A cikk szerzője:

Juhász Erika PhD-hallgató, okl. infrastruktúra-építőmérnök
SZE ÉÉKK

Dr. Movahedi Rad Majid egyetemi docens
SZE

Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens
SZE

A vasúti zúzottkő ágyazati kő­anyagok aprózódásának diszkrét elemes modellezése

Jelen cikkben – az előző számban megjelent hasonló témájú tanulmány folytatásaként – egy új irány lehető­ségeit mutatjuk be. Diszkrét elemes módszerrel hoztunk létre egy új modellt, mellyel távlati célunk, hogy párhuzamot találjunk a laboratóriumi méréseink és az újonnan létrehozott DEM modell között. A számtalan modellezési lehetőség között, a korlátozott lehetőségeink miatt, főleg a szimuláció megismerésére és az esetleges kutatási irányok felfedezésére, nem pedig a távlati célként meghatározott két teljesen különálló módszer azonosítására helyeztük a hangsúlyt.

Az aprózódó makroszemcsés halmaz bemutatása

Célunk a DEM-vizsgálattal első körben a szimuláció megismerése és az esetleges kutatási irányok kitűzése volt.
A DEM-modell létrehozása során egy makroszemcsehalmazt generáltunk, mely a következő lépésekből állt:

 • a mikroszemcséket, amelyek kitöltik a makrószemcsék átmérője által meghatározott tartományt, véletlenszerű eloszlással generáltuk;
 • a mikroszemcsék véletlenszerű elosz­lá­­­sá­nál fontos szempont volt a mak­ro­szemcsék bizonyos inho­mo­gén mik­ro­szer­kezeteinek tulajdonságai is (azaz az egyes mak­ro­szemcsék, amelyek ugyanannyi da­rabszámú mik­ro­szemcséből álltak, azok sem teljesen egyeztek meg mikroszerkezetileg).

Az elvégzett numerikus vizsgálathoz a makroszemcsék geometriai tulajdonságait az 1. táblázatban foglaltuk össze.
Az aprózódásra kijelölt makroszemcsés halmaz modelljében kétféle típusú érintkezés határozható meg. Az első típusú érintkezés nem kötött, ezt a Hertz-Mindlin érintkezési modell írja le. Ez a releváns a makroszemcsés halmaz és a mikroszemcsés repedések mentén is. A második típusú érintkezés kapcsolati (érintkezési) modell alapú, amelyet ugyanazon makroszemcse belsejében lévő mikroszemcsék határoznak meg, a mikroszemcséket párhuzamos kötések (ún. „parallel bond”-ok) normál és nyírási tulajdonságai kötik össze. A mikroszemcsék átmérőjét úgy választottuk meg, hogy a kapott makroszemcsék elegendő mikroszemcsét tartalmazzanak a fragmentációs folyamat megfelelő szimulációjának lefolytatásához. Ahogy az az 1. táblázatban is látszik, egy-egy ilyen makroszemcse (ún. „clump”) 51–322 db mik­roszemcsét is tartalmaz, ami jelentősen megnövelte a futtatási időt.
A szimulációkban használt „clump”­ok mechanikai jellemzői megegyeztek a gömbszemcsék paramétereivel.
A feltételezett érintkezési tulajdonságokat a 2. táblázat foglalja össze.
A tartály (tégely) mérete: 19,0 (szélesség) × 19,0 (hosszúság) × 26,5 (magasság) [mm].

A szemcsehalmaz ödométeres vizsgálata

A mikroszemcsékből álló összes mak­ro­szem­csét véletlenszerűen helyeztük el egy pontban, majd hagytuk, hogy a gravitáció segítségével a befogadó tartályba essenek.
Amikor a minta elkészült (kialakult az első egyensúlyi állapot) és a felső lap is a helyére került, akkor elindult a „préselési folyamat”, amely apró lépésekből állt. A felső nyomólap 0,16 mm-es lépcsőkben mozgott lefelé, 8 mm/s állandó sebességgel (10–6 másodperc időtartammal). Ez minden esetben elegendő volt ahhoz, hogy a halmaz elérje azt az állapotot, amelyben a kezdeti makroszemcsék (mint befoglaló „gömbrészecskék”) szinte teljes egészében mikroszemcsékre essenek szét.
Itt fontos megemlíteni azt a tényt, hogy a szimuláció addig futott, amíg 100%-ig össze nem törtük az összes makroszemcsét mikroszemcsékre. Ez természetesen valós körülmények között nem lehetséges, mivel bármilyen terhelt anyag egy idő után összenyomhatatlanná válik, a szimuláció pedig minden részecskét képes volt újra és újra összenyomni. Így az eredményként szolgáló értékeink egy részét nem vettük figyelembe, mivel ezek nem adnának reális képet a terhelésről. Az említett „túlzott” (a 3280. ciklushoz tartozó) összenyomást az 5. ábrán mutatjuk be:

5. ábra. A szimulációban lefuttatott túlzott összenyomódásA szimulációkról készült képek a 6–8. ábrákon láthatók. A 6. ábrán balról jobbra haladva a 45., 1115., 1520. és 1960. ciklusokhoz tartozó állapotot mutatjuk a modellezett falakkal és a mikroszemcsés makroszemcsékkel. A 7–8. ábrákon az érintkezési (contact bond) és a mik­ro­szem­csék közötti (parallel bond) kapcsolatokban fellépő erők irányát, valamint a „con­tact bond”-okban ébredő erők nagyságát szemléltetjük a 6. ábrán is alkalmazott ciklusokra vonatkozóan. A 7. ábrán látható vonalak vastagsága összhangban van az erő nagyságával, a vonalak iránya megegyezik az erővektorok irányával.
A 8. ábrán a felső sorban balról jobbra haladva: 45., 1115., 1520., 1960., míg az alsó sorban haladva 2180., 2290., 2400. és 2510. ciklus utáni állapot látható.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Juhász E., Fischer Sz.: A vasúti ágyazati szemcsék degradációjának mérése laboratóriumi körülmények között. Sínek Világa, 2019/5, 2–12. o.
 • [2] Fischer Sz.: A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok vágánygeomet­riát stabilizáló hatásának vizsgálata.Doktori értekezés. Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Győr, 2012.
 • [3] Software Products, PFC Contact Models [hozzáférés:] https://www.itascacg.com/software/pfc-contact-models (2019.10.28.).
 • [4] Software Products, New Contact Models in PFC [hozzáférés:] https://www.itascacg.com/software/new-contact-models-in-pfc, (2019.10.28.).
 • [5] Gálos M., Orosz Á.: Ágyazati kőanyagok viselkedésének vizsgálata ismételt terhelés hatására. Sínek Világa, 2019/1, 10–15. o.
 • [6] Gerber, U., Sysyn, M., Zarour, J., Nabochencko, O.: Stiffness and strength of structural layers from cohesionless material. Archives of Transport, Vol. 49, Issue 1, 2019, 59–68. o.
 • [7] Sysyn, M., Kovalchuk, V., Gerber, U., Nabochenko, O., Parneta, B.: Laboratory evaluation of railway ballast consolidation by the non-destructive testing. Communications, Vol. 21, No. 2, 2019, 81–88. o.
 • [8] Fekete I., Kozma I., Csontos, R.: CT based analysis of reworked BGA devices. 21st IMEKO TC4 International Symposium and 19th International Workshop on ADC Modelling and Testing Understanding the World through Electrical and Electronic Measurement. Budapest, Hungary, September 7-9, 2016, 288–292. o.
 • [9] Kozma, I., Fekete, I., Zsoldos, I.: Failure Analysis of Aluminum – Ceramic Composites. Materials Science Forum, Vol. 885, 2017, 286–291. o.
 • [10] Kurhan, D. M.: Determination of Load for Quasi-static Calculations of Railway Track Stress-strain State. Acta Technica Jaurinensis, Vol. 9, No. 1, 2016, 83–96 o.
 • [11] Kurhan, M. B., Kurhan, D. M., Brazhnyk, M. Y., Kovalskyi, D. L.: Features of Stress-Strain State of the Dual Railway Gauge. Nauka ta Progres Transportu, Vol. 79, No. 1, 2019, 51–63. o.
 • [12] GOM Metrology Systems [hozzáférés:] https://www.gom.com/metrology-systems.html (2019.10.28.)
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©