A cikk szerzője:

Balogh Péter híd- és alépítményi szakértő
MÁV Zrt.

A Mezőzombor–Sátor­alja­újhely–országhatár vasútvonal korszerűsítése

A Mezőzombor–Sátoraljaújhely–országhatár (80c számú) vasútvonal korszerűsítése a vonal villamosításával egyetemben (Magyarország vasúti hálózatában betöltött szerepe, a pálya rohamosan romló állapota és a vészesen csök­kenő szolgáltatási színvonal miatt), a 2000-es évek elejétől fo­lya­matosan napirenden volt, és végül hosszú előkészítés után 2012 nyarán kezdődhetett meg. A több mint hét éve megkezdett korszerűsítés műszaki átadása 2019. június 28-án zárult le. Az utolsó állomásköz pályaépítési munkái is befejeződtek, kiépült a teljes vonal villamos felsőveze­téki, valamint a korszerűsített biztosítóberendezési és távközlési rendszere.


A vonal átépítése előtt az ágyazat igen rossz műszaki állapotban volt, számos helyen szennyezett, sáros volt, illetve szinte az egész vonalon megfigyelhető volt az ágyazat aprózódása és az ágyazathiány (5. ábra).
A leírt műszaki hiányosságok miatt az átépítés előtt az egész vonalon jellemzőek voltak a pályageometriai hibák.

5. ábra. Jelentős ágya­zathiány a Sárospatak–Sátoraljaújhely állomásközben (Fotó: Balogh Péter)

A vonal korszerűsítésének előzményei

A 2012 előtti időszakra a pálya minden alkotóelemének állapota rohamosan romlott, már a rendszeres karbantartási munkákkal sem lehetett a bevezetett nagyszámú sebességkorlátozást felszámolni, hogy az elvárt szolgáltatási színvonalat biztosítani lehessen.
A pálya korszerűsítése mellett a vasútvonal villamosítása is indokolt volt, hiszen mindaddig, amíg az nem valósult meg, a vonal „dízelszigetként” működött. A vegyes vontatási üzem miatt a dízel-villamos vontatás határán kényszerű, úgynevezett trakciótörések jelentkeztek. Ebből a következő hátrányok adódtak:

 • 15-30 perccel hosszabb menetidő;
 • több vontatójármű-igény;
 • nagyobb állomásiszemélyzet-költség;
 • nagyobb állomási infrastruktúra-igénybevétel (kapacitáscsökkenés, állomási kitérők fokozottabb igénybevétele stb.);
 • költségesebb vontatás (magasabb pályahasználati díj);
 • többlet vontatójármű üres futás.

A villamos vontatási üzem bármely vonal esetében gazdaságosabb a dízelüzemhez képest. A villamos vontatás költséghatékonysága a hazai árviszonyok mellett jelenleg mintegy ötször nagyobb, mint a dízelvontatásé. A Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal villamosítására vonatkozó, 2006-ban elvégzett elemzés szerint a beruházás becsült megtérülési ideje 8 év [5], ami infrastrukturális beruházásnál rendkívül jó érték.
Az átépítés előtt a menetidő Sátoralja­új­hely és Budapest között több mint négy óra volt. Ez a villamosításnak és a 100 km/h-ra emelt sebességnek, valamint a jó pályaállapotnak köszönhetően (a menetrendi struktúra átalakítása után) akár három órára is csökkenthető.
Az elérhető menetidő-megtakarítás rendkívül fontos a szolgáltatási színvonal emelése szempontjából. Versenyképessé teszi a vasúti közlekedést a térségből Buda­pestre ingázók, illetve a térség látvá­nyosságai (Sárospataki vár, Sátoralja­új­helyi kalandpark, virágzó borkultúra) okán érkező turisták számára a közúti közlekedéssel szemben.
A térségi összefogásnak és a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc előkészítő munkájának eredményeként megtörtént a fejlesztés első lépése; a MÁV­TI Kft. 2009-re elkészítette a vonal korszerűsítésére vonatkozó engedélyezési terveket.
A MÁV Zrt. Vezérigazgatóságának döntésére, a MÁVTI Kft. tervei alapján, 2012-ben megkezdődött a vonal első állomásközének átépítése. A kivitelezés 5 ütemben valósult meg (6. ábra):
1. ütem: Mezőzombor–Bodrogkeresztúr, 2012
2. ütem: Bodrogkeresztúr–Erdőbénye mh., 2014
3. ütem: Erdőbénye mh.–Olaszliszka-Tolcsva, 2015
4. ütem: Olaszliszka-Tolcsva–Sárospatak, 2016
5. ütem: Sárospatak–Sátoraljaújhely állomásköz átépítése, a vonal állomásainak részleges átépítése, a vonal villamosítása, biztosítóberendezési és távközlési fejlesztések, 2017–19.

6. ábra. A vonal átépítésének ütemei [6]
Az első négy ütemet a MÁV FKG Kft. végezte el. A forrást a MÁV Zrt. biztosította az úgynevezett outsourcing felújítási keretből erre a munkára elkülönített összegekből.
Az ötödik ütem két szakaszban valósult meg. Sárospatak állomástól a 397+00 szelvényig a nyílt vonal átépítését itt is a MÁV FKG Kft. végezte, azonban a 397+00–443+00 szelvények közötti nyíltvonali szakasz és az állomási vágányok átépítésére, valamint a villamosításra és biztosítóberendezési fejlesztésekre vonatkozóan a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési pályázatot írt ki. A pályázat nyertes ajánlattevője az M-S Konzorcium lett, mellyel a NIF Zrt. 2017. június 2-án szerződést kötött. A Konzorcium vezetője a Vasútépítők Kft., konzorciumi tagja a Vasútvill Kft. volt. A Konzorcium a tervezési feladatok elvégzésével a Speciálterv Kft.-t bízta meg.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234567Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Dikházi Tibor: A Szerencs–Sátoralja­újhely vasútvonal. In: Vasúti hidak a Miskolci Igazgatóság területén. Felelős kiadó: Vasúti Hidak Alapítvány, Miskolc, 2015.
 • [2] Bánkuti Gyula: Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal pályafelújítása. Előadás. Sárospatak, 2018. május 17.
 • [3] Talajmechanikai jelentés: 80. sz. Mezőzombor–Sátoraljaújhely 324+00–330+00 és 342+00–348+00 sz. közötti pályaszakasz. Belső anyag. MÁV Zrt.
 • [4] Bánkuti Gyula, Dobos Attila, Karácsony Tamás: Árvíz és esőzés a Miskolci Területi Központ vonalhálózatán. Sínek Világa, 2010/4.
 • [5] Csoma András: Mezőzombor–Sátor­aljaújhely vasútvonal villamosítása. Előadás. Sátoraljaújhely, 2006. december 6.
 • [6] Balogh Péter: Mezőzombor–Sátoraljaújhely–oh. vasútvonal korszerűsítése. Vasúti hidász szakmai nap, előadás. Budapest, 2017. november 14.
 • [7] Kiviteli terv: Sárospatak (kiz.)–Sátoraljaújhely (kiz.) vonalszakasz felújítása 381+19,44 hm tervezett szelvényben (381+05 hm nyilvántartási szelvény) lévő 3,0 m ny. boltozott híd rehabilitációja, tervszám: 526/2018/3.2, tervező: MÁV Zrt. Beruházás lebonyolító igazgatóság, Műszaki tervezési főosztály, 2018.04.27.
 • [8] Vörös József: 90 éves vasúti vasbeton híd bontása a Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasúti vonalszakaszon. Sínek Világa, 2018/3.
 • [9] Kiviteli terv: Olaszliszka-Tolcsva–­Sárospatak vonal felújítása, tervszám: 265/2014/1, tervező: MÁV Zrt. Fejlesztési és beruházási főigazgatóság, Műszaki tervezés, 2015.08.15.
 • [10] Kiviteli terv: Sárospatak–Sátoraljaújhely (397+00–443+00), generáltervszám: 4500011611, generáltervező: Speciálterv Kft., 2018. augusztus.
 • [11] Kallus Tihamér: Mezőzombor–Sátor­aljaújhely vasútvonal korszerűsítése. Forgalom, 2018/4.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©