene
 • [9] Brandau, J. (1999): Einsatz unsymmetrischer Schienenkopfprofile im Nahverkehr, Doktor-Ingenieur Dissertation, Fachbereich Maschinenbau der Universität Hannover, Deutschland
 • [10] NYTRAM: TCRP RPT 57-Track Design Handbook for Light Ral Transit (Part C) Chapter 4, 7–10. o.
 • [11] Kaplan, A., Hasselman, T. and Short, S.: Independently Rotating Wheels for High Speed Trains, SAE Technical Paper 700841, 1970-10-05, doi: 10.4271/700841.
 • [12] Meyer, A.: Wheelsets or independently rotating wheels – from theory to practice, https://www.mobility.siemens.com, published by Siemens AG, 2016., Article No. MOUT-T10029-00-7600.
 • [13 Zobory, I., Gáti, B., Kádár, L., Hadházi, D. (2012): Járművek és mobil gépek I. Egyetemi tananyag. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közle¬kedésmérnöki és Járműmérnöki Kar.
 • [14] Zobory, I.: Prediction of Wheel/Rail Profile Wear: Vehicle System Dynamics, Vol. 28, (1997), 221–259. o., Swets and Zeitlinger.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©