A cikk szerzője:

Stangl Imre László műszaki igazgatóhelyettes
MÁV Zrt.

Fenyvesi Béla osztályvezető
MÁV Zrt.

A területi igazgatóságok bemutatása (1. rész) – Szombathely

Most induló sorozatunkban a MÁV Zrt. területi igazgatóságait mutatjuk be. Reméljük, hogy az igazgatóságok tevékenységét jellemző statisztikai adatai mellett a történelmi visszapillantás, az egyes területen felmerülő gondok és eredmények, az elkövetkező időszak tervei érdekes és tanulságos ismeretekkel szolgálnak olvasóinknak. Az elsőként bemutatkozó Szombathelyi Pályavasúti Területi Igazgatóság – bár a legkisebb a működési területe – az országos vasúthálózat fontos vonalait működteti. Egyedüli kapcsolatot biztosít Szlovénia irányába. Vonalai több dunántúli nagyvárost kötnek össze, és kiemelt turisztikai jelentőségű a Balaton északi partján futó vonaluk.

Tevékenységkiszervezés

A 2005–2007-es időszakra vonatkozó, outsourcing keretében végzendő vasúti pálya felújítási és tervezhető karbantartási tevékenységre, az elkészült tevékenységi létesítményjegyzék alapján, 2004-ben a MÁV Rt. Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatósága (PMLI) a hatályos Kbt. (közbeszerzési törvény – a szerk.) alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott. Országos szinten a MÁV-FKG Kft. Jászkisér és a MÁVGÉP Kft. Budapest nyerte el a munkákat – régiónkénti bontásban.
A szombathelyi régióban a MÁVGÉP Kft.-vel kötött hároméves vállalkozási szerződést a MÁV Zrt., amelynek értelmében 2005-től a MÁVGÉP Kft., mint munkáltató jogutód, a két Osztálymérnökség (Zalaegerszeg és Veszprém) munkavállalóinak jelentős részét, ~35%-át átvette. Az érintett létszám elsősorban a végrehajtási szintet, azon belül pedig a fizikai állományt érintette, amelynek ~60%-át adta át a MÁV. Országos szinten a két nyertes (MÁVGÉP és FKG) Kft. közel azonos feltételekkel vettek át létszámot a MÁV Zrt.-től.
Ez az átszervezés lehetővé tette a MÁV-csoporton belüli – infrastruktúrára vonatkozó – teljesítményelszámolások nagyobb fokú figyelemmel követését. A hároméves vállalkozási szerződés viszonylagos stabilitást jelentett a 2002–2004-es időszakban tapasztalt likvidforrás-elvonásokhoz és anyagellátási anomáliákhoz képest. Ugyanakkor ez a változás felkészületlenül érte mind az üzemeltetői, mind a vállalkozói oldalt. Jellemző volt a vállalkozói oldal eszközellátottságára, hogy az első egy-két hónapban a PFT főpályamesteri szakaszoktól kölcsönkapott szerszámokkal végeztek bokor- és cserjeirtást, kaszálást.
A tevékenységkiszervezés különböző fórumokon meghirdetett egyik fő célja, az üzemeltetési és a fenntartási tevékenység szétválasztása megvalósulni látszott. A MÁV Zrt. pályafenntartási egységeinek elsődlegesen meghatározott feladata a hiba- és zavarelhárítás, valamint a kisebb, nem tervezhető karbantartási tevékenységek elvégzése lett. Ugyanakkor a MÁV Zrt.-n belül létrejött a karbantartási tevékenységgel foglalkozó új adminisztratív egység. A felújítás-beruházás jellegű tevékenységek lebonyolítását továbbra is a Beruházási Szolgáltató Egységek (BSZE) végezték.

A tevékenységkiszervezés hatása

A tevékenységkiszervezés első keretszerződésének összeállítása és kiteljesítése során végre lehetőség nyílt azoknak a régóta esedékes nagyobb, elsődlegesen felújítás-beru­házás jellegű munkáknak az elvégzésére, amelyek a megelőző 2-3 év „húzd meg, ereszd meg” típusú finanszírozása mellett megvalósíthatatlanok voltak. Ennek elsődleges hozadéka a területen lévő pályahibák miatt bevezetett, a menetrendszerűséget leginkább zavaró, ideiglenes sebességkorlátozások (lassúmenetek) csökkenése volt. A sebességkorlátozások számát és a korlátozások hosszát az 3. és 4. ábrán mutatjuk be.

3. ábra. Ideiglenes sebességkorlátozások száma


4. ábra. Ideiglenes sebességkorlátozások hossza2005-ben változás történt az igazgatóságok szervezetében is. A pályát üzemeltető és működtető szakszolgálatokkal (kivéve a magasépítményi területet) – közvetlenül a Vezérigazgatóság irányításával – megalakultak az igazgatóságok székhelyein a területi központok, a pályás, forgalmi, TEB osztályok, a végrehajtó szint felső vezetésének tekintendő alosztályok, meghagyva a mérnöki és főpályamesteri szakaszokat.

További átszervezések

A változás örök, így az utóbbi két (mérnöki és főpályamesteri) szakaszt 2009–2014-ig összevonták, és az alosztályok irányítása mellett szakaszmérnökség néven működtek tovább. A szakaszmérnökök székhelye a főpályamesteri szakaszokon volt, napi, személyes kapcsolatba kerültek a főpályamesterekkel, pályamesterekkel. Feladatuk nem közvetlenül a főpályamesteri szakaszok napi irányítása volt. Sajnos mégis vegyes kép alakult ki a főpályamesteri szakaszokon. Kilenc pályás és egy hidász szakaszmérnökség felügyelte a pályát, miközben a GYSEV terjeszkedése folytán több szombathelyi területű vonalunkat vették át üzemeltetésre. 2001-ben a Szombathely–Sopron, 2006-ban a Szombathely–Szentgotthárd, 2011-ben pe­dig a Szombathely Csomópont (villamosított), Szombathely–Porpác (kétvágányú villamosított), Szombathely–Kőszeg, Porpác–Hegyeshalom, Szombathely–Zalaszentiván vonalat.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234567Következő »

Irodalomjegyzék

 • Bertók Pál, dr. Kövér István, Mihók Tamás, Pammer László: A vasútépítés és pályafenntartás 150 éve Északnyugat-Magyarországon (1846–1996)
 • MÁV Vasútépítési és pályafenntartási almanach. Szerk.: dr. Horváth Ferenc. MÁV Rt., 2000.
 • Dr. Nagy József: A vasúti pálya építési és fenntartási módszerei. Budapest, 1982.
 • Jelentés a Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzethez vezető, 2002–2010 közötti kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről. Előadó Manninger Jenő elnök. Budapest, 2011. http://www.parlament.hu/irom39/03344/03344.pdf (2013.11.17.)
 • Horváth László: A Szombathelyi Igazgatóság vasúti hálózatát ért háborús rongálások. Sínek Világa, 1985/1.
 • Magyarország megszűnt vasútvonalainak listája (2013.11.16.) http://hu.wikipedia.org/wiki/ Magyarország megszűnt vasútvonalainak listája
 • A harmincöt éves olajválság (2013.11.16.) http://www.vg.hu/gaz­dasag/ g_on­line/gazdasag-kulfold/081211_olajvalsag_252465
 • Dr. Garai Tamás: Élettartamköltségek csökkentése vasúti váltók példáján http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/uzem/2003/09/0901.pdf
 • A kiszervezés központja (2008.01.24.)http://www.vg.hu/gazdasag/a-kiszervezes-kozpontja-205379
 • Cégtörténet (2013.11.20.) http://www.fkg.hu/details/profil.php
 • MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Szombathely és elődszervezetek havi jelentései (belső szerver - lekérdezés 2014. január–március)
 • MÁV Rt. ügyirat: Gy.1514-47/2005. PMLI PHMSZ diszpécseri rendszer (lekérdezés 2013. november–2014. április)
 • MÁV FTP szerver: 10.1.80.221:/data /2009/Geometria – Történelmi adatok/
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©