A cikk szerzője:

Stangl Imre László műszaki igazgatóhelyettes
MÁV Zrt.

Fenyvesi Béla osztályvezető
MÁV Zrt.

A területi igazgatóságok bemutatása (1. rész) – Szombathely

Most induló sorozatunkban a MÁV Zrt. területi igazgatóságait mutatjuk be. Reméljük, hogy az igazgatóságok tevékenységét jellemző statisztikai adatai mellett a történelmi visszapillantás, az egyes területen felmerülő gondok és eredmények, az elkövetkező időszak tervei érdekes és tanulságos ismeretekkel szolgálnak olvasóinknak. Az elsőként bemutatkozó Szombathelyi Pályavasúti Területi Igazgatóság – bár a legkisebb a működési területe – az országos vasúthálózat fontos vonalait működteti. Egyedüli kapcsolatot biztosít Szlovénia irányába. Vonalai több dunántúli nagyvárost kötnek össze, és kiemelt turisztikai jelentőségű a Balaton északi partján futó vonaluk.

Telephelyeink

A pályafenntartási szakaszaink telephelye­it tekintve több helyszínen szükség lenne a munkakörülmények javítását célzó felújításra, beruházásra, amit a Pályavasúti Területi Igazgatóság aktívan szorgalmaz. Ajkán jelenleg folyik a raktárak és a műhely épületszerkezeti felújítása. A továbbiakban szeretnénk Veszprémben egy kö­zös pálya – TEB – műszaki telephelyet megvalósítani, ennek a tervezése most folyik. Celldömölkön a jelenlegi Sárvári Hidász szakasz munkakörülményeinek a javítását szolgáló új pályás telephely kialakítását tervezzük.

Karbantartási és felújítási munkák

Területünk hat megyét – Fehér, Győr-Mo­­son-Sopron, Komárom-Esztergom, Vesz­prém, Vas és Zala – érint. Kiemelten kezeljük az RFC 6. korridorhoz tartozó 20-as és 25-ös fővonalainkat, valamint a 10-es és az észak-balatoni 29-es vonalat. Kétvágányú vonalunk mindössze 9,1 vkm (18,2), mely a Székesfehérvár–Celldömölk vonalon Boba–Celldömölk állomás­közben épült. Ennek tudható be az is, hogy az outsourcing tevékenység felújítási munkái szinte kizárólag az éjszakai órákban végezhetők. A nappali időszakban fővonalainkon nincs elegendő vonatmentes idő a kivitelezésre. Nyilván ez a tény mellékvonalainkra nem mindig érvényes.

Jelentős beruházások az igazgatóság területén

Az utóbbi közel húsz évben egy jelentős beruházás történt területünkön a vasúti pályáinkat figyelembe véve. Az ezredfordulón adták át a már felszámolt Zalalövő–Bajánsenye vasútvonalat részint új nyom­vo­nalon 54 kg-os felépítménnyel, ezzel megnyílhatott Hodošon a Szlovéniába irányuló határátkelőhely. Ebben az időszakban épült meg a két nagyrákosi völgyhíd (6. ábra) 1400 és 200 m hosszúságban, valamint az alagút 375 m hosszban. Az újabb nagyberuházásra, annak befejezésére 2010-ig kellett várni, mikor átadták a Boba–Ukk–Zalaszentiván közötti 60 kg-os sínekkel épült pályaszakaszt. A két időszak között 54 kg-os sínekkel felújították a Zalalövő–Zalaegerszeg közti pályarészt, megépítették a közvetlen kapcsolat céljából (Zalaegerszeget kikerülve) a Zalaszentiván és Andráshida közti deltavágányt 158 m hosszú rácsos acélszerkezetű ívhíddal. Nem utolsósorban villamosítottuk a 20-as vonalon kívül a 25-ös vonalat is, beleértve Zalaegerszeg állomást.

6. ábra. Az új, 1400 m hosszú nagyrákosi völgyhíd, 2000

Tervezett alépítményi beruházások

Vonalhálózatunkon, a 20. sz. vonalon két helyen van nagy beruházási költséget igénylő alépítményhiba, ezek mellett sajnos több kisebb is található. Ezek elsősorban a Bakonyban, a régi építésű alépítménynél okoznak gondokat. A 8–20 éve épült 25. sz. vasútvonalon is jelentkeztek alépítmény problémák, de ezek beruházási költségvonzata meg sem közelíti a 20-as vonalét, amelynek a tervezett helyreállítási becsült költsége közel 1000 M Ft, a 25-ös vonalé 278 M Ft.

Vasúti hidak és állapotuk

Igazgatóságunk területén 1706 db vizsgálandó híd van. Ezek közül 1400 db helyezkedik el fő- és mellékvonalaink alépítményében, illetve a vasúti pálya fölött. A különbözetet a pályán kívüli és a saját célú vágányokban lévő műtárgyak darabszáma adja.
A pályahidak típusonkénti százalékos megoszlását 7. ábra mutatja.

7. ábra. Az igazgatóság területén üzemelő hidak száma típusonként
A diagramon látható, hogy hídjaink 70%-át a tégla, kő, beton és vasbeton anyagú boltozatok, teknő- és lemezhidak alkotják. További jelentős hányadot tesznek ki a különféle típusú átereszek, cső­átereszek. Ezek közül jelentősebb számban csőátereszeink vannak, és csak elenyésző számú nyílt- és egyéb – avultnak tekinthető – áteresz van állagunkban. Acél pályahidunk mindössze 34 db van, azonban átlagéletkoruk magasnak mondható, kis híján 59 év. Területünkön 8 db – némelyik több szerkezetből álló – provizórium található, összes nyílásuk 261,65 m. Közülük 3 db (a Pápa–Csorna vasútvonal mű­tárgyai) már 1956–1958 óta a pályában van. A 3 hidat alkotó 6 db provizórikus szerkezet összes nyílása 141,66 m.
A Kisbér–Pápa és Hajmáskér–Lepsény vasútvonalaink üzemszüneteltetett vonalrészein 107 db pályában lévő műtárgyat kell vizsgálnunk, s emellett az adott pályaszakaszokon, a pályán kívüli műtárgyak darabszáma is jelentős.


Hídállagunk korosság szerinti megoszlása a 8. ábrán látható.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234567Következő »

Irodalomjegyzék

 • Bertók Pál, dr. Kövér István, Mihók Tamás, Pammer László: A vasútépítés és pályafenntartás 150 éve Északnyugat-Magyarországon (1846–1996)
 • MÁV Vasútépítési és pályafenntartási almanach. Szerk.: dr. Horváth Ferenc. MÁV Rt., 2000.
 • Dr. Nagy József: A vasúti pálya építési és fenntartási módszerei. Budapest, 1982.
 • Jelentés a Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzethez vezető, 2002–2010 közötti kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről. Előadó Manninger Jenő elnök. Budapest, 2011. http://www.parlament.hu/irom39/03344/03344.pdf (2013.11.17.)
 • Horváth László: A Szombathelyi Igazgatóság vasúti hálózatát ért háborús rongálások. Sínek Világa, 1985/1.
 • Magyarország megszűnt vasútvonalainak listája (2013.11.16.) http://hu.wikipedia.org/wiki/ Magyarország megszűnt vasútvonalainak listája
 • A harmincöt éves olajválság (2013.11.16.) http://www.vg.hu/gaz­dasag/ g_on­line/gazdasag-kulfold/081211_olajvalsag_252465
 • Dr. Garai Tamás: Élettartamköltségek csökkentése vasúti váltók példáján http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/uzem/2003/09/0901.pdf
 • A kiszervezés központja (2008.01.24.)http://www.vg.hu/gazdasag/a-kiszervezes-kozpontja-205379
 • Cégtörténet (2013.11.20.) http://www.fkg.hu/details/profil.php
 • MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Szombathely és elődszervezetek havi jelentései (belső szerver - lekérdezés 2014. január–március)
 • MÁV Rt. ügyirat: Gy.1514-47/2005. PMLI PHMSZ diszpécseri rendszer (lekérdezés 2013. november–2014. április)
 • MÁV FTP szerver: 10.1.80.221:/data /2009/Geometria – Történelmi adatok/
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©