A cikk szerzője:

Juhász Erika PhD-hallgató, okl. infrastruktúra-építőmérnök
SZE ÉÉKK

Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens
SZE

Vasúti zúzottkő ágyazati kőanyagok laboratóriumi fárasztásos aprózódásvizsgálatai

Ez az írás a Sínek Világa 2015/3. számában megjelent, A vasúti zúzottkövek aprózódásvizsgálata egyedi laboratóriumi módszerrel című cikk eredményeinek kiegészítéseit foglalja össze. A világ vasútjainak jelentős része vasúti zúzottkő ágyazati anyaggal épült, ami a felépítmény jelentős tömegét teszi ki. A jelenlegi gyakorlatban természetesnek vesszük, hogy a megfelelő minőségű kőanyag rendelkezésünkre áll. Azonban a közelmúltban a szabályozásokban bekövetkezett változások, szigorítások következtében mindössze néhányra csökkent azoknak a magyarországi kőanyagnyerő helyeknek a száma, melyek a hazai pályakorszerűsítési munkákhoz ágyazati kőanyagot szolgáltatnak.

A laboratóriumi vizsgálatról

A kutatás-fejlesztési munka során egy egyedi fárasztásos vizsgálatot dolgoztunk ki és alkalmaztunk. A vizsgálatról 2014-ben a Colas Északkő Kft. finanszírozásában elkészült egy K+F jelentés, valamint ezt követően több publikáció is [5], [6].
A vasúti zúzottkő ágyazati kőanyagok valóságoshoz közelebb álló igénybevételeinek megfelelően az új laboratóriumi aprózódási vizsgálatban az alábbi tulajdonságú kőanyagokat használtuk fel:

 • két halmaz, különböző bányából származó andezit anyagú zúzottkő minta (MSZ EN 13450:2003 szerinti A típusú, 31,5/50 mm, a mintákat a Colas Északkő Kft.-től kaptuk);
 • Los Angeles aprózódás és Micro-Deval kopás mérése a mintákon (a Colas Északkő Kft. végezte):
 •    o 1. minta: LARB = 19%, MDERB = 17%
 •    o 2. minta: LARB = 16%, MDERB = 4%
 • a kőanyaghalmazokon szemeloszlás vizsgálata a laboratóriumi fárasztás előtt;
 • 5 millió ciklusú fárasztás több „részletben” (azaz 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 3,0 és 5,0 millió ciklusig új kőanyag vizsgá­lata), kizárólag a 22,4 mm-nél nagyobb szemcsehalmazon (a fárasztás előtti szemeloszlás-vizsgálatnál leválasztottuk a d < 22,4 mm-es szemcsehalmazt);
 • a kőanyaghalmazokon szemeloszlás vizsgálata a laboratóriumi fárasztások után.

Az egyedi laboratóriumi mérés pulzátoros vizsgálatot jelent, melyhez egy 10 szintes nyíróláda alsó 6 keretét használtuk. A kereteket csavarral erősítettük egymáshoz, hogy megelőzzük a vízszintes relatív elmozdulásokat. A nyíróládához tartozó görgőket nem szereltük fel a láda alsó részéhez.
A nyíróládában felépített rétegszerkezet az alábbi (alulról felfelé haladva), melyet az 1. ábrán szemléltetünk:

1. ábra. A vizsgálat szerkezeti felépítése

 • 20 cm vastagságban a teljes 1,0 × 1,0 m felületen elterített Austrotherm Thermopan XPS hőszigetelő lapok;
 • 1 rtg. Naue Secutex 151 GRK geotextília a teljes 1,0 × 1,0 m felületen elterítve;
 • 10 cm homok (E2, XPS + 10 cm homok = 20,42 MPa);
 • 1 rtg. Viacon GEO PP TC 1200 típusú hőkezelt nem szőtt, nagy nyomóképességű geotextília a teljes 1,0 × 1,0 m felületen elterítve + az oldalfalakon is;
 • 30 cm vastag zúzottkő (felület: 46 × 46 cm);
 • 46 × 42 cm-es acél terhelőlemez + D = 300 mm-es acél körtárcsa.

A zúzottkő mintákat a láda közepén, vasúti fa keresztaljakkal történő kirekesztéssel kialakított, 46 × 46 cm-es alapterületű, 30 cm mély „dobozba” helyeztük el. A falhatás csökkentése és esetleges kizárása érdekében a doboz belső négy oldalfalát (ahol a zúzottkő szemcsék a faaljakkal érintkeznének) 1 rtg. 1200 g/m2-es geotextíliával burkoltuk. A zúzottkő mintákra 460 × 420 mm felületű, vastag acél terhelőlemezt tettünk a terhelés egyenletesebb elosztása érdekében. Az összeállítást a terhelő lemez nélkül a 2–7. ábrák szemléltetik.

2. ábra. A 20 cm XPS réteg elhelyezése3. ábra. A 10 cm-es homokréteg elhelyezése

4. ábra. A faaljak elhelyezése körben5. ábra. A geotextília fektetése az egyik irányba

A laboratóriumi vizsgálatot a pulzátor segítségével hajtottuk végre, előre megadott ciklusszámban. A vizsgálat elvégzése után lemértük a minták szemeloszlását, ezeken kívül az alábbi számított értékeket kalkuláltuk, amelyek jelentését az [1] irodalomban ismertettük:

 • FV (%),
 • BBI,
 • d < 22,4 mm (tömegszázalék),
 • d < 0,5 mm (tömegszázalék),
 • d < 0,063 mm (tömegszázalék),
 • d60/d10,
 • M paraméter, M arány [7],
 • λ paraméter, λ arány [7].

Az értékek segítségével a prognosztizálható ágyazatrostálási ciklusidőket is meghatároztuk.

6. ábra. A geotextília fektetése a másik irányba7. ábra. A zúzottkő minta elhelyezése

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Fischer Sz.: A vasúti zúzottkövek aprózódásvizsgálata egyedi laboratóriumi módszerrel. Sínek Világa, 2015/3, 12–19. o.
 • [2] MSZ EN 1097-1. Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A kopásállóság vizsgálata (mikro-Deval), 2012.
 • [3] MSZ EN 1097-2. Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása, 2010.
 • [4] MSZ EN 13450:2003. Kőanyag­hal­mazok vasúti ágyazathoz, 2003.
 • [5] Juhász E., Fischer Sz.: Investigation of railway ballast materials’ particle degradation with special laboratory test method, 14th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium, Fülöp Attila and Iványi Péter (szerk.), Pécs, 2018.10.29–2018.10.30., ISBN: 978-963-429-284-5, 2018 (megjelenés alatt).
 • [6] Fischer, Sz.: Breakage Test of Railway Ballast Materials with New Laboratory Method. Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol. 61, No. 4, 2017, 794–802. o.
 • [7] Gálos M., Kárpáti L., Szekeres D.: Ágyazati kőanyagok. A kutatás eredményei (2. rész). Sínek Világa, 2011/1, 6–13. o.
 • [8] Lichtberger, B.: Track compendium. Eurailpress Tetzlaff-Hestra GmbH & Co. KG, Hamburg, 2005, 634 o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©