A cikk szerzője:

Stangl Imre László műszaki igazgatóhelyettes
MÁV Zrt.

Fenyvesi Béla osztályvezető
MÁV Zrt.

A területi igazgatóságok bemutatása (1. rész) – Szombathely

Most induló sorozatunkban a MÁV Zrt. területi igazgatóságait mutatjuk be. Reméljük, hogy az igazgatóságok tevékenységét jellemző statisztikai adatai mellett a történelmi visszapillantás, az egyes területen felmerülő gondok és eredmények, az elkövetkező időszak tervei érdekes és tanulságos ismeretekkel szolgálnak olvasóinknak. Az elsőként bemutatkozó Szombathelyi Pályavasúti Területi Igazgatóság – bár a legkisebb a működési területe – az országos vasúthálózat fontos vonalait működteti. Egyedüli kapcsolatot biztosít Szlovénia irányába. Vonalai több dunántúli nagyvárost kötnek össze, és kiemelt turisztikai jelentőségű a Balaton északi partján futó vonaluk.

Az igazgatóság működése, területe és vonalhálózata

Az igazgatóság a Dunántúl középső részén fekvő vasútvonal üzemeltetője. Vezetője Lukács György pályavasúti területi igazgató, aki az igazgatóságon működő szakmai osztályok (1. táblázat) munkáját irányítja.
Térségünket súlyosan érinti a szakemberhiány. Szinte minden szakterületen és szakmában létszámhiány van. Különösen nagy kihívást jelent a közeljövőben nyugdíjba vonuló kollégák (egyéb vasúti járművezetők, műszaki és forgalmi területek szakembereinek, mérnökeinek és középvezetőinek) pótlása. Átmeneti megoldásokkal a létszámtervünket ugyan tartani tudjuk, de szerkezetében gondot okoz az adott helyre leginkább megfelelő szakképzett munkaerő hiánya.

1. ábra. A Szombathelyi Területi Igazgatóság vonalhálózata

 

 


A Szombathelyi Területi Igazgatóság vo­nalhálózata és szervezeti egységeinek el­he­lyezkedése az 1. ábrán, főbb mutatói a 2. táblázatban találhatók.
Legfontosabb vonalai az RFC 6 korridor részeként működő 20., 25. sz. Székesfehérvár–Boba–Hodoš–oh. vasútvonalak, illetve annak alternatív útvonala a 10. sz. Győr–Celldömölk–Boba vasútvonal. Ezeken bonyolódik a forgalmunk 40%-a. Igazgatóságunk kiemelten kezeli az Észak-Balaton-parti 26–29. sz. Szabadbattyán–Tapolca–Balatonszentgyörgy vonalakat, amelyek az idegenforgalmi szezonban különös jelentőséggel bírnak. Büszkék vagyunk a műemlékvédelmet kapott és Magyarország egyik különlegesen szép, ha nem a legszebb vasútvonalára, a Győr–Veszprém vonalra.

Az infrastruktúra kora és állapota vegyes. Szinte teljes egészében (leszámítva a Boba–Celldömölk közötti 9 km hosszú 2 vágányú szakaszt) egyvágányú vasútvonalaink vannak. Pályahálózatunk legújabb eleme a 25. sz. Bajánsenye–Zalaegerszeg–Ukk–Boba vasútvonal (őrségi vasút), melynek tervezési sebessége 120 km/h, azonban a biztosítóberendezés teljes kiépítése még nem fejeződött be.
Évek óta várat magára a 20. sz. Székesfehérvár–Boba vasútvonal fejlesztése. A vonal utolsó felújítására az 1980-as évek elején került sor. Különösen sok munkát ad a bakonyi hegyvidéki szakasza, ahol több súlyos alépítményi hibás szakasszal küzdünk. A vonalra engedélyezett 80–100 km/h sebesség mellett több szakasz a  geometria és a pályaállapotok miatt csak 40–60 km/h-val járható. Ugyancsak nagy teherforgalmat bonyolított le a 10. sz. Győr–Celldömölk vasútvonal, amelyre az 1960-as évek eleje óta nem jutott nagyobb felújítási forrás. Az 1990-es években elindított korszerűsítési munka 15 km után megtorpant, azóta sem történt érdemi fejlesztés. Így a vonal folyamatos romlása miatt a 100 km/h sebességet 80 km/h-ra, helyenként 60 km/h-ra kellett mérsékelni. A 2010. évi árvíz során jelentősen megnövekedett a forgalom, és a 225 kN tengelyterhelésű vonatok oly mértékben igénybe vették a vonalat, hogy a további romlás megelőzésére külön programot kellett készítenünk. Nagy reményekkel figyeljük a 26–29 sz. Szabadbattyán–Tapolca–Balatonszentgyörgy vasútvonalon tervezett fejlesztést, amely elsősorban a villamosításra, az utaskiszolgálás javítására és a KöFI kialakítására irányul, de kisebb pályaállapot-javítás is szerepel a tervben.
Sajnos több vasútvonalunkon szünetel a személyszállítás, így a Kisbér–Pápa, a Za­la­bér-Batyk–Zalaszentgrót, valamint a Hajmáskér–Lepsény vonalakon.
A biztosítóberendezések területén is hasonlók tapasztalhatók. Szinte minden típusú berendezésünk van. Üzemel területünkön MEFI, MERÁFI vonal, vannak távkezelt állomásaink. A korszerű elektronikus biztosítóberendezéstől a D55 és SZT berendezésen át a legegyszerűbb berendezésekig. Ennek megfelelően élet­koruk 5–70 év közötti.
A villamosított vonalaink hossza vonalhálózatunk 34%-a, azaz 268 km.
A térség iparának átalakulásával és a bányászati tevékenységének hanyatlásával változik a használatban lévő iparvágányok száma is. Örvendetes azonban, hogy jó néhány iparvágányunkon nőtt a forgalom, és a katonai szállítások is erősödtek, ami partnereink részéről a növekvő bizalom jele.
Igazgatóságunk kiemelt figyelmet fordít a biztonságra, a megrendelői igények minél magasabb színvonalú kielégítésére. Ennek érdekében a Helyi Működési és Szer­vezeti Szabályzat (HMSZSZ) szerint rendszeres koordinációkat tartunk egymás feladatainak megismerése és az eljárások összehangolása érdekében.
Jól mutatja biztonságra való törekvésünket a baleseti statisztika is. Közlekedő vonat balesete, veszélyeztetése 2016-ban 4 esetben fordult elő, ez az elmúlt évek átlagának felel meg. Ezekben az eseményekben a pályafenntartási szakszolgálati mulasztás nem volt. A síktolatási balesetek száma fokozatosan csökken. 2016-ban 8 baleset történt, ezek közül 1 esetben volt pályahiba az oka.
A minőségcélok kitűzése is a megrendelői elvárásokat tükrözi. Az SM tényezőnk a korábbi évek magas számáról (18 979-ről) 12 966-ra csökkent.

A cikk folytatódik, lapozás:1234567Következő »

Irodalomjegyzék

 • Bertók Pál, dr. Kövér István, Mihók Tamás, Pammer László: A vasútépítés és pályafenntartás 150 éve Északnyugat-Magyarországon (1846–1996)
 • MÁV Vasútépítési és pályafenntartási almanach. Szerk.: dr. Horváth Ferenc. MÁV Rt., 2000.
 • Dr. Nagy József: A vasúti pálya építési és fenntartási módszerei. Budapest, 1982.
 • Jelentés a Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzethez vezető, 2002–2010 közötti kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről. Előadó Manninger Jenő elnök. Budapest, 2011. http://www.parlament.hu/irom39/03344/03344.pdf (2013.11.17.)
 • Horváth László: A Szombathelyi Igazgatóság vasúti hálózatát ért háborús rongálások. Sínek Világa, 1985/1.
 • Magyarország megszűnt vasútvonalainak listája (2013.11.16.) http://hu.wikipedia.org/wiki/ Magyarország megszűnt vasútvonalainak listája
 • A harmincöt éves olajválság (2013.11.16.) http://www.vg.hu/gaz­dasag/ g_on­line/gazdasag-kulfold/081211_olajvalsag_252465
 • Dr. Garai Tamás: Élettartamköltségek csökkentése vasúti váltók példáján http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/uzem/2003/09/0901.pdf
 • A kiszervezés központja (2008.01.24.)http://www.vg.hu/gazdasag/a-kiszervezes-kozpontja-205379
 • Cégtörténet (2013.11.20.) http://www.fkg.hu/details/profil.php
 • MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Szombathely és elődszervezetek havi jelentései (belső szerver - lekérdezés 2014. január–március)
 • MÁV Rt. ügyirat: Gy.1514-47/2005. PMLI PHMSZ diszpécseri rendszer (lekérdezés 2013. november–2014. április)
 • MÁV FTP szerver: 10.1.80.221:/data /2009/Geometria – Történelmi adatok/
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©