A cikk szerzője:

Matéz György területi pályalétesítményi szakértő
MÁV Zrt.

A 100. számú vasútvonal átépítése a Püspök­ladány–Debrecen-szakaszon

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen régiójában zajlik az ország egyik legnagyobb vasútépítési projektje, a 100. számú vasútvonal korszerűsítése Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.) és Ebes (kiz.)–Debrecen (kiz.) szakaszain. A cikk az üzemeltető szemszögéből mutatja be a beruházás műszaki tartalmát és remélt jelentőségét.

Az eljárások eddigi időpontjait évenkénti bontásban az 1–3. táblázatok mutatják. A 2018. esztendő végére minden állomásköz jobb és bal vágánya át lett adva a forgalom részére.

Az eljárások alkalmával a vasúti pályát, az új felsővezetéket, a vonali biztosítóberendezést, illetve állomási ideiglenes/átalakított biztosítóberendezést egy időben helyezték forgalomba. Az eljárások az üzemeltető képviselőjének vezetésével zajlottak, jellemzően helyszíni bejárások és – nyíltvonalak tekintetében – kémszemlemenetek (vonalbeutazások) történtek a vállalkozó által biztosított vontatójárművel.

13. ábra. Próbamenet Ebes állomásra 40 km/h-val 2018. december 6-án (Fotó: Matéz György)
Kémszemlemenet esetén, az adott állomásköz vizsgált vágányán előbb 40 km/h (13. ábra), vissza irányban 120 km/h sebesség alkalmazásával történtek beutazások – eközben figyelve a menetdinamikai tapasztalatokat. Ezt követően az átadott mérési eredményeket és minősítési dokumentációkat figyelembe véve határozta meg a bizottság vezetője a forgalomba helyezést követően alkalmazható sebesség mértékét.
Az eljárásokon rendszerint a technológia alapján indokolt 80 km/h sebességgel helyezték forgalomba a nyíltvonalakon új létesítményeket 48 óra időtartamra. Ezt követően, az üzemeltető hozzájárulásával, a pályára eredetileg engedélyezett 120 km/h sebességgel folyt tovább a vasútüzem.

14. ábra. A Keleti-főcsatorna-híd munkaközi állapotban (Fotó: Erdei János)
Az állomásközöket illetően nemcsak a vasúti pálya al- és felépítménye épült át, hanem az itt lévő 10 csoport szintbeni keresztezés és minden műtárgy. A szintbeni keresztezés mindegyike gumielemes kialakítású. A műtárgyak tekintetében a Keleti-főcsatorna-híd (14. ábra) mindenképpen kiemelendő; mind volumenét, mind pedig szerkezeti kialakítását illetően. Az ezzel kapcsolatos további ismertetés és a létesítménnyel kapcsolatos üzemeltetési tapasztalatok – a többi műtárggyal egyetemben – külön cikket érdemelnek.

Összefoglalás

A cikk írásakor Ebes (kiz.)–Debrecen (kiz.)-vonalszakaszrész műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént 2019. szeptember 29. dátummal. Az eljárásba tartozott a vasúti pálya al- és felépítménye, az állomásközben lévő egyetlen szintbeni keresztezés és a felsővezetéki hálózat. A vasúti pálya vízelvezetését szolgáló árkok átadása 2020 augusztusában megtörtént, Debrecen állomás irányába kiegészült 394 méter új vasúti pályával együtt.
A Püspökladány (kiz.)–Kaba (kiz.), Kaba (kiz.)–Hajdúszoboszló (kiz.) és Hajdúszoboszló (kiz.)–Ebes (bez.) projektrész műszaki átadás-átvételi eljárásának előkészítése is zajlik ekkor. Folyamatban van a megvalósulási tervek és minősítési dokumentációk elkészítése, valamint a helyszíni közös bejárások a vállalkozó és mérnökszervezet képviselőivel.


Mind időbelisége, műszaki tartalma és minden szakágra kiterjedő volumene okán meglehetősen nehéz – szinte lehetetlen – teljes részletességgel bemutatni a projektet (4. táblázat). Külön ki lehetett volna térni az egyes építési fázisok műszaki tartalmára, az azokban meglévő forgalmi és közlekedtetési viszonyokra, a projekt eddigi „élete” során felmerülő kisebb és esetlegesen nagyobb váratlan nehézségekre, valamint a biztosítóberendezési és felsővezetéki hálózat ismertetésére. Ezekről, remélhetőleg, még születnek írások különböző szakmai folyóiratokban.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234

Irodalomjegyzék

  • [1] Szabó István nyugdíjazott területi pályalétesítményi szakértő 2017. december 18-i előadásának anyagából felhasznált fotó.
  • [2] Szabó István és Fülöp Zoltán. A Szajol–Püspökladány-vonalszakasz korszerűsítése 2011 és 2015 között, az üzemeltető szemszögéből. Sínek Világa 2016/3. szám. Internetes forrása: http://www.sinekvilaga.hu/a-szajol-puspokladany-vonalszakasz-korszerusitese-2011-es-2015-kozott-az-uzemelteto?index=4 Letöltés ideje: 2020.05.30
  • [3] http://iho.hu/hir/folytatodik-a-100-as-felujitasa-170828 internetes oldalról felhasznált fénykép. Letöltés ideje: 2020.05.30
  • [4] Kiviteli terv: MÁV 903. sz. Kaba-Nádudvar vv. 2+69.15 hm szelvényben lévő Edilon vb. lemezes útátjáró kiviteli terve Generáltervező: RING Mérnöki Iroda Kft., 2019. február. Tervszám: G-02-N1-20-01-01
  • [5] https://www.innoteka.hu/cikk/a_puspokladany_kiz_ebes_bez_vasutvonal_atepitesi_munkai.1775.html internetes oldalról felhasznált táblázat. Letöltés ideje: 2020.05.30
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©