A cikk szerzője:

Matéz György területi pályalétesítményi szakértő
MÁV Zrt.

A 100. számú vasútvonal átépítése a Püspök­ladány–Debrecen-szakaszon

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen régiójában zajlik az ország egyik legnagyobb vasútépítési projektje, a 100. számú vasútvonal korszerűsítése Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.) és Ebes (kiz.)–Debrecen (kiz.) szakaszain. A cikk az üzemeltető szemszögéből mutatja be a beruházás műszaki tartalmát és remélt jelentőségét.Ebes (kiz.)–Debrecen (kiz.)

Ez a szakasz mindösszesen egy állomásköz felújítását jelenti 7,65 kilométer vágányépítéssel és a felsővezeték-rendszer korszerűsítésével együtt.
A nyíltvonalak műszaki tartalma az alábbi:
A vasúti pálya 60E2 (UIC60) rendszerű sínekkel hézagnélküli kivitelben épült 1:40 síndőléssel. Az aljkiosztás: 60 cm, az aljak típusa LW jelű betonalj. A sínleerősítés alátétlemez nélküli, szorító hatású, rugalmas; Skl-14 típusú. Az ágyazat: 32/50 mm frakciójú zúzott kő, amelynek hatékony ágyazatvastagsága 35 cm. A padkaszélesség 1,10 m; az ágyazatváll jellemzően 40 cm széles az aljvégtől számítva (11. ábra).
Az új felépítményt (SZK1 és SZK2) védő-erősítő réteg támasztja alá a talajviszonyoktól és teherbírási követelményektől függően, ezek rétegvastagsága 40–60 cm között változik. A védőrétegek alatti tükör 5%-os oldalirányú lejtésű. A felépítményből és védőrétegekből lefolyó csapadékvizek a rézsűkön keresztül a kétoldali talpárkokban gyűlnek össze, és innen szikkadnak, párolognak el. A tervezett talpárkok fenékszintjét úgy határozták meg, hogy a bennük tartósan kialakult vízszint az alépítményi korona szintjét 20 cm-nél jobban nem közelítheti meg.

10. ábra. Beépített, új, nagy sugarú kitérő Ebes állomás végponti oldalán (Fotó: Szabó István)11. ábra. Az új bal vágány Kaba–Püspökladány között (Fotó: Szabó István)

A nyíltvonali munkák vezérgépe – csakúgy, mint Szajol–Püspökladány esetében – a PM 1000-es alépítmény-javító géplánc volt; kivétel ez alól Kaba–Hajdúszoboszló-állomásköz, mivel itt a földmunkás-technológiát alkalmazták. Az alépítmény-javítás (12. ábra) után a vágányfektetést SUZ gyorsátépítő vonattal végezték.

12. ábra. Alépítmény-javítás georács beépítésével (Fotó: Szabó István)
A legjelentősebb ideiglenes forgalomba helyezésekről – amelyek a komplett munkák lezárását jelentették – érdemes néhány gondolatot megemlíteni. Ahhoz mérten, hogy az első „kapavágást” 2017 közepén ejtették meg, már abban az évben történtek ideiglenes forgalomba helyezések.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Szabó István nyugdíjazott területi pályalétesítményi szakértő 2017. december 18-i előadásának anyagából felhasznált fotó.
  • [2] Szabó István és Fülöp Zoltán. A Szajol–Püspökladány-vonalszakasz korszerűsítése 2011 és 2015 között, az üzemeltető szemszögéből. Sínek Világa 2016/3. szám. Internetes forrása: http://www.sinekvilaga.hu/a-szajol-puspokladany-vonalszakasz-korszerusitese-2011-es-2015-kozott-az-uzemelteto?index=4 Letöltés ideje: 2020.05.30
  • [3] http://iho.hu/hir/folytatodik-a-100-as-felujitasa-170828 internetes oldalról felhasznált fénykép. Letöltés ideje: 2020.05.30
  • [4] Kiviteli terv: MÁV 903. sz. Kaba-Nádudvar vv. 2+69.15 hm szelvényben lévő Edilon vb. lemezes útátjáró kiviteli terve Generáltervező: RING Mérnöki Iroda Kft., 2019. február. Tervszám: G-02-N1-20-01-01
  • [5] https://www.innoteka.hu/cikk/a_puspokladany_kiz_ebes_bez_vasutvonal_atepitesi_munkai.1775.html internetes oldalról felhasznált táblázat. Letöltés ideje: 2020.05.30
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©