A cikk szerzője:

Juhász Erika PhD-hallgató, okl. infrastruktúra-építőmérnök
SZE ÉÉKK

Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens
SZE

Vasúti zúzottkő ágyazati kőanyagok laboratóriumi fárasztásos aprózódásvizsgálatai

Ez az írás a Sínek Világa 2015/3. számában megjelent, A vasúti zúzottkövek aprózódásvizsgálata egyedi laboratóriumi módszerrel című cikk eredményeinek kiegészítéseit foglalja össze. A világ vasútjainak jelentős része vasúti zúzottkő ágyazati anyaggal épült, ami a felépítmény jelentős tömegét teszi ki. A jelenlegi gyakorlatban természetesnek vesszük, hogy a megfelelő minőségű kőanyag rendelkezésünkre áll. Azonban a közelmúltban a szabályozásokban bekövetkezett változások, szigorítások következtében mindössze néhányra csökkent azoknak a magyarországi kőanyagnyerő helyeknek a száma, melyek a hazai pályakorszerűsítési munkákhoz ágyazati kőanyagot szolgáltatnak.

A legújabb mérések eredményei, összefoglalás

A két különböző bányából származó an­dezit kőanyag mintát a laboratóriumi vizsgálattal 5-5 millió ciklusig fárasztottuk. Az előző bekezdésben számított értékeket és a fárasztási ciklusszámot diagramokban ábrázoltuk. Három paraméter esetében lehetett korrelációt megállapítani az adathalmazokon belül.
A diagramokat a 8–12. ábrákon mutatjuk be.

8. ábra. Az 1. és 2. zúzottkő minták aprózódási eredményei – FV (%)9. ábra. Az 1. és 2. zúzottkő minták aprózódási eredményei – BBI10. ábra. Az 1. és 2. zúzottkő minták aprózódási eredményei – d < 22,4 mm (%)

A 8–12. ábrák alapján az alábbi meg­állapítások tehetők az 5 milliós maximális fárasztási ciklus figyelembevételével:
– mindkét vizsgált andezit anyagú zúzottkő minta fárasztása alapján a 8 számított paraméterből 4 esetén adódott szignifikáns – hatvány- és lineáris függvénnyel közelített – korreláció a fárasztási ciklusszám mint független változó szerint, ezek rendre:
   o FV, azaz a Dél-afrikai Vasúttársaság által – az ágyazatrostálás szükségességének előrejelzésére – javasolt paraméter [8], ez az érték hatványfüggvénnyel közelíthető a növekvő ciklusszámok esetén. 5 milliós fárasztási ciklusnál kb. 5 és 6,5%-os FV értékek adódtak a vizsgált zúzottkő anyagainkon. Érdekes tény, hogy a kőzetfizikailag jobb minőségű (a Los Angeles aprózódási és Micro-Deval kopási paraméterek alapján minősítve) 2. minta aprózódása gyorsabb volt, amit a 8. ábra hatvány regressziós függvénye bizonyít. Szakirodalom alapján az ágyazatrostálást az FV = 80% értéknél szükséges elvégezni [8]. Amennyiben a kapott hatvány regressziós függvényekkel kalkulálunk, és meghatározzuk az FV = 80%-hoz tartozó ciklusszámot, az 1. minta esetében 2,1 × 1016, míg a 2. minta esetében 2,24 × 1011 ciklus adódik. Látható, hogy ezek irreálisan magas értékek (összehasonlítva pl. a Kelenföld–Hegyeshalom oh. 1. számú MÁV fővonal terhelésével (évi kb. 15 millió elegytonna, azaz nagyjából 667 000 tengelyáthaladással), és az Európában elvárt, a TMK-ban is rögzített 12–15 éves, ágyazattisztításra vonatkozó munkáltatási és élettartam ciklusidővel, ez 8–10 millió ciklushoz (tengelyáthaladáshoz) tartozik [8]. Ilyen módon az ebből kapott ágyazatrostálási ciklusidőket nem lehet használni.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Fischer Sz.: A vasúti zúzottkövek aprózódásvizsgálata egyedi laboratóriumi módszerrel. Sínek Világa, 2015/3, 12–19. o.
  • [2] MSZ EN 1097-1. Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A kopásállóság vizsgálata (mikro-Deval), 2012.
  • [3] MSZ EN 1097-2. Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása, 2010.
  • [4] MSZ EN 13450:2003. Kőanyag­hal­mazok vasúti ágyazathoz, 2003.
  • [5] Juhász E., Fischer Sz.: Investigation of railway ballast materials’ particle degradation with special laboratory test method, 14th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium, Fülöp Attila and Iványi Péter (szerk.), Pécs, 2018.10.29–2018.10.30., ISBN: 978-963-429-284-5, 2018 (megjelenés alatt).
  • [6] Fischer, Sz.: Breakage Test of Railway Ballast Materials with New Laboratory Method. Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol. 61, No. 4, 2017, 794–802. o.
  • [7] Gálos M., Kárpáti L., Szekeres D.: Ágyazati kőanyagok. A kutatás eredményei (2. rész). Sínek Világa, 2011/1, 6–13. o.
  • [8] Lichtberger, B.: Track compendium. Eurailpress Tetzlaff-Hestra GmbH & Co. KG, Hamburg, 2005, 634 o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©