A cikk szerzője:

Németh Attila okleveles infrastruktúra-építőmérnök
Széchenyi István Egyetem

Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens
SZE

Harrach Dániel doktorandusz
Széchenyi István Egyetem

A Green Track környezetvédelmi gyűjtőtálcarendszer – A tálcák vizsgálatai

A projekt célja, hogy a Green Track gyűjtőtálcarendszer biztosítsa a különböző vasúti vágánytípusokra a teljes körű felhasználhatóságot. Olyan, rögzítést nem igénylő gyűjtőtálcarendszer kifejlesztése valósult meg, amely rugalmasan alkalmazkodik a különböző vasúttársaságok eltérő aljtávolságaihoz. A közúti alkalmazhatóságot külön vizsgáltuk. Cikkünk a PIAC_13-1-2013-0078 jelű, a Green Track környezetvédelmi gyűjtőtálcarendszer piacorientált továbbfejlesztése a teljes körű vasúti és közúti alkalmazhatóság érdekében című projekt során elvégzett vizsgálatokat mutatja be.


A hajlítóvizsgálathoz a próbatestek az MSZ EN ISO 14125:1999 [5] szerint kerültek kimunkálásra: 70 db hajlítóvizsgálati próbatest, 35 db hosszirányban, 35 db keresztirányban. Méretek: 100 mm (teljes hossz) × 15 mm (szélesség). A vizsgálatot az MSZ EN ISO 14125:1999 [6] előírásai szerint, ’INSTRON’ 5582 típusú, 100 [kN]-os méréshatárú berendezésen végeztük. A vizsgálati sebesség 1 mm/min volt. A mérés és a mérés kiértékelése ’Bluehill 2’ szoftverrel történt. A hajlító vizsgálat során a próbatestet R1 = R2 = 5 mm sugarú görgők között vizsgáltuk. Az alsó két görgő középpontja közötti távolság L = 80 mm.
A nyírásvizsgálathoz a próbatesteket az MSZ EN ISO 14130:1999 [6] szerint munkáltuk ki a következők szerint: 70 db rétegek közötti nyíróvizsgálati próbatest, 35 db hosszirányban, 35 db keresztirányban. Méretek: 50 mm (teljes hossz) × 25 mm (szélesség). A vizsgálatot az MSZ EN ISO 14130:1999 előírásai szerint, ’INSTRON’ 5582 típusú, 100 [kN]-os mé­rés­határú berendezésen végeztük.
A vizsgálati sebesség 1 mm/min volt. A mérés és a mérés kiértékelése ’Bluehill 2’ szoftverrel történt. A hajlítóvizsgálat során a próbatestet R1 = 5 mm, R2 = 2 mm sugarú görgők között vizsgáltuk. Az alsó két görgő középpontja közötti távolság L = 25 mm.
Az elvégzett vizsgálattípusok során kapott anyagtulajdonságok változását a kezelések hatására az 1. ábra szemlélteti. A vizsgálatok kiértékelésénél 100%-nak a kezeletlen mintadarabok Student-eloszlási paraméterrel csökkentett átlagértékét (átlag–2,353 × szórás) vettük figyelembe, és ehhez az értékhez viszonyítottuk a többi mérési eredményt.

1. ábra. Anyagtulajdonságok változása a kezelések hatására

Következtetések:
A vizsgálati anyag tulajdonságait nézve a legnagyobb degradációt a 168 órás + 70 °C-os sós vízben és 72 órás savban való kezelés hatására érte el. Minden vizsgált anyagjellemző értéke jelentősen csökkent ezeknek a kezeléseknek hatására. Ezzel ellentétben, az olajban és lúgban való kezelés csak egyes anyagtulajdonságokra volt hatással. Összehasonlítva a normál melegítés és sós vizes kezelést, ki lehet mutatni, hogy a savas környezet megbontja az anyagszerkezetet.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Németh Attila (2015): A Green Track környezetvédelmi tálcarendszer fejlesz­tése. Sínek Világa, 2015/6. 12–14. o.
  • [2] Shop-Assistant Kft. (2015): A továbbfejlesztett változat. Gyártási technológia leírása. („Green Track” környezetvédelmi gyűjtőtálcarendszer piacorientált továbbfejlesztése a teljes körű vasúti és közúti alkalmazhatóság érdekében. PIAC_13-1-2013-0078). 27. o.
  • [3] MSZ EN ISO 527-4:1999: Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 4. rész: Az izotropikus és az ortotropikus szálerősítésű műanyag kompozitok vizsgálati feltételei.
  • [4] MSZ EN ISO 14130:1999: Szálerősítésű műanyag kompozitok. A látszólagos, rétegek közötti nyírószilárdság meg­határozása „rövid tüske” módszerrel (ISO 14130:1997).
  • [5] MSZ EN ISO 527-1:2012: Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 1. rész: Alapelvek (ISO 527-1:2012).
  • [6] MSZ EN ISO 14125:1999: Szálerősítésű műanyag kompozitok. Hajlítási tulajdonságok meghatározása (ISO 14125:1998).
  • [7] ISO 11359-2:1999: Plastics – Thermo­mechanical analysis (TMA) – Part 2: Determination of coefficient of linear thermal expansion and glass transition temperature.
  • [8] http://www.engineeringtoolbox.com/linear-expansion-coefficients-d_95.html. Letöltés időpontja: 2015. március 8.
  • [9] Hajna Hungary Kft. (2015): A Green Track közúti és vasúti környezetvédelmi tálcák laboratóriumi anyagvizsgálatai. Szakító-, hajlító-, rétegek közötti nyíróvizsgálatok kezeletlen és különböző öregítésű és vegyi kezelésű próbatesteken, átszúródással szembeni ellenállás mérése, lineáris hőtágulási együttható mérése. Laborvizsgálati jelentés, Győr, 132. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©