A cikk szerzője:

Stangl Imre László műszaki igazgatóhelyettes
MÁV Zrt.

Fenyvesi Béla osztályvezető
MÁV Zrt.

A területi igazgatóságok bemutatása (1. rész) – Szombathely

Most induló sorozatunkban a MÁV Zrt. területi igazgatóságait mutatjuk be. Reméljük, hogy az igazgatóságok tevékenységét jellemző statisztikai adatai mellett a történelmi visszapillantás, az egyes területen felmerülő gondok és eredmények, az elkövetkező időszak tervei érdekes és tanulságos ismeretekkel szolgálnak olvasóinknak. Az elsőként bemutatkozó Szombathelyi Pályavasúti Területi Igazgatóság – bár a legkisebb a működési területe – az országos vasúthálózat fontos vonalait működteti. Egyedüli kapcsolatot biztosít Szlovénia irányába. Vonalai több dunántúli nagyvárost kötnek össze, és kiemelt turisztikai jelentőségű a Balaton északi partján futó vonaluk.


A 2011-ben történt vonalátadásokkal a szombathelyi és csornai szakaszmérnökség létszáma is a GYSEV-hez került, ezzel a vonalhosszunk jelentősen csökkent. Jelenleg mindösszesen 1137 vkm pályafelügyelete, üzemeltetése tartozik hozzánk, ennek részletezése a 3. táblázatban látható.  A MÁV hálózatán, így területünkön is, 2014 januárjában történt strukturális változás. Az elvi irányításért felelős Területi Pályalétesítményi Osztály alá tartozóan – mint végrehajtási szint – alakult meg a Szombathelyi Pályafenntartási Főnökség.

Pályamesteri szakaszok területe és székhelye

A PFT Főnökség irányításával hét pályamesteri és egy Sárváron lévő hidász szakasz (5. ábra) végzi a felügyeletet, zavar- és hibaelhárítást, valamint a kisebb fenntartási munkákat.
Veszprém állomáson, a korábbi mérnöki szakasz székhelyén kirendeltséget hoztunk létre egy vezetőmérnök irányításával. A hét pályamesteri szakasz területének nagysága eltérő a korábbi években szükségessé vált szakaszi összevonásoknak köszönhetően.

5. ábra. A szombathelyi pályafenntartási szakaszok határai
Mind a celldömölki, mind a zalaegerszegi szakasz központi helyen van, a vonalak szétbontása a telephelyi infrastruktúra időközbeni változásai miatt azonban nem volt lehetséges. Ezeket a tényeket figyelembe véve, a 4. táblázatban mutatjuk be a pályamesteri szakaszok vonalainak hosszát.

Létszám és utánpótlás

A Pályalétesítményi Osztály jelenlegi létszáma az öt fő diszpécserrel együtt összesen 14 fő. A pályás szakemberképzés nehézkességeit tapasztalva osztályunk évek óta eredményesen vesz részt a mérnök gyakornoki programban, így több kulcsfontosságú munkakörben sikerült megfelelő szakmai képességgel rendelkező ifjú mérnököket alkalmazni és kinevezni mind az osztályon, mind a főnökségen.
A Pályafenntartási Főnökségen dolgozók összlétszáma jelenleg 23 fő, a szakaszokon a munkatársak létszáma összesen 215 fő, a főnökség vezetője Radvánszky Kázmér.
A Pályafenntartási Főnökség elhelyezése és kialakítása a PLO-val együtt történt az infrastrukturális lehetőségeink szűkössége miatt, ami a működési jellemzőket is befolyásolja, illetve meghatározza. Ennek megfelelően a napi munkavégzés során közvetlen kapcsolatban működünk, ami a folyamatokat jelentősen felgyorsítja.
Szakaszmérnöki utánpótlásunk érdekében a mérnök gyakornoki programban továbbra is folyamatosan részt kívánunk venni.
A pályamesteri kar létszámhelyzete azonban problémásabb több szakaszunkon is. Esetükben már most előrevetíti a várható utánpótlásgondokat a 4-5 év múlva bekövetkező sorozatos nyugállományba vonulás. Utánpótlásuk érdekében igyekszünk fiatal, megfelelő iskolai végzettségű dolgozóinkat a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ képzéseire beiskolázni.
Fizikai létszámunkat illetően szintén gondot okoz a viszonylag magas átlagéletkor, de munkájukat minden területen – szakmailag megkérdőjelezhetetlenül – becsülettel végzik.
A korosodás miatt az előmunkás, vasúti járművezető, vonalgondozó és a pályamunkási létszámnál is létszámhiányra kell felkészülnünk.
A vágánygondozói létszám lényegesen kisebb a vágánygondozói szakaszok számánál, így egy vágánygondozóra több szakasz felügyelete is hárul. Ennek megfelelően tevékenységük gyakorlatilag a vonalak bejárására korlátozódik, ez napi 10-12 km szakasz bejárását jelenti.
A vasúti járművezetők helyzetével, utánpótlásukkal kapcsolatban is keressük a lehetőségeket.
A jelenleg üzemképes vasúti járműparkunk – az 1 db UFDJ, 1 db UDJ, 1 db A 166 motorkocsi, 1 db 0002 FVG és 5 db TVG (3-3 db pályakocsival) – kiszolgálása nem könnyű feladat, a pontos havi gépprogram szigorú betartását igényli. A járművezetők életkora ezen a területen is magas, főleg ha figyelembe vesszük a tengelyen eltöltött időt, mely a nyugdíjkorhatárukat csökkenti a többi dolgozóhoz képest. A pótlásukra felvett, érettségivel rendelkező újfelvételeseknek komoly képzési követelményeknek kell megfelelniük.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234567Következő »

Irodalomjegyzék

 • Bertók Pál, dr. Kövér István, Mihók Tamás, Pammer László: A vasútépítés és pályafenntartás 150 éve Északnyugat-Magyarországon (1846–1996)
 • MÁV Vasútépítési és pályafenntartási almanach. Szerk.: dr. Horváth Ferenc. MÁV Rt., 2000.
 • Dr. Nagy József: A vasúti pálya építési és fenntartási módszerei. Budapest, 1982.
 • Jelentés a Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzethez vezető, 2002–2010 közötti kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről. Előadó Manninger Jenő elnök. Budapest, 2011. http://www.parlament.hu/irom39/03344/03344.pdf (2013.11.17.)
 • Horváth László: A Szombathelyi Igazgatóság vasúti hálózatát ért háborús rongálások. Sínek Világa, 1985/1.
 • Magyarország megszűnt vasútvonalainak listája (2013.11.16.) http://hu.wikipedia.org/wiki/ Magyarország megszűnt vasútvonalainak listája
 • A harmincöt éves olajválság (2013.11.16.) http://www.vg.hu/gaz­dasag/ g_on­line/gazdasag-kulfold/081211_olajvalsag_252465
 • Dr. Garai Tamás: Élettartamköltségek csökkentése vasúti váltók példáján http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/uzem/2003/09/0901.pdf
 • A kiszervezés központja (2008.01.24.)http://www.vg.hu/gazdasag/a-kiszervezes-kozpontja-205379
 • Cégtörténet (2013.11.20.) http://www.fkg.hu/details/profil.php
 • MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Szombathely és elődszervezetek havi jelentései (belső szerver - lekérdezés 2014. január–március)
 • MÁV Rt. ügyirat: Gy.1514-47/2005. PMLI PHMSZ diszpécseri rendszer (lekérdezés 2013. november–2014. április)
 • MÁV FTP szerver: 10.1.80.221:/data /2009/Geometria – Történelmi adatok/
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©