A cikk szerzője:

Juhász Erika PhD-hallgató, okl. infrastruktúra-építőmérnök
SZE ÉÉKK

Dr. Movahedi Rad Majid egyetemi docens
SZE

Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens
SZE

A vasúti zúzottkő ágyazati kő­anyagok aprózódásának diszkrét elemes modellezése

Jelen cikkben – az előző számban megjelent hasonló témájú tanulmány folytatásaként – egy új irány lehető­ségeit mutatjuk be. Diszkrét elemes módszerrel hoztunk létre egy új modellt, mellyel távlati célunk, hogy párhuzamot találjunk a laboratóriumi méréseink és az újonnan létrehozott DEM modell között. A számtalan modellezési lehetőség között, a korlátozott lehetőségeink miatt, főleg a szimuláció megismerésére és az esetleges kutatási irányok felfedezésére, nem pedig a távlati célként meghatározott két teljesen különálló módszer azonosítására helyeztük a hangsúlyt.

A szimulációról és az épített modellről, a modell alapjairól

A szimuláció alapjait egy példán keresztül illusztrálva szeretnénk bemutatni: vegyünk egy szemcsét, melyen egy érintkezéses kapcsolatban ébredő erő hatására elmozdulások keletkeznek (ezt akár szemcsehalmaznak is tekinthetjük). Az el­mozdulások a meglévő érintkezések meg­szűnésével és újabb érintkezések kialakulásával járnak, de ezekben az érintkezési pontokban is ébrednek erők. Ezt nevezzük „ciklusozásnak”, amelyet az előírt határértékig végez a szoftver, és végül ez a folyamat az ún. egyensúlyi állapot kialakulásához vezet.

1. ábra. NZ 4/8 anyaggal végzett vizsgálatok „próbatestjei”2. ábra. Terhelési kialakítás

A vasúti zúzottkő ágyazati szemcsék aprózódását a laboratóriumi vizsgálatokban egy 160 mm külső átmérőjű KPE (kemény polietilén) csőben figyeltük meg. A csövet 1200 g/m2-es geotextíliával béleltük ki. A csövet nagyjából 15 cm magasságig töltöttük meg szabvány szerinti 31,5/50 mm szemcsenagyságú vasúti zúzottkővel (kétféle bányából származó andezittel). Így értük el a körülbelül egyenlő magasság-szélesség arányt, amelyet a vizsgálat során használt CT-készülék határozott meg. Egy kőanyaghalmaz nagyjából 16-20 db, egyesével lemért és lefotózott kőzetszemcséből állt [1].
Ettől kicsit eltérő modellt tudtunk megalkotni a DEM alkalmazásával. A valóságban egy hozzávetőlegesen 14 cm belső átmérőjű hengert kb. 15 cm magasságban feltöltve törtünk nagyjából két tucat, éles sarkokkal rendelkező és hosszúkás-kubikus alakú követ. A szimulációban 2-2,5 cm oldalú téglatest alakú tartályba terheltünk három tucat gömb formájú makroszemcsét. Ennek az volt az oka, hogy a 4.0-s PFC3D verzió lényegesen kevesebb elemszámmal képes dolgozni az aprózódási számításoknál, és a futtatások időszükséglete is exponenciálisan nő az alkalmazott elemek számával akár az 5.0 vagy 6.0 verziókhoz képest.
Kísérletet tettünk apró szemcsés (zúzalékos) laboratóriumi vizsgálatra is. A kerti locsolórendszerekhez is használható alkatrészekből (KPE 25-ös cső – külső át­mérője 25 mm, falvastagsága 2,3 mm –, valamint KPE 25-ös végzáró kupak) összeállítottunk több, mérésekhez szükséges befoglaló csődarabot (próbatestet), melybe csövenként kb. 25-25 db NZ 4/8 szemcséket töltöttünk andezitanyagból. A próbatestek az 1. ábrán láthatók. A zúzalék kőzetfizikai paraméterei 10/14-es frakción végezve: LA: 13,2%, mDE: 23,4%. Az apró szemcsés DEM-szimulációk ezen laboratóriumi vizsgálatok figyelembevételével készültek.
A 2. ábrán a terhelési kialakítást mutatjuk be, a minták terhelését ZD–40 típusú törőgéppel végeztük.
 Összesen 6 mintát vizsgáltunk egyirányú (függőleges) nyomással: 3 mintát max. 300 kPa (1., 2. és 4. számú minták), további 3 mintát max. 900 kPa terheléssel (3., 5. és 6. számú minták) egylépcsős terheléssel (ld. [1]).

3. ábra. Az NZ 4/8 zúzalékkal végzett egytengelyű nyomóvizsgálataink CT röntgenfelvételei axono­met­rikus ábrázolással4. ábra. Az NZ 4/8 zúzalékkal végzett egytengelyű nyomóvizsgálataink CT röntgenfel­vételei felülnézetben

Mindegyik zúzalékmintáról az előző cikkünkben [1] bemutatott módon CT röntgenfelvételt készítettünk Fekete Imre tanszéki mérnök kollégánk segítségével a terhelés előtti és terhelés utáni állapotokról, ezt a 3–4. ábrák mutatják be (főleg az elmozdulások figyelhetők meg). Ennél a mérésnél nem végeztünk külön számozást, mérlegelést és egyenkénti fotózást a zúzalékszemcséknél, mint a 31,5/50-es zúzottkő ágyazattal végzett mérésünkkor.
A laboratóriumi minták terhelési grafikonjait a DEM-es modellezéssel együtt közöljük az „Eredmények” fejezetben.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Juhász E., Fischer Sz.: A vasúti ágyazati szemcsék degradációjának mérése laboratóriumi körülmények között. Sínek Világa, 2019/5, 2–12. o.
 • [2] Fischer Sz.: A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok vágánygeomet­riát stabilizáló hatásának vizsgálata.Doktori értekezés. Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Győr, 2012.
 • [3] Software Products, PFC Contact Models [hozzáférés:] https://www.itascacg.com/software/pfc-contact-models (2019.10.28.).
 • [4] Software Products, New Contact Models in PFC [hozzáférés:] https://www.itascacg.com/software/new-contact-models-in-pfc, (2019.10.28.).
 • [5] Gálos M., Orosz Á.: Ágyazati kőanyagok viselkedésének vizsgálata ismételt terhelés hatására. Sínek Világa, 2019/1, 10–15. o.
 • [6] Gerber, U., Sysyn, M., Zarour, J., Nabochencko, O.: Stiffness and strength of structural layers from cohesionless material. Archives of Transport, Vol. 49, Issue 1, 2019, 59–68. o.
 • [7] Sysyn, M., Kovalchuk, V., Gerber, U., Nabochenko, O., Parneta, B.: Laboratory evaluation of railway ballast consolidation by the non-destructive testing. Communications, Vol. 21, No. 2, 2019, 81–88. o.
 • [8] Fekete I., Kozma I., Csontos, R.: CT based analysis of reworked BGA devices. 21st IMEKO TC4 International Symposium and 19th International Workshop on ADC Modelling and Testing Understanding the World through Electrical and Electronic Measurement. Budapest, Hungary, September 7-9, 2016, 288–292. o.
 • [9] Kozma, I., Fekete, I., Zsoldos, I.: Failure Analysis of Aluminum – Ceramic Composites. Materials Science Forum, Vol. 885, 2017, 286–291. o.
 • [10] Kurhan, D. M.: Determination of Load for Quasi-static Calculations of Railway Track Stress-strain State. Acta Technica Jaurinensis, Vol. 9, No. 1, 2016, 83–96 o.
 • [11] Kurhan, M. B., Kurhan, D. M., Brazhnyk, M. Y., Kovalskyi, D. L.: Features of Stress-Strain State of the Dual Railway Gauge. Nauka ta Progres Transportu, Vol. 79, No. 1, 2019, 51–63. o.
 • [12] GOM Metrology Systems [hozzáférés:] https://www.gom.com/metrology-systems.html (2019.10.28.)
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©