A cikk szerzője:

Németh Attila okleveles infrastruktúra-építőmérnök
Széchenyi István Egyetem

Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens
SZE

Harrach Dániel doktorandusz
Széchenyi István Egyetem

A Green Track környezetvédelmi gyűjtőtálcarendszer – A tálcák vizsgálatai

A projekt célja, hogy a Green Track gyűjtőtálcarendszer biztosítsa a különböző vasúti vágánytípusokra a teljes körű felhasználhatóságot. Olyan, rögzítést nem igénylő gyűjtőtálcarendszer kifejlesztése valósult meg, amely rugalmasan alkalmazkodik a különböző vasúttársaságok eltérő aljtávolságaihoz. A közúti alkalmazhatóságot külön vizsgáltuk. Cikkünk a PIAC_13-1-2013-0078 jelű, a Green Track környezetvédelmi gyűjtőtálcarendszer piacorientált továbbfejlesztése a teljes körű vasúti és közúti alkalmazhatóság érdekében című projekt során elvégzett vizsgálatokat mutatja be.


 
2.2. Átszúródással szembeni ellenállás mérése

Az átszúródással szembeni ellenállást 200 × 200 mm-es szabad nyílású (támaszközű), kb. 230 × 230 mm-es próbatesteken végeztük el. A vizsgálati elrendezést a 2. ábra szemlélteti. Mind a négy oldalon volt feltámaszkodás, ellenben külön leerősítés (csavar, szegecs stb.) nem. A lemez közepén egy 6,5 mm-es átmérőjű „tűt” nyomtunk át, miközben regisztráltuk a nyomóerőt, valamint a benyomódás értékét. A vizsgálathoz külön szabvány nem tartozik.

2. ábra. Átszúródásvizsgálat elvi elrendezéseA 4 mintájú statisztikai halmazok 95%-os megbízhatósági valószínűségéhez tartozó Student-eloszlási paraméterrel csökkentett átlagértéket (átlag–2,353 × szó­rás) vettük figyelembe, amely során a maximális benyomódási erő értéke FRK = 2,259 kN adódott. A vizsgált 4 minta erő-elmozdulás diagramját a 3. ábra, míg az átszúródáskor kapott vizsgálati eredményeket a 4. ábra mutatja. Megjegyzés: az 1…4 jelölés a 4 db elvégzett mérésekhez tartózó görbéket szemlélteti. Az illesztett közelítő görbe (fekete) nem a teljes adatsorra vonatkozik, felvételéhez csak a szakadó-erő eléréséig terjedő adattartományokat vettük figyelembe, viszont mind a 4 adatsort tartalmazza.

3. ábra. A vizsgált 4 minta erő-elmozdulás diagramja

4. ábra. Átszúródás során kapott vizsgálati eredmények
A vizsgálat tapasztalatai:
A tönkremenetel az anyagban a terhelési középponttól sugárirányban szétterjedő nyírási repedések formájában valósult meg. Az anyag a határteherbírásának kimerüléséig közel rugalmas-rideg viselkedést mutatott. A terhelés hatására „pecsétnyomás”-szerű tönkremenetel következik be. Az anyagszerkezeti változások hatására hirtelen teherbírás-csökkenést lehetett kimutatni. A vizsgálat során az anyag jelentős elmozdulásokat szenvedett, végei a csuklós megtámasztás hatására felemelkedtek a támaszokról. Összehasonlítva az adatokból kapott ~68 N/mm2-es átszúródással szembeni ellenállásértéket, egy átlagos testalkatú (90 kg-os) férfi egy lábon állva 150 cm2 felületen eloszló terheléssel 0,88 N/mm2, míg egy átlagos testalkatú (65 kg-os) nő 1 lábon állva tűsarkúban ~16 N/mm2 felületi terhelést jelent, azaz a vizsgált anyag jelentős biztonsági tartalékkal rendelkezik az átszúródással szemben.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Németh Attila (2015): A Green Track környezetvédelmi tálcarendszer fejlesz­tése. Sínek Világa, 2015/6. 12–14. o.
  • [2] Shop-Assistant Kft. (2015): A továbbfejlesztett változat. Gyártási technológia leírása. („Green Track” környezetvédelmi gyűjtőtálcarendszer piacorientált továbbfejlesztése a teljes körű vasúti és közúti alkalmazhatóság érdekében. PIAC_13-1-2013-0078). 27. o.
  • [3] MSZ EN ISO 527-4:1999: Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 4. rész: Az izotropikus és az ortotropikus szálerősítésű műanyag kompozitok vizsgálati feltételei.
  • [4] MSZ EN ISO 14130:1999: Szálerősítésű műanyag kompozitok. A látszólagos, rétegek közötti nyírószilárdság meg­határozása „rövid tüske” módszerrel (ISO 14130:1997).
  • [5] MSZ EN ISO 527-1:2012: Műanyagok. A húzási tulajdonságok meghatározása. 1. rész: Alapelvek (ISO 527-1:2012).
  • [6] MSZ EN ISO 14125:1999: Szálerősítésű műanyag kompozitok. Hajlítási tulajdonságok meghatározása (ISO 14125:1998).
  • [7] ISO 11359-2:1999: Plastics – Thermo­mechanical analysis (TMA) – Part 2: Determination of coefficient of linear thermal expansion and glass transition temperature.
  • [8] http://www.engineeringtoolbox.com/linear-expansion-coefficients-d_95.html. Letöltés időpontja: 2015. március 8.
  • [9] Hajna Hungary Kft. (2015): A Green Track közúti és vasúti környezetvédelmi tálcák laboratóriumi anyagvizsgálatai. Szakító-, hajlító-, rétegek közötti nyíróvizsgálatok kezeletlen és különböző öregítésű és vegyi kezelésű próbatesteken, átszúródással szembeni ellenállás mérése, lineáris hőtágulási együttható mérése. Laborvizsgálati jelentés, Győr, 132. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©