A cikk szerzője:

Matéz György területi pályalétesítményi szakértő
MÁV Zrt.

A 100. számú vasútvonal átépítése a Püspök­ladány–Debrecen-szakaszon

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen régiójában zajlik az ország egyik legnagyobb vasútépítési projektje, a 100. számú vasútvonal korszerűsítése Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.) és Ebes (kiz.)–Debrecen (kiz.) szakaszain. A cikk az üzemeltető szemszögéből mutatja be a beruházás műszaki tartalmát és remélt jelentőségét.


Az állomások kialakítása során figyelembe veendő szempont az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség biztosítása. Ennek érdekében sk+55 magasságú oldalperonok (6. ábra) és középperonok épülnek, jellemzően 6,0–9,20 m szélességben és 300-350 m hosszúságban – az adott állomás geometriai adottságaitól függően.
A személyszállító vonatok fogadására és indítására alkalmas vágányokhoz külön szintű eljutást biztosító peronaluljáróknál az akadálymentesítést szolgáló liftek szerelése még folyamatban van (7. ábra).

6. ábra. Ebes állomás „A” jelű sk+55 peronja (Fotó: Matéz György)7. ábra. A kabai új utasaluljáró (Fotó: Matéz György)

Az állomásokon mindkét peronra – azok végein – 4-5%-os hosszeséssel felvezető rámpa is épül – Ebesen ez már kész állapotot mutat. A rámpák üzemi használatra vagy a lift üzemképtelensége esetére készülnek, ezért azokat zárható kapukkal alakítják ki (8. ábra).

8. ábra. A peronok rámpái közötti szintbeni átvezetés Ebes állomáson (Fotó: Matéz György)
Kaba állomás további érdekessége a Nádudvarra vezető iparvágány és a 4. számú főút szintbeni keresztezése (9. ábra).
Ennek nyomvonala az átépítés következtében sem változott meg, azonban az útátjáró szerkezete átépült Edilon vályús szerkezettel: A szerkezet alapvető eleme az előre gyártott és nagy teherbírású vasbeton útátjáró lemezek. Ezek alapozása során kiemelt figyelmet kellett fordítani a vasbeton lemez alsó síkján és a tervezett vastagságú talajcsere alsó síkján jelentkező mértékadó talajfeszültségekre. A tervezett lemezek azonos keresztmetszeti geometriával készültek. A két szélső lemez vasúti pályához csatlakozó végén 2-2 m hosszú, trapéz keresztmetszetű magánaljas csatlakozószakasz biztosítja az átmenetet. A lemezek hossza az ívesség okán változó.

Az előre gyártott vasbeton lemezekbe beépített acélvályúkban az UIC 54 rendszerű sínpárt Edilon Corkelast kitöltőanyag rögzíti. A sínszálak alá Edilon alátétlapot és rugalmas alátétszalagot ragasztanak. Tekintettel a lemezek nagy terhelésére, a gördülő kerekek élekre gyakorolt kedvezőtlen hatása elleni védelem érdekében a vályú hosszanti éleire L-szelvényű szögacél élvédelem épült be bekötővasakkal rögzítve. Az altalajra jutó megfelelő tehereloszlás céljából a lemezeket jól tömörített talajcsere támasztja alá [4].
Az állomások területén és az állomás csatlakozó vágánykorrekciós szakaszain az alépítmény földmunkás-technológiával, a felépítmény pedig kézi kisgépes technológiával készült, a kitérők előszerelten érkeztek a gyárból és Kirow daruval épültek be (10. ábra).


Az átépítés során a magasépítmények nagy része (például a felvételi épületek) is felújításra kerültek, azonban jelen írásunkban a vasúti pályával és a kapcsolódó létesítményeivel kapcsolatos információkat adjuk közre.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Szabó István nyugdíjazott területi pályalétesítményi szakértő 2017. december 18-i előadásának anyagából felhasznált fotó.
  • [2] Szabó István és Fülöp Zoltán. A Szajol–Püspökladány-vonalszakasz korszerűsítése 2011 és 2015 között, az üzemeltető szemszögéből. Sínek Világa 2016/3. szám. Internetes forrása: http://www.sinekvilaga.hu/a-szajol-puspokladany-vonalszakasz-korszerusitese-2011-es-2015-kozott-az-uzemelteto?index=4 Letöltés ideje: 2020.05.30
  • [3] http://iho.hu/hir/folytatodik-a-100-as-felujitasa-170828 internetes oldalról felhasznált fénykép. Letöltés ideje: 2020.05.30
  • [4] Kiviteli terv: MÁV 903. sz. Kaba-Nádudvar vv. 2+69.15 hm szelvényben lévő Edilon vb. lemezes útátjáró kiviteli terve Generáltervező: RING Mérnöki Iroda Kft., 2019. február. Tervszám: G-02-N1-20-01-01
  • [5] https://www.innoteka.hu/cikk/a_puspokladany_kiz_ebes_bez_vasutvonal_atepitesi_munkai.1775.html internetes oldalról felhasznált táblázat. Letöltés ideje: 2020.05.30
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©