A cikk szerzője:

Stangl Imre László műszaki igazgatóhelyettes
MÁV Zrt.

Fenyvesi Béla osztályvezető
MÁV Zrt.

A területi igazgatóságok bemutatása (1. rész) – Szombathely

Most induló sorozatunkban a MÁV Zrt. területi igazgatóságait mutatjuk be. Reméljük, hogy az igazgatóságok tevékenységét jellemző statisztikai adatai mellett a történelmi visszapillantás, az egyes területen felmerülő gondok és eredmények, az elkövetkező időszak tervei érdekes és tanulságos ismeretekkel szolgálnak olvasóinknak. Az elsőként bemutatkozó Szombathelyi Pályavasúti Területi Igazgatóság – bár a legkisebb a működési területe – az országos vasúthálózat fontos vonalait működteti. Egyedüli kapcsolatot biztosít Szlovénia irányába. Vonalai több dunántúli nagyvárost kötnek össze, és kiemelt turisztikai jelentőségű a Balaton északi partján futó vonaluk.Intermodális csomópontok, utaskiszolgálás

Az utazóközönség minél kulturáltabb kiszolgálását szem előtt tartva, évekkel ezelőtt a nagyobb városokban, ahova sokan utaznak vasúttal, P+R rendszert próbálunk kiépíteni. Ezt Sárvár és Balatonfüred állomásokon sikerült megvalósítanunk. Végső stádiumába érkezett a kivitelezés Celldömölk állomáson, s most, nagyobb fába vágva fejszénket, a Veszprémi Önkormányzattal közösen intermodális csomópontot szeretnénk kialakítani az állomás előtti területen. Szintén Veszprémben a külszolgálati egységeinket (pálya, bizber., erősáram) a csomóponti állomás mellől a volt szertári épületbe vagy új, építendő közös központba helyeznénk. A város sok gondja is megoldódna, például a központban lévő autóbusz-állomás kihelyezésével. A megvalósítás kezdeti szakaszban van, tárgyalásokat folytatunk az önkormányzattal – a mielőbbi megegyezés és megvalósítás mindkét fél érdeke.
A magasabb színvonalú utaskényelmi igények kielégítését, az utaskörnyezet esztétikusabbá tételét szolgálják a meglévő töredezett, elöregedett aszfaltburkolatú, illetve eddig szilárd burkolattal el nem látott peronok esztétikus megjelenésű térkővel történő lefedése.

Következtetések, javaslatok

A pályafenntartási tevékenység, függetlenül elvégzésének módjától (saját vagy kiszervezett), csak a szükséges humán- és anyagi erőforrások biztosításával végez­hető megfelelő színvonalon. A vasúti pálya életciklusköltségeit, az elvárásokat, valamint az üzembiztonságot szem előtt tartva kell dönteni a megfelelő üzemeltetői stratégia mellett: üzemeltetés – vegetálás – állagmegóvás (bezárás), és annak függvényében biztosítani kell a szükséges fejlesztési és beruházási forrásokat.
A vasúti pályahálózat üzemeltetni kívánt vonalain a megfelelő döntés-előkészítő rendszer, a korszerű pálya- és al­­építmény-diagnosztika segítségével tervezhető, nagy volumenű, speciális gépigényű karbantartási, illetve beruházási és felújítási munkákat külső szereplők bevonásával, piaci alapú tevékenység keretében javasolt végezni. Például: ágyazatrostálás, FKG szabályozás, kitérőcserék, vágányátépítés, alépítmény és mérnöki létesítmények felújítása. Ezekre a munkákra hosszú távú, hálózatszintű, tevékenységorientált keretszerződések kötése javasolt, mivel a pályakapacitás korlátozásának tervezése 2-3 évre előre szükséges.
A kisebb felújítási, illetve az üzemeltetéshez szükséges karbantartási munkák el­végzéséhez a pályafelügyeletet végző végrehajtási szint részére – jelenleg a Pályafenntartási Főnökség és egységei – biztosítani kell a megfelelő eszköz, humán és anyagi (pl. likvid) forrásokat, valamint az azokkal való önálló gazdálkodási lehetőséget. Ezen belül létre kell hozni olyan tevékenységorientált végrehajtási egységeket, amelyek adott feladatokat végeznek az egész területen, szoros együttműködésben a pályafenntartási szakaszokkal. Például: kitérő-karbantartás és hibaelhárítás, zöldterület-karbantartás és a TMK jellegű tevékenységek előkészítő munkái.

Tervek és feladatok a biztonságos vasúti közlekedés érdekében vasútvonalanként

20. sz. vasútvonal, Székesfehérvár–Porpác–(Szombathely)

Az RFC 6 korridor részét képező vonalon az engedélyezett sebesség és a tengelyterhelés fenntartása, a vonatkeresztezések le­bo­nyolítása – időjárási körülményektől függetlenül – elengedhetetlen. Az ütemes menetrend a vonalon további sebességkorlátozást már nem visel el.
A kialakult alépítményhibás pályaszakaszok fokozottan veszélyeztetik a vasúti forgalom folyamatos fenntartását. A romlás mértékének fokozódása esetén további sebességkorlátozás, súlyosabb esetben a vágány kizárása várható. Mivel a vasútvonal tervezett átépítésének ideje nem ismert, feltétlenül indokolt e szakaszok alépítményi vizsgálata a belső szerkezeti hibák felderítésére, a geotechnikai tervezés, valamint a rehabilitációs munkák elvégzése.
Városlőd–Kislőd–Ajka állomások között a 787/88, 788/89 szelvényben lévő hidak átépítésével 60-ról 80 km/h-ra emelhető a hídon engedélyezett sebesség.
Kerta és Boba állomások között a 1116/17 szelvényben lévő híd felújítása szükséges lenne. A Székesfehérvár–Boba közötti vonalszakasz átépítésének ideje bizonytalan, így kérdéses lehet a későbbiekben a jelenlegi 80 km/h sebesség megtarthatósága a hídon.
A Veszprém–Ajka állomások közötti szűk keresztmetszetek felszámolása szükséges (Szentgál II. vg. átépítése megtörtént, de további igény a IV. sz. vágány forgalomba helyezése is).
A közeljövőben fontos szempont a 22,5 t-s szerelvények keresztezésének biztosítása, a megelőző fővágányok átépítése/megerősítése (Veszprém II., Szentgál IV., Devecser II., Tüskevár II. vágány).
További feladat a katonai szállítások, rakodások kiszolgálásához szükséges vágányhálózat megerősítése (Pápa, Hajmáskér, Veszprém, Várpalota állomásokon). A 20. sz. vonal átépítéséig folyamatos aljjavítás szükséges (LX jelű) Székesfehérvár–Ajka állomás között, 6000 furat/állomásköz/év ütemezéssel.
Villamos váltófűtők telepítése szükséges Várpalota, Ajka állomásokon. A meglévő elhasználódott gázüzemű váltófűtők kiváltása villamos fűtőkkel elkerülhetetlen.
Az utasforgalom igényli a megfelelő peronok (sk +30) építését Pétfürdő, Hajmáskér állomásokon, valamint Öskü és Már­kó megállóhelyeken.
A bakonyi vonalrészen folyamatos munkát jelent a zöldterület-karbantartás.

25. sz. vasútvonal, Boba–Őriszentpéter–oh.

A nemzetközi forgalom miatt a vonal jó karbantartása nemcsak a pályafenntartás érdeke, de EU finanszírozási kötelezettség is. A rekonstrukciós munkák garanciális időszakát követően számottevő rézsűkárosodás történt. A kialakult romlások mértékének fokozódása, további károsodások kialakulása várható, ami a vasúti forgalom biztonságát veszélyeztetheti. Az alépítményhibák okainak feltárása megtörtént; kiviteli tervek készítése és a helyreállítás mielőbbi megvalósítása szükséges.
A vonalon az emelt szintű karbantartás jelenti a következő időszak kiemelt felépítményi feladatát. Hosszú távon is feladatot ad a kis sugarú ívek (R = 300 m) hullámos kopásának kezelése.

26–29. sz. vasútvonal, Szabadbattyán–Tapolca–Balatonszentgyörgy

A jelentkező alépítményi, felépítményi hibák megszüntetését a tervezett villamosítási beruházás keretében indokolt megvalósítani, a szükséges feltárási vizsgálatok elvégzése és helyreállítási tervek alapján.
Rövid távú feladat a vasútvonal és Balatonfüred állomás felkészítése az idei vizes világbajnokságra.

10. sz. vasútvonal, Győr–Celldömölk

A vonal az RFC 6 korridor kerülő útiránya. Bár személyforgalma az utóbbi időben nem fejlődött, üzembiztos állapotban tartása korridorvonal és Győr elővárosi forgalma miatt is fontos.
Vinár–Celldömölk állomások között a 649/50 szelvényben lévő Marcal I. híd átépítésével a 20 km/h lassújel megszűnik. Maximális eredménye akkor lesz az átépítésnek, ha a csatlakozó vonalszakaszok is átépülnek.
A bevezetett sebességkorlátozások megszüntetésére az érintett helyeken teljes felépítménycsere esedékes, a szükséges helyeken ágyazatrostálással, alépítmény- megerősítéssel. Az átépítési igény összesen kb. 36,4 km hosszú vonalszakaszt érint. A fejlesztési tervek nem tartalmaznak a 10-es vonalra forrásokat, ezért jelenleg aljcserével, aljjavítással, síncserével a meglévő állandó sebességkorlátozásokkal lehet a vonalat üzemben tartani.

17. sz. vasútvonal, Szombathely–Nagykanizsa

A jelentkező alépítményi, felépítményi hibák megszüntetését a tervezett villamosítási beruházás keretében indokolt megvalósítani.

11. sz. vasútvonal, Győrszabadhegy–Veszprém

A vonal kezdőponti szakasza Győr elő­városi, Magas-bakonyi szakasza turisztikai jelentőségű. Fejlesztése nem várható, ennek megfelelően a forgalom biztonságos fenntartása a cél.
Eplény–Veszprém állomások között a 656/57, 659/660 szelvényben lévő Gyulafirátóti I-II. völgyhidak falazatainak felújítása, a felszerkezetek cseréje indokolt, ezáltal a tengelysúly-korlátozás (185 kN) és a sebességkorlátozás (20 km/h) megszüntethető.

További feladatok

A 14. sz. Pápa–Csorna vasútvonalon és a 23. sz. Zalaegerszeg–Rédics vasútvonalon a jelenlegi állapot fenntartásával biztosítani a közlekedést. A forgalomszüneteltetett vonalakon az állag ellenőrzése a feladat.
A 27. sz. vonal Csajág–Lepsény közötti szakasza a balatoni körüljárás biztosítása érdekében előtérbe kerülhet.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234567

Irodalomjegyzék

 • Bertók Pál, dr. Kövér István, Mihók Tamás, Pammer László: A vasútépítés és pályafenntartás 150 éve Északnyugat-Magyarországon (1846–1996)
 • MÁV Vasútépítési és pályafenntartási almanach. Szerk.: dr. Horváth Ferenc. MÁV Rt., 2000.
 • Dr. Nagy József: A vasúti pálya építési és fenntartási módszerei. Budapest, 1982.
 • Jelentés a Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzethez vezető, 2002–2010 közötti kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről. Előadó Manninger Jenő elnök. Budapest, 2011. http://www.parlament.hu/irom39/03344/03344.pdf (2013.11.17.)
 • Horváth László: A Szombathelyi Igazgatóság vasúti hálózatát ért háborús rongálások. Sínek Világa, 1985/1.
 • Magyarország megszűnt vasútvonalainak listája (2013.11.16.) http://hu.wikipedia.org/wiki/ Magyarország megszűnt vasútvonalainak listája
 • A harmincöt éves olajválság (2013.11.16.) http://www.vg.hu/gaz­dasag/ g_on­line/gazdasag-kulfold/081211_olajvalsag_252465
 • Dr. Garai Tamás: Élettartamköltségek csökkentése vasúti váltók példáján http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/uzem/2003/09/0901.pdf
 • A kiszervezés központja (2008.01.24.)http://www.vg.hu/gazdasag/a-kiszervezes-kozpontja-205379
 • Cégtörténet (2013.11.20.) http://www.fkg.hu/details/profil.php
 • MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Szombathely és elődszervezetek havi jelentései (belső szerver - lekérdezés 2014. január–március)
 • MÁV Rt. ügyirat: Gy.1514-47/2005. PMLI PHMSZ diszpécseri rendszer (lekérdezés 2013. november–2014. április)
 • MÁV FTP szerver: 10.1.80.221:/data /2009/Geometria – Történelmi adatok/
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©