A cikk szerzője:

Dr. Joó Ervin ügyvezető igazgató
VAMAV

Előhegyi Zoltán gyártmánytervezési osztályvezető
VAMAV Vasúti Berendezések Kft.

Azonos állomáson beépített, eltérő síndőlésű és anyagminőségű kitérők üzemi tesztjének tapasztalatai | 13. oldal


Csúcssínlemaradás és a támtuskó hézagellenőrzése [7] során vizsgáltuk a zárt csúcssín hátoldalának lemaradását, azaz a csúcssín hátlapjának távolságát a tősín futóélétől, illetve a támtuskó és a csúcs­sín­gerinc közötti távolságot. A névleges érték gyári átvételnél és beépítéskor 0,5 mm, a maximum érték a fenntartás során 3 mm lehet. Az üzemi teszt során mért értékek minden kitérő esetében a fenntartáskor megengedett maximum érték alatt voltak.
A tő- és csúcssín hosszirányú elmozdulása [7] szerint, az egyenes tősínen mérve, a váltó végétől 1000 mm-re és a másik 3 sínszálon erre merőlegesen, a sínfejek nem járt oldalán a járósík alatt 20 mm-re gyárilag beütött csillagpontoknál mérendő. Ez a fenntartás során legfeljebb 30 mm lehet. Az üzemi teszt elvégzésekor a csillagpontok helyzete minden kitérő esetében megfelelő volt.
Erőmérés váltóban [7] félévenként történt VEM–02 váltóerőmérő készülékkel. A váltó állításához szükséges erő legfeljebb 2,2 kN, a visszamaradó feszítőerő legfeljebb 0,8 kN, a villamos hajtómű fékben futásakor kifejtett állítási erő 3,5 kN, de legalább 3,2 kN, a felvágási ellenállás legalább 6 kN és legfeljebb 12 kN lehet. Az üzemi teszt során a fenti erőértékek minden ki­térő esetében megfelelőek voltak.
A váltók tő- és csúcssínjei elhasználódásának vizsgálata ([5] szerint) az M–267 ellenőrző idomszerrel (ORE-sablon) történt. Az üzemi teszt során a váltók tő- és csúcssínjeinek elhasználódásáról még nem lehet beszélni.
A kitérőben a nyomtávolság mérése ([5] szerint) K700 kézi nyomtávolság- és túlemelésmérő készülékkel történt. A névleges érték 1435 mm, a fenntartás során –3 mm/+5 mm eltéréssel. Az üzemi teszt során a kitérők nyomtávolságértékei a fenntartási mérethatáron belül voltak (8. ábra).

8. ábra. A nyomtávol­ságmérés eredményei
A kereszt-fekszint mérés szintén ([5] szerint) K700 kézi nyomtávolság- és túl­e­me­lésmérő készülékkel történt. A névleges érték 0 mm, fenntartás során –4 mm/+4 mm eltéréssel. Az üzemi teszt során a kitérők kereszt-fekszint értékei a fenntartási mérethatáron belül voltak (9. ábra).

9. ábra. A kereszt-fekszint mérés eredményei
A vezetéstávolság-mérés a váltóban és a keresztezésben ([5] szerint) K700 kézi nyomtávolság- és túlemelésmérő készülékkel történt. A névleges érték a váltóban, gyári összeszereléskor legfeljebb 1371 mm lehet, ami a fenntartás során az 1376 mm értéket nem haladhatja meg. A névleges érték a keresztezésben 1394 mm, ami a fenntartás során 1392 mm-nél kisebb, illetve 1396 mm-nél nagyobb nem lehet. Az üzemi teszt során a vezetéstávolság értéke a váltóban és a keresztezésben minden kitérő esetében a fenntartás során megengedett intervallumon belül volt.
A sínjellegű alkatrészek kopásának ellenőrzése ([5] szerint) Nextsense Calipri profilmérővel történt. A maximum értékek a fenntartás során: magassági kopás csúcssínen –4 mm, oldalkopás csúcssínen –5 mm, kiegyenlített magassági kopás sínszálon –6 mm, magassági kopás keresztezési középrészen –4 mm, kivölgyelődés keresztezési középrészen –2 mm. Az üzemi teszt során a kitérők váltórészében az alábbi keresztmetszetekben (C1 = 2526 mm, D = 3299 mm, E = 4395 mm, a csúcssín hegyétől) történt profilmérés (10. ábra). A mért keresztmetszetekben az átlagos kopás 0,8 mm-nél kisebb. A legkisebb kopások a 6-os, 7-es és 8-as számú kitérőkben fordultak elő. A 6-os és 8-as kitérő 3 hónappal korábban épült be, mint a 7-es, forgalmi terhelésük 3 millió elegytonnával több.
Az üzemi teszt során a kitérők keresztezési részében az alábbi keresztmetszetekben (E = 204 mm, EKP + 500 = 3299 mm, F = 727 mm, az elméleti keresztezési ponttól) történt profilmérés (11. ábra). A legnagyobb kopás 2,3 mm, a mért keresztmetszetekben az átlagos kopás kisebb, mint 1,5 mm. A legkisebb kopások az 1-es és a 4-es számú kitérőkben fordultak elő. A 4-es kitérő 4 hónappal korábban épült be, mint az 1-es, forgalmi terhelése 4 millió elegytonnával több.

10. ábra. A profilmérés ellenőrző pontjai a váltóban11. ábra. A profilmérés ellenőrző pontjai a keresztezési középrészben
A keménységmérés ([8] szerint) EQUO TIP Hardness Tester készülékkel történt. A névleges értékek a sínanyagtól függően 260 HB, 350 HB, 400 HB, a minimum/maximum értékek fenntartás során rendre 260-300 HB, 350-390 HB, 400-440 HB. Az üzemi teszt során megállapítottuk, hogy az alapanyagok vonatkozásában forgalmi terhelés hatására elhanyagolható mértékű felkeményedés tapasztalható.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. melléklete (OVSZ I.).
  • [2] Felügyeleti és Karbantartási Megállapodás. MÁV Zrt., Budapest, 2017.
  • [3] MSZ EN 13232 szabványsorozat: Váltók és kereszteződések.
  • [4] MÁVSZ 2944 Vasúti kitérőszerkezetek átvételi előírásai.
  • [5] D.54. Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások. KÖZDOK, Budapest, 1986.
  • [6] D.5. Pályafelügyeleti utasítás. MÁV Zrt., Budapest, 2017.
  • [7] 103140/1989 Utasítás a váltók üzembe helyezésére, ellenőrzésére és beszabályozására.
  • [8] MSZ EN 13674-1: Sín 1. rész: Legalább 46 kg/m-es nagyvasúti sín.
  • [9] MSZ EN 473
  • [10] D.10. Vasúti sínek diagnosztikája. MÁV Zrt., Budapest, 2017.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©